Itu Header

“Otomotiv Sektöründe Geleceğin Liderleri”

Cumartesi 14-01-2023
10:00-17:00
İTÜ Maçka Kampüsü

“Geleceğin Liderleri Yönetici Programı” eğitiminin amacı, operasyon yönetimi alanında kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, şirketin operasyonel süreçlerinin en verimli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu en üst seviyedeki operasyon yöneticisi (COO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına, güncel trendlere ve güçlü liderlik özelliklerine sahip COO’lar yetiştirmektir.

 “C” Düzeyinde Yöneticilerin Şirkete Etkisi

Şirket stratejisini geliştirmek, organizasyonel etkinliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak, şirketin temel iş fonksiyonlarından birine liderlik etmek, diğer iş ortaklarıyla üst düzey ilişkileri koordine etmek gibi görev ve sorumlulukları olan “C” düzeyinde yöneticilerin her biri günümüz şirketlerince birer “değer” olarak görülmektedir. Bu nedenle şirketler kendi kurumlarına, operasyonlarına ve çalışanlarına liderlik ederek en kritik kararları veren bu yöneticilerini kendileri yetiştirmek ve ellerinde tutmak için büyük çaba gösterirler.

İTÜ Sertifika Programı

Bir COO’nun sahip olması gereken teknik bilgi, sosyal beceri ve liderlik yetkinliklerini içeren toplamda 13 hafta sürecek olan bu eğitim programında katılımcılar operasyonel yönetim, stratejik düşünme ve organizasyonel mükemmellik konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Türkiye’nin operasyon, tedarik zinciri, lojistik, depo, üretim planlama, dijital dönüşüm, liderlik gibi alanlarda en yetkin profesyoneller ve akademisyenlerden eğitimler alacaklar. Ayrıca sektörlerinin önde gelen firma üst düzey yöneticileri ile yapılacak seminerler sayesinde güncel örnek vakaları inceleme ve kendi şirketlerine uygulama deneyimlerini elde edecekler.

*Bu eğitim programı, OSS Derneği üyelerine özeldir.

Hedef Kitle: Şirketlerinde lojistik, depo yönetimi, satın alma, planlama, üretim, tedarik zinciri gibi operasyonel süreçlerde gelecek vaad eden yöneticiler

Lokasyon: İTÜ Maçka Kampüsü ve uygulama alanlarında

Süre: 13 Hafta

Sertifika: Sınavda başarılı olanlara İTÜ imzalı sertifika

Ücret: 19.500 TL + KDV

PROGRAM İÇERİĞİ

 

Aşağıdaki sekmelerde haftalık olarak, ele alınacak olan eğitimlerin içeriklerini, eğitmen bilgilerini ve eğitim yapılacak yerin konumun ayrıntılarını bulabilirsiniz.

Hafta 1: Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitmen: Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN | Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı | LODER Yönetim Kurulu Başkanı

Gulcin BuyukozkanProf. Dr. Gülçin Büyüközkan, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü tamamladı. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini Fransa’da ENSGI’den (Ecole Nationale Superieure de Génie Industriel) 1996 yılında ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 1997 yılında aldı. Endüstri Mühendisliği alanındaki doktora tezi çalışmalarını, kendisine verilen Yükseköğretim Kurulu yurtdışı doktora bursu sayesinde INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble), Grenoble, Fransa’da sürdürdü. Tez çalışmalarının bir kısmını, Région Rhône Alpes Avrupa Birliği Doktora Bursundan faydalanarak Université Laval, Québec, Kanada’da yaparak doktora tezini 1999 yılında tamamladı. Endüstri mühendisliği, lojistik, tedarik zinciri ve dijitalleşme alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslar arası makalesi, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Lojistik Derneği (LODER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Büyüközkan, stratejik yönetim, lojistik ve tedarik zinciri başta olmak üzere değişik konularda endüstriyel eğitimler ile dijital dönüşüm, yenilikçi sistemler kurma ve sistem iyileştirme odaklı stratejik danışmanlık hizmetleri vermekte; endüstriyel projeler gerçekleştirmektedir. TÜSİAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri çalışma grubu üyesidir.

