Functional Images

“Met Slim4 hebben we meer zicht op de toekomstige behoefte aan grondstoffen”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

Vivera Case Study

VIVERA BEPERKT VOORRAADTEKORT EN VERLAAGT DERVING

Als producent van vleesvervangers zit Vivera in een snel groeiende, hoogdynamische markt. Vegetarisch eten stijgt in populariteit en Vivera is één van de koplopers als het gaat om productinnovaties. “De vraag naar een nieuw product is bij ons moeilijk te voorspellen”, vertelt continuous improvement manager Wilco van Ittersum. “Deze is sterk afhankelijk van promoties en hoe de markt op een nieuw product reageert. Bij de introductie van een vegetarische biefstuk bijvoorbeeld, kregen we opeens heel veel media-aandacht, waardoor de initiële vraag tien keer hoger lag dan we vooraf hadden geforecast.”

“Met Slim4 hebben we meer zicht op de toekomstige behoefte aan grondstoffen”

Wilco van Ittersum | continuous improvement manager bij Vivera

PRODUCTIE OP BASIS VAN FORECAST

Vanuit productielocaties in Oost Nederland produceert en verpakt Vivera 450 verschillende eindproducten, die worden geëxporteerd naar 25 landen. “De retail eist korte levertijden, 1 à 2 dagen, dus moeten we veelal uit voorraad leveren. Voor de aansturing van onze productie- en verpakkingslijnen en de behoefteplanning van ingangsmaterialen, moeten we ons baseren op een forecast van de toekomstige vraag en daarvoor gebruiken we al vele jaren Slim4.” 

Door de enorme groei die Vivera ondervindt, werd het steeds lastiger om ieder dag weer tot een optimaal productieplan te komen. Planners maken een planning, maar moeten die, naarmate er actuele orders binnendruppelen, eigenlijk continu weer bijsturen. “Bijna dagelijks moeten we extra productieruns inlassen”, vertelt Van Ittersum. “Een forecast kan nog zo goed zijn, de werkelijkheid wijkt hier altijd vanaf. Het is de taak van de planners om hier op de juiste manier op te reageren en te zorgen dat we ieder dag weer leveren wat de klant vraagt.” 

ORDERGENERATOR IN SLIM4

Om het steeds nijpender wordende planningsprobleem het hoofd te bieden, waren er volgens hem twee oplossingsrichtingenmeer planners aannemen óf bestaande planners effectiever maken. Vivera koos voor dit laatste. In overleg met Slimstock werd besloten om naasde functionaliteit voor forecasting ook de ordergenerator in gebruik te nemen. Hiermee is het mogelijk om Slim4 ook de productie-orders te laten plannen. Van Ittersum: “Vooral voor het bijsturen van de planning is Slim4 uitermate geschikt. Het systeem kan perfect bepalen welke productieorders naar voren of naar achter moeten worden geschoven. 

ROL PLANNER INGRIJPEND VERANDERD

Hoewel Slim4 nog niet voor alle processen is ingevoerd, zijn de eerste voordelen inmiddels merkbaar. In plaats van op detailniveau met productieorders schuiven, kunnen planners zich nu bezig houden met parameter-settings zoals de gewenste servicelevels en de minimale seriegroottes. Op basis van de gevraagde levertijden, beschikbare voorraden en houdbaarheidsdata van artikelen, rekent Slim4 nu door wat er moet worden geproduceerd. De planners kunnen zich meer focussen op de uitzonderingen.  

“We hebben meer zicht op de toekomstige behoefte aan grondstoffen en de afhankelijkheden tussen halffabricaten en eindproducten gekregen”, vertelt Van Ittersum. “Hierdoor is de impact van een verandering beter zichtbaar en kunnen we hier proactief op reageren. Dit leidt enerzijds tot minder voorraadtekorten en anderzijds voorkomen we derving.” 

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x