ETKİLİ STOK YÖNETİMİ

Slim4, İstisna Yönetimi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterir: bu çerçevede günlük istisna raporu hazırlanır. Herhangi bir ürüne fazladan önem verilmesi gerektiğinde Slim4 size otomatik bildirimde bulunur. Bu sayede gelişmelere zamanında müdahale ederek:

  • Ürünlerin stoklarının tükenmesini engelleyebilir ve
  • Satışı mümkün olmayan ürünlerin stoklanmasının önüne geçebilirsiniz.

Etkili stok yönetimi için toplam çözüm!

Slim4'ün bu yönetim modeli, gerçekten önem taşıyan faaliyetlere daha fazla zaman ayırmanıza imkân tanır. Slim4’un otomatik olarak ürettiği bilgilere dayalı olarak, stok planlama uzmanlarınız; tedarikçileriniz ve müşterilerinizle işbirliği yaparak stok yönetimi sürecinde yapısal iyileştirmeler yapmak üzere etkin çalışmalarda bulunabilir. ABC/XYZ ve Sipariş Yöneticisi gibi farklı Slim4 modüllerini kullanarak ürün çeşitliliğinde daha isabetli kararlar alabilir ve satın alma siparişlerini daha hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

ÜST