Eğitimin İçeriği:

Tedarik zinciri bir ürünün tasarım aşamasından tüketim aşamasına kadar olan tüm süreçlerini kapsayan faaliyetler serisidir. Tedarik zinciri içindeki tüm paydaşlar arasındaki ilişkilerin planlanması ve koordine edilmesi sürecin başarısını doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla, günümüzde rekabetin artması sonucunda müşteriye sundukları değeri arttırmak isteyen şirketler için bu faaliyetleri kapsayan ağı kontol altına almak ve yönetmek stratejik bir konu haline gelmiştir.

Bu eğitim ile Tedarik Zinciri Yönetimi evrimi, zorlukları, karmaşıklıkları, ilkeleri, stratejileri gibi temel bilgilerin yanında Tedarik Zinciri Yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımı ve dijitalleşme gibi sektörel gelişmeler aktarılacaktır.

Tarih: 14 Ocak 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 2: Kontrat Yönetimi

Eğitmen: Gürkan HÜRYILMAZ | Tedarik Zinciri Direktörü | Aluminyum & Otomotiv Endüstrisi & TUSMOD Yönetim Kurulu Üyesi

Gürkan Hüryılmaz FotoGürkan Hüryılmaz, 1976 yılında Razgrad şehrinde doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, 2013 yılında İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Kurumsal İletişim konusunda yaptı. Doktora çalışmalarını Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine sürdürmektedir. 2004 yılından bu yana Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir. İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin sertifika programlarında ve/veya satınalma derslerinde görev almaktadır. Bugüne kadar 1000’in üzerinde kuruluş ve 3500’ün üzerinde profesyonele eğitim ve seminer vermiştir. Türkiye’de ilk satınalma derneğinin kurucu başkanı olup, TÜSMOD Satınalma ve Tedarik Yönetimi Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye’de Yerlileştirme ve Dijitalleşme (Satınalma 4.0) konularının gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır.“Müzakere Satranç Tahtası” modelini geliştirmiştir. Uluslararası alanda mesleki çalışmalarda ülkemizi temsil etmekte olup mesleki köşe yazarlığı yapmaktadır. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmekte olup halen özel sektörde Global Satınalma ve Tedarik Zinciri Direktörlük görevini icra etmektedir. Alman REFA sertifikasına sahiptir.

Eğitimin İçeriği:

Belirli bir işi yapmak veya yapmamak üzere iki veya daha fazla kuruluş arasında varılan bağlayıcı uzlaşma olarak tanımlanan kontratlar, hem tedarik zinciri yapılarının etkin yönetimi için önemli bir araç hem de risk yönetimi açısından şirketlerin rekabet silahı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda “Kontrat Yönetimi” eğitimi ile, kontrat yönetimi ile ilgili temel konuları tanıma, türleri ve uygulama yerleri hakkında bilgi sahibi olma, daha başarılı kontratlar yapılabilmesi için gerekleri kanun maddelerini öğrenme şansı buluyor olacağız.

Tarih: 21 Ocak 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 3: Satınalma Yönetimi

Eğitmen: Dr. İsmail KARAKIŞ | PwC Türkiye Şirket Ortağı | Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri

Ismail Karakış Fotoİsmail Karakış, 1981 yılında Denizli’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında Lisans, 2007 yılında Yüksek Lisans ve 2014 yılında Doktora derecesi aldı. 17 yıldan fazla bir süredir yönetim danışmanı olarak Satınalma ve Tedarik Yönetimi konularında strateji, operasyon ve teknoloji uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası birçok kuruma danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu süreçte Türkiye de dâhil olmak üzere 20’den fazla ülkede farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin satınalma ve tedarik yönetimi konularında strateji geliştirme, olgunluk değerlendirme, stratejik satınalma ve kategori yönetimi, süreç analizi ile tasarım ve  iyileştirme, faaliyet modeli ve organizasyon tasarımı, stratejik iş gücü planlama, performans yönetimi, teknoloji seçimi ve uygulaması projelerinde proje yönetimi ve konu uzmanı olarak çalışmaktadır. 2013-2022 yılları arasında Lojistik Derneği (LODER) Genel Sekreteri olarak görev yapmış olan Dr. İsmail Karakış, halen uluslararası bir danışmanlık firmasında Tedarik Zinciri ve Stratejik Tedarik Hizmetlerinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Önceleri şirketlerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarik edilmesi şeklindeki temel satın alma faaliyetlerini yerine getiren satın alma departmanları, günümüzde rekabetin global düzeyde şiddetlenmesi ile maliyetleri en aza indirgeyen ve kaynak tedariğinin sürekliliğini sağlayan bir yapıya evrilmiştir. Dolayısıyla şirketlerin maliyet yapıları üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

