Medpets.nl

“Dankzij Slim4 is onze voorraadbeschikbaarheid met meer dan 22% gestegen.”

Bart Jakobsen

Supply Chain Manager | Medpets.nl

Medpets heeft de voorraadbeschikbaarheid verbeterd van 70% naar 92% met Slim4

Online retailbedrijf Medpets groeit 35% per jaar en dreigde de grip op voorraad te verliezen. “We hadden geen inzicht in wat er op ons afkwam”, vertelt supply chain manager Bart Jakobsen. In november ging het bedrijf live met Slim4 waarna in anderhalve maand de voorraadbeschikbaarheid steeg van 70% naar 92%! “We hebben minder bestelmomenten waardoor er meer rust is gekomen in de magazijnoperatie. Dit is een groot voordeel want daardoor hoeven we geen nieuwe mensen aan te nemen.”

Online retailer Medpets is gespecialiseerd in dierengezondheid en onderscheidt zich door een specifiek assortiment speciaalvoer, medicatie en aanverwante artikelen, in combinatie met een hoge service en hoogwaardige productkennis. Voor deskundige advies kunnen klanten terecht bij een dierenarts die in dienst is van Medpets. Het bedrijf kent een gemiddelde omzetgroei van 35% per jaar en omdat ook het assortiment zich gestaag uitbreidt, werd goed voorraadbeheer steeds lastiger. “We hadden geen inzicht in wat er op ons afkwam”, vertelt Bart Jakobsen. “Je ziet op een gegeven moment niet meer welke artikelen hard lopen en welke juist minder hard. Veel artikelen zijn ook seizoensgebonden, maar we slaagden er niet in om hier met onze voorraad goed op in te spelen.”

Live met Slim4

Om meer grip op de voorraad te krijgen, werd besloten Slim4 te implementeren. “Ik kende dit systeem al van mijn vorige werk, en ik wist dat we dit vroeg of laat nodig gingen hebben. Alleen wanneer was nog even de vraag. Toen ik tijdