Header Lightblue

Minska svinn och avfall

Vad kan företag göra för att minska svinn?

Food Industry Win War On Waste Img

Från dålig lagerrotation till ineffektiva beställningsprocesser. Det finns en hel mängd källor till ineffektivitet i en försörjningskedja. Men med tanke på volatiliteten i konsumenternas efterfrågan, i kombination med färska produkters korta hållbarhetstid, så måste företag i livsmedelsindustrin helt ompröva sättet att hantera färska produkter för att uppnå verkliga minskningar av svinn och avfall!

Ladda ner vår förenklade guide idag och upptäck hur du kan optimera dina lagerhanteringsprocesser genom att fokusera på följande tips:

  • checkFluktuerande dagliga efterfrågemönster
  • checkOptimala nivåer av bufferlager
  • checkDen “sanna” ekonomiska orderkvantiteten
  • checkOptimera allokeringen
Ladda ner

Ladda ner