Bu eğitimde satın almanın amacı, prensipleri ve değişkenleri gibi temel kavramların yanında satın alma stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeler de aktarılacaktır.

Tarih: 28 Ocak 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 4: Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi

Eğitmen:  Yıldız ÖZCAN | Tedarik Zinciri Danışmanı

Yıldız Özcan Foto

1981 yılında İstanbul’da doğan Yıldız Özcan, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme lisans eğitimini, 2021 yılında Beykoz Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında yüksek lisansını tamamladı. Toshiba Europe GMBH‘nin Türkiye’nin ana dağıtıcısı olan firmada 9 yıl Yedek Parça Planlama ve Lojistik Yöneticiliği ve aynı markanın yetkilendirilmiş satış sonrası hizmetler firmasında 3 yıl Lojistik Müdürlüğü görevi yaptı. Ardından Lenovo Technology B.V. Turkey geçerek 5 yıl süreyle firmanın Türkiye yedek parça lojistik operasyonlarını planladı ve yönetti. Sonrasında 8 ay, ilaç ve tıbbi malzeme alanında yurtiçi satış ve yurt dışına ihracat yapan Şekerlisoy Holding’e bağlı bir firmada Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev aldı. Genel olarak bilişim sektöründe (bilgisayar, harddisk, televizyon, server vb.) yedek parça tedarik, planlama, depo yönetimi ve satış sonrası hizmet alanlarında 17 yıllık iş deneyimine sahiptir.

Ana yetkinlik alanları; satış sonrası hizmet yönetimi kapsamında, müşteri ilişkileri ve performans yönetimi, sipariş yönetimi, yedek parça operasyonlarının planlaması, optimizasyonu ve ölçümü, dış ticaret işlemleri, depo ve envanter yönetim  faaliyetleridir.  Sahip olduğu ana yetkinlik alanlarımın dışında Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) kapsamında tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, operasyon süreçlerinin planlanması ve yönetimi ile optimizasyonu, talep planlama yönetimi, dağıtım süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, gümrük işlemlerinin koordinasyonu, taşıma ve depolama süreçlerinin yönetimi ve iade/atık süreçleri yönetimi (iade planlama ve ters lojistik yönetimi) alanlarında da yönetici deneyimine sahiptir. Şuan bir danışmanlık firmasında Tedarik Zinciri ve Stratejik Tedarik Hizmetlerinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Kısaca bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetimi olarak tanımlanabilen Müşteri Hizmetleri Yönetimi efektif ve kollektif olarak tasarlandığında şirketlerin en büyük silahlarından biri haline gelir. En büyük amaçları daha yüksek kar marjına ulaşmak olan şirketlerin pazarlama, satış, satış sonrası süreç ve yeniden satış süreçlerindeki yaşam döngüsünün yönetilmesi bu yönetim felsefesi ile gerçekleşir. Bu yaşam döngüsü içinde yer alan sipariş yönetim süreci ise sipariş verildiğinde başlar ve müşteri paketini aldığında sona erer. Amaç, siparişlerin her seferinde eksiksiz ve doğru bir zamanlama ile alıcısına ulaştırılmasıdır.

Bu eğitim ile katılımcılar iç ve dış müşteri kavramları, müşteri deneyiminin önemi, müşteri hizmeti kavramı ve boyutları ile sipariş yönetiminin kurumsal kaynak planlama içindeki yeri gibi konularda bilgi sahibi olacaklar.

Tarih: 03 Şubat 2023 Cuma

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: Uygulama Alanı

Lokasyon Bilgisi (Daha sonra duyurulacaktır.)

