Siden 90’erne har Triscan a/s været på en fantastisk vækstrejse – dog ikke uden udfordringer. Indenfor det logistiske område har implementeringen af Slim4 og Apport WMS løst mange af de udfordringer Triscan har stået overfor. Hos Triscan er man derfor heller ikke i tvivl om at systemerne både har og fortsat vil bidrage væsentligt til at understøtte den fortsatte vækst.

HØJ LEVERINGSEVNE ER ET SUCCESKRITERIE

Som en naturlig følge af Triscans vækstrejse er både lagerkapaciteten og produktprogrammet vokset over tid. Senest har Triscan i 2018 udvidet hovedlageret i Brabrand med 40% til 12.500 kvm og produktprogrammet omfatter i dag mere end 57.000 SKU’er. Ved indførelsen af Slim4 i indkøbsstyringen og Apport WMS i lagerstyringen har man hos Triscan fået et langt bedre overblik og kunnet optimere både processer og ressourcer. Morten Hallum forklarer: “Data fra Slim4 og Apport WMS er også tilgængelige i Targit, som er vores BI-system. På denne baggrund har vi været i stand til at træffe mange gode beslutninger, hvilket havde været nærmest umuligt, uden de to systemer. Muligheden for på daglig basis og på enkel og overskuelig vis, at have overblik over alle væsentlige nøgletal, giver en ro i maven.”

For at kunne sikre en høj leveringsevne, er det alfa omega at kunne disponere korrekt og levere til tiden i forhold til efterspørgslen. Og med mere end 57.000 SKU’er, er det naturligvis en kompliceret affære at skulle beregne et forecast. Netop her gør Slimstock’s Slim4 en forskel, der med afsæt i salgshistorik er i stand til at skabe et forecast og danne indkøbsforslag til indkøbsafdelingen. Dermed sikres både varens tilgængelighed, men også korrekt lagerbeholdning af de enkelte varer. I samspil med Apport’s WMS-system, bidrager de to systemer til, at Triscan kontinuerligt har en høj leveringsevne. ”Et korrekt forecast er en væsentlig nøgle til succes. Når vi ikke er i stand til at levere de efterspurgte varer til tiden, bliver er vi meget sårbare. I arbejdet med at sikre en høj leveringsevne er de to systemer altafgørende – hver for sig, men specielt sammen.”

LIVET FØR SLIM4 OG APPORT WMS

Med udgangspunkt i Triscan’s ERP-system, Axapta, har man løbende siden 2000 udviklet tiltag med det formål at forbedre leveringsevnen og i videst muligt omfang at automatisere arbejdet, der er forbundet hermed. “Manuelle processer er tidskrævende og ofte behæftet med fejl. Med Slim4 og Apport WMS har vi fået helt styr på prioriteringen og vi overser sjældent ting, som er essentielle for vores forretning.”

Disponeringen blev også tidligere foretaget ud fra forecasts, som var blevet til på basis af data fra ERP-systemet, men med Slim4 er tilgængeligheden og kvaliteten forbedret markant. “Med Slim4 er udarbejdelsen af forecasts flyttet ud af vores ERP-system. Alt styres i ét system og det er blevet langt nemmere at oplære nyt personale og overføre data og viden mellem kolleger”.

STORE FORBEDRINGER EFTER KORT TID

Hos Triscan skulle der ikke gå lang tid efter implementeringen af Slim4 og Apport WMS førend der var opnået betydelige forbedringer. “De KPI’er, som er knyttet til vores logistik og som vi følger på daglig basis i vores BI-system taler deres eget sprog. Allerede efter kort tid, kunne vi konstatere forbedringer. Vores logistik er med andre ord blevet mere effektiv, vi har fået et bedre overblik og vi har nedbragt antallet af fejl. Vi er derfor heller ikke tilbageholdende med at betegne projektet som en stor succes”, fortæller Morten Hallum afslutningsvist.

Supply chain værktøjskasse – part 1

Vi giver dig 13 tips til, hvordan du kan overvinde enhver form for kaos, som din virksomhed støder på. rn

Download e-bogen

Supply chain værktøjskasse – part 2

For at hjælpe dig med at få dine vækstmål tilbage på sporet har vi sammensat en 44 siders supply chain-værktøjskasse, der vil føre dig gennem 9 velprøvede strategier for at give din virksomhed et fundament for fremtidig vækst. rn

Download e-bogen

Webinar i samarbejde med Flexport

Richard Evans fra Slimstock og Mathijs Slangen fra Flexport, vil sammen redegøre for fordelene ved øget gennemsigtighed, samt de skridt du kan tage for at øge den. Hvordan man bringer større værdi gennem et sundere supply chain og meget mere. rn

Klik her for at se webinaret