Hafta 5 ve 6: Talep Planlama Yönetimi & Envanter Optimizasyonu

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BASKAK | İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı | İTÜ Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi

Murat Baskak Foto

Doç. Dr. Murat BASKAK, 20.2.1967 İstanbul doğumludur. 1984’te Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1998’de, “Doktor” unvanını, 2015’de ise “Doçent” unvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 Aralık ayından bu yana ise aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında toplam 5 yıl bölüm başkan yardımcılığı ve 1 yıl dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılından beri İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi İTÜSEM’de “Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı”, “Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği”, “Satınalma Uzmanlığı”, “Uygulamalı Stratejik Satınalma Yöneticiliği” ve “Yeni Kuşak Yönetim” sertifika programlarının 2008 yılından beri koordinatörü olarak görev yapmaktadır. UTİKAD-İTÜSEM işbirliğiyle “FIATA DIPLOMA in Freight Forwarding” programının 2015’den, Şişe Cam-İTÜSEM işbirliğiyle “Tedârik Zinciri Okulu” programının 2017’den beri akademik program koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri Grubu-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Lead The Chain” ve Trendyol Express-İTÜSEM işbirliği ile düzenlenen “Lojistik Lideri Yetiştirme” programlarının akademik program koordinatörlüklerini yürütmüştür. Üretim Plânlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” başlıklı birer kitabı, “Dijital Çağ ve Yeni Nesil İşletmecilik” başlıklı çok yazarlı bir kitapta “Dijital Çağda Yalın Yönetim Yaklaşımları” başlıklı bir bölümün yazarlığı, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri vardır. Çeşitli konularda verdiği çok sayıda eğitim semineri ve çok sayıda uygulama projesi çalışması olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Eğitimin İçeriği:

Ürün talebini tam olarak tahmin etmek, muhtemelen bir şirketin tedarik zinciri yeterliliğinin tek ve en önemli aynı zamanda da en zor göstergesidir. Talep tahminini doğru olarak belirleyebilen işletmeler, tedarik zincirinden daha etkin yararlanabilecekleri gibi, tedarik sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar ile verimsizliğin, envanter kontrolü, nakliye planlaması, üretim planlaması ve müşteri ilişkileri gibi diğer alanlara da yansımasını önleyebilir. Envanter kontrolü konusu sektörel özelliklere bağlı olarak farklılık gösterse de, envanterin daha etkin yönetimi ile şirket verimliliğinin ve karlılığının artabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.“Talep Planlama Yönetimi & Envanter Optimizasyonu”başlığı altında, talep planlamanın tedarik zinciri içindeki aşamalarını ve önemini, envanter optimizasyonu sayesinde şirketlerin artan rekabete nasıl cevap verebileceklerini öğreniyor olacağız.

Tarih: 11 Şubat 2023 Cumartesi ve 18 Şubat 2023  Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 7: Depo Yönetimi

Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ | Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı | LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Tanyaş Foto1954 yılında Eskişehir’de doğan Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Bölümünden Doktora derecesi aldı. 1983 yılından 2006 yılına kadar İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi, 2006-2010 yılları arası Okan Üniversitesinde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Lojistik Derneğinin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı. Günümüzde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Uzmanlık alanları, stok ve depo yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi olup, bu konularda birçok kurum ve kuruluşa proje ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunan Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ birçok kuruluşta eğitim vermektedir. Halen Kızılay Lojistik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Eğitimin İçeriği:

Depolama faaliyetinin gerçekleştirildiği yer olan depo; tedarik zinciri içinde, malzemelerin, çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere korunması ve stoklanması amacıyla istiflendiği, saklandığı ve malzeme tipine göre tasarlanmış, farklı boyutlarda ve özelliklerde olabilen, kapalı veya açık alandır. Faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları, birbirinden farklı olmaktadır.

“Depo Yönetimi” eğitimi ile katılımcılar, tedarik zincirinde depolamanın kritik önemini anlayacaktır. Depolardaki süreçleri analiz edebilecek, verimliliği ve üretkenliği arttırırken, kalite ile stok doğruluğunu iyileştirebilecek ve maliyetleri azaltabilecektir. Depo yönetim sistemleri ve depo ekipmanları hakkında bilgi sahibi olurken, maliyet ve performans ölçümleri için gerekli perspektifleri kazanacaktır.

Tarih: 25 Şubat 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 8: Tedarik Zinciri İşbirliği & Tedârik Zinciri Oyunu

Eğitmen:  Dr. Burak KANDEMİR | Transformasyon Lideri | Koç Digital

Burak Kandemir FotoBurak Kandemir, Tedarik Zinciri Yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarında 25 yılı aşkın bir süredir gerek profesyonel gerekse akademik olarak çalışmakta olan Burak Kandemir, Arçelik, Nobel İlaç, Oracle, Ernst & Young gibi şirketlerde çalışmış ve 40’tan fazla dönüşüm projesini yönetmiş ya da rol almıştır. 11 yıldır farklı üniversitelerde üretim ve operasyon yönetimi dersleri de veren Burak, “Tedarik Zincirlerinde Kamçı Etkisi” ve “Tarihi Değiştiren Tedarik Zincirleri”adlı iki kitabın da yazarıdır.

 

Eğitimin İçeriği:

Tedarik zinciri işbirliği, tedarik zincirinde yer alan işletmelerin tek başlarına yaratamayacakları değerleri uzun dönemli ortak çabalarla elde etmeleri anlamına gelmektedir. Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmeler tek başlarına rekabet etmenin zorluğundan dolayı tedarik zinciri üyeleri ile kuracakları ittifaklar sayesinde işbirlikçi avantajlar elde etmek istemektedirler. Katılımcılar bu eğitim sonunda Tedarik Zinciri stratejileri, strateji belirleme adımları, stratejinin uygulanması ve değerlendirilmesi gibi Tedarik Zincirindeki startejik işbirliği kavramlarını öğreniyor olacaklar.

Slimstock Tedarik Zinciri Oyunu:

Şirketin her kademesindeki çalışanların, kararlarının etkisini anlamalarını sağlamak için mükemmel bir fırsat sunar. Çalışanlar, bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemini kavrayıp, Tedarik Zincirini yeniden tasarlamanın faydalarını tecrübe etme şansı bulur. Toplam Tedarik Zinciri maliyetinindüşürülmesine ek olarak, aynı zamanda farklı süreçlerin ve kararların etkisini de kavrarlar.

Bir şirketin çalışanları, günlük verilen kararların Tedarik Zincirinin üzerindeki etkisine çok nadiren şahit olabilirler. Verilen kararların çoğu zaman mevcut bilgiler dikkate alınmadan verilebileceği göz önüne alındığında (örneğin, talep bilgisi olmadan sipariş miktarlarının belirlenmesi), Tedarik Zinciri kamçı etkisine maruz kalabilir. Bu durum, Tedarik Zincirinde envanter karmaşasına ve zincirin her bir parçası arasında eşitsizliğe neden olabilir. Klagenfurt Üniversitesi tarafından geliştirilen, Tedarik Zincirinin tüm yönlerini kapsayan Slimstock Tedarik Zinciri simülasyon oyunu, sipariş miktarı gibi görünüşte kolay olan Tedarik Zinciri kararlarının etkisini vurgular ve bu kararların Tedarik Zincirinin her seviyesindeki etkisini gösterir.

 • 1. Tur: Geleneksel Tedarik Zinciri
  Masraflarınızı en aza indirin
  Kamçı Etkisi
  Geri bildirim ve ipuçları
 • 2. Tur: İşbirliği ve Şeffaflık
  Toplam Tedarik Zinciri maliyetlerini azaltın
  Şeffaflık ve güven
  Geri bildirim ve ipuçları
 • 3. Tur: Piyasaya Sürme Zamanı
  İç ve dış teslimat sürelerini kısaltın
  Zincirdeki paydaşlarla iletişim
  Geri bildirim ve ipuçları
 • 4. Tur: Final
  Kazanmak için oynayın
  Geri bildirim ve ipuçları
  Ödül kazanın

Not: Slimstock Tedarik Zinciri Oyunu için tüm katılımcıların kendi kişisel laptop’larını getirmeleri gerekmektedir.

Tarih: 3 Mart 2023 Cuma

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: Uygulama Alanı

Lokasyon Bilgisi (Daha sonra duyurulacaktır.)

Hafta 9: Akıllı Tedarik Zinciri Çözümleri & Teknolojileri

Eğitmen:  Prof. Dr. Batuhan KOCAOĞLU | Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Batuhan Kocaoglu Foto (dÜŞÜk)Batuhan Kocaoğlu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi süreci ve sonrasında sektörde uzman, yönetici, danışman olarak toplamda +20 yıl görev almıştır. İş hayatına üniversite 3. sınıfta konteyner forwarderlık işiyle başlayıp, Siemens’teki ilk SCOR modeli proje grubunda yer alarak devam etmiştir. 2 yıl üniversitede asistanlık görevinden sonra özel sektöre geçip üretim planlama müdürü, ERP proje yöneticisi, iş danışmanı (yazılım seçimi, MRP check-up, raporlama ihtiyaçları analizi, süreç analizi) ve eğitmen olarak çalışmıştır. +10 yıl müşteri tarafında metal parça üretim sektöründeki ERP proje yöneticiliği deneyiminde çok sayıda danışman, yazılımcı ve son kullanıcı ile çalışmıştır (İnka Fixing Systems AŞ). Tüm ERP modüllerinde uygulamadan yazılım kodlamaya kadar çalışmış olup özellikle MRP, Üretim, Depo, Barkod, Satış, Satınalama, Bakım, Lojistik modülleri uzmanlık alanlarıdır. Canias ERP ve Troia yazılım geliştirme dilinde uzmandır. Sonraki yıllarda çok sayıda firmaya ERP, MRP, üretim planlama, stok yönetimi, S&OP, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, SCOR modeli, IT denetimi konularında kurumsal eğitimler vermiştir (Vestel, Pimsa Otomotiv, IAS Business Academy, Eczacıbaşı, Martur, Fompak, T&B Academy, Şişecam, Kastamonu Entegre, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, vd.). Firmalara ERP & MRP etkinliğinin artırılması (EM Elektrik Emelec AŞ, Nakkaş Decor, SystemAirHsk, Raftürk Ltd.Şti.), SCOR modeli uyarlaması (Vestel) için uygun konsept çözümleriyle proje ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Yarı zamanlı ders vererek başladığı akademik kariyerini bir yandan ilerletmiştir, doçentliği yönetim bilişim sistemleri (MIS) alanındadır. Polonya Poznan University of Economics and Business, Karadağ University of Montenegro, Maltepe, Bahçeşehir, Okan Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans, doktora dersleri vermiştir. Verdiği dersler: Üretim ve Envanter Yönetimi, EIS, ERP, MIS Yönetim Bilişim Sistemleri, Lojistik Bilişim Sistemleri, Lojistik Optimizasyonu, Tedarik Zinciri Tasarımı’dır. Çok sayıda yayını mevcuttur. Eğitim dili 100% İngilizce olan Piri Reis Üniversitesi’nde, Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm başkanıdır. Halen DX dijital dönüşüm olgunluk ölçümü, SCOR modeli, S&OP, IT denetimi, machine learning (Python), ERP sistemlerinin etkinliğinin ölçümü ve artırılması, teknoloji seçimi konularında çalışmaktadır. ISO27001 Bilgi Güvenliği baş denetçisi belgesine sahiptir. 2021 yılında yayınlanan “Tek Tıkla Şirket Yönetmek – Dijital Dönüşüm, ERP Süreçleri” kitabının yazarıdır.

Eğitimin İçeriği:

Günümüzün dirençli tedarik zinciri dünyasında, şirketler dijitalleşmeyi iş planları arasında ilk sıraya almaya başladılar. Yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti, otomasyon ve sensörler gibi teknolojileri tedarik zinciri süreçlerine dahil etmeyen şirketler, edenlere göre daima bir adım geride kalacağı bir gerçek. Akıllı tedarik zinciri çözümleri ile daha dirençli, daha çevik bir tedarik zinciri planlaması yapmak ve uçtan uca görünürlüğü sağlamak mümkün.

Bu eğitim sonunda katılımcılar şirketlerine adapte edebilecekleri teknolojileri, dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerini, müşteri talebini şirket finansal hedefleri ile aynı anda nasıl karşılayabileceklerini öğrenme şansı bulacaklar.

Tarih: 11 Mart 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 10: Finans ve Bütçeleme

Eğitmen: Prof. Dr. Fatih YILMAZ | İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi | Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Yılmaz FotoFatih Yılmaz, 1969 yılında İstanbul’da doğmuş, liseyi Özel Şişli Terakki Lisesi’nde bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden (İngilizce Program) mezun olmuştur. 1991-1992 yıllarında Mustafa Yılmaz Menkul Değerler A.Ş.’de dealer ve broker olarak çalışmıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe – Denetim Yüksek Lisans Programından, 1998 yılında da İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Denetim Doktora Programından mezun olmuştur. 2000 yılında aynı fakültenin Muhasebe Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. 2004 yılında Doçent unvanını almıştır. 2011 yılında da Profesörlüğe yükseltilmiştir. 2000 – 2007 yılları arasında İ.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı, 2004 – 2007 yılları arasında da İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2009 – 2012 yılları arasında da İ.Ü. Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyeliği, 2011 – 2014 yılları arasında da İ.Ü.İ.F. İşletme İktisadı Enstitüsü müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen “Sermaye Piyasası Araştırma ve Uygulama Merkezi – SERPAM”da ve “Muhasebe Enstitüsü”nde Yönetim Kurulu üyesidir. Ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanıdır. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nda (IFAC) Uygunluk Komitesi’nde de 2002-2003 yıllarında Teknik Danışman olarak görev yapmıştır. Avrupa Muhasebe Birliği’nde 2009 – 2010 yıllarında İcra Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Başlıca çalışma alanları Finansal Muhasebe, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Konsolidasyon, Mali Tablo Analizi, Şirket Değerleme, Mali Tabloların Farklı Para Birimlerine Dönüştürülmesi, Enflasyon Muhasebesi, Dönem Sonu İşlemleri, Maliyet Muhasebesi, Bütçeleme, Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgilerinden Yararlanma, Banka Muhasebesi, İnşaat Muhasebesidir. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ve “Bağımsız Denetçi” ruhsatlarına sahiptir.

Eğitimin İçeriği:

Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında finansal kaynakların yönetimi daha önemli bir duruma getirmiştir. Şirketlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fonların temin edilmesi ve bu fonların uygun bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet eden finans yönetimi şirketin uzun ve kısa vadede hedeflerine ulaşması için gerekli olan finansmanı sağlamaya çalışır. Bütçe ise gelir ve giderlere dayalı bir denge planıdır. Belirli süre boyunca ne kadar para kazanacağınızı ve ne kadarını harcayacağınızı öngörür. Bu düzenlemeyi yaparken de finansal hedeflerinizi de göz önünde bulundurur.

“Finans ve Bütçeleme” başlığı altında katılımcılar işletmelerde finansal durum ve finansal performans raporları, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, çok şirketli gruplarda maliyetlerin dağılımı, transfer fiyatlaması başabaş noktası analizi, net çalışma sermayesi yönetimi, finansman açısından bütçeler gibi konu başlıkları ile bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Tarih: 18 Mart 2023 Cumartesi

Saat:  10:00 – 17:00

Yer:   İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 11: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitmen: Doç.Dr. Cemil CEYLAN | İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Cemil Ceylan Foto1969 yılında Sivas’da doğan Doç. Dr. Cemil CEYLAN 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doktora derecesi aldı. 1991 yılından günümüze İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Hizmet Sistemleri, Süreç Yönetimi ve ERP Sistemleridir. Bu konularda birçok kurum ve kuruluşa proje ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olup, birçok kuruluşta eğitim vermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Şirketler startejik hedeflerini belirlerken tüm süreçlerini insan kaynakları üzerine inşa ederler. Dolayısıyla stratejik insan kaynakları yönetimi, şirketin insan kaynakları ile amaçları, stratejileri ve hedefleri arasındaki bağlantıdır. Uzun vadeli bir İK yönetimi oluşturmak üzere gelecekteki ihtiyaçlarla kaynakları eşleştirmeye, yapı, kalite, kültür, değerler ve bağlılıkla ilgili büyük ölçekli endişelere odaklanır.
“Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitimi sonrasında katılımcılar, stratejik yönetim, strateji geliştirme, stratejik iş gücü planlama, kurum kültürü, çalışan mutluluğu gibi konularda bilgi sahibi olacaklar.

Tarih: 25 Mart 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Hafta 12: Organizasyonel Mükemmellik

Eğitmen: Arif YILDIRIM  | Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanı

Arif Yıldırım Foto 2Arif Yıldırım, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde Executive MBA ve MIT Supply MicroMaster programlarını tamamladı. İş hayatına, 2000 yılında Enka Holdingte Malzeme İhtiyaç Planlama Sorumlusu olarak başladı. Uzel Makine’de Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra Amerika’lı bir şirketin New York merkezinde Operasyonlar direktörü olarak görev yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra önce Karaca’da Tedarik Zinciri Direktörü ve akabinde Emsan’da Genel Müdür olarak çalıştı. 2015 yılında Türkiye’nin en etkili Tedarik Zinciri Yöneticisi seçildi. 2018 yılında ise Karaca ile en başarılı Tedarik Zinciri ödülünü kazandı. Sayın Yıldırım, Yalın Üretim ve 6 Sigma Kara Kuşak sahibi olup çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir. Evli ve biri 13 diğer 3 yaşında 2 kızı vardır.

Eğitimin İçeriği:

Büyüyen organizasyonlarda farklı departmanların ürettiği çıktıları bir araya getirerek şirketin geneli için anlamlı sonuçlar çıkarabilen lider eksikliğinin önemi her geçen gün kendini daha fazla hissetirmektedir. Bunun farkına varan şirketler, organizasyonların başarısını ve sonuçlarını doğru yönlendirmek adına kendi liderlerini yetiştirmeyi benimsemeye başladılar.
“Organizasyonel Mükemmellik” başlığı altında katılımcılar takım yönetimi ve bilinci, koçluk ve mentörlük, motivasyon, etkin geri bildirim ve takdir, farklılıkların yönetimi, sonuç ve başarı odaklılık gibi bir yöneticide olması gereken iletişim becerilerini öğrenerek yöneticilikten liderliğe geçiş süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Tarih: 31 Mart 2023 Cuma

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: Uygulama Alanı

Lokasyon Bilgisi (Daha sonra duyurulacaktır.)

Hafta 13: Operasyonel Mükemmellik & Süreç Optimizasyonu

Can Yükselen FotoEğitmen: Can YÜKSELEN | Yalın Danışman

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde lisans, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayıp, Doktora öğrenimine İTÜ Endüstri Mühendisliğinde devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Yalın Dönüşüm ve Yalın Yönetim alanında çalışan, Yalın Enstitü’de 13 yıldır aktif görev alan danışmanlardan biridir. Toyota Türkiye’nin “Undergraduate Development Programme”ını tamamlamıştır. Can Yükselen, bugün sektöründe lider otomotiv, gıda, teknik tekstil, beyaz eşya ve demir-çelik, metalurji endüstrisindeki birçok işletmeye eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Geliştirip kurguladığı simülasyon eğitimleri ve workshop’lar ile yüzün üzerinde firmaya Yalın’ı uygulamalı şekilde aktarmıştır. Can Yükselen, aynı zamanda Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde Lean Manufacturing ve Production Systems adlı derslerin öğretim üyeliğini yapmıştır. Halen ITU-SEM’de Toplam Üretken Bakım (TPM) konusunda eğitimler vermektedir. Can Yükselen, 2012’de Toyota’nın Japonya’da EPPM programını tamamlamıştır. 2018 yılında ise Japon-TMS & TPS Certificate Institution tarafından TMS konusunda sertifikalandırılmış Türkiye’deki ilk ve tek danışmandır. Yalın Danışman adlı blog sayfasının sahibi olan Can  Yükselen kaleme aldığı Yalın Konular ve Yalın Teknikler ile Türkçe literatüre de katkı sağlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekûn çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.  Bu eğitim yalın düşünce hakkında temel bilgileri edinmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını, temel prensiplerini ve değerlerini açıklar.

Tarih: 08 Nisan 2023 Cumartesi

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü, Maçka Cad., 34367 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Lokasyon Bilgisi

Kayıt Ol

Ülkenize özel içeriklerimizi görmek için lütfen lokasyon seçin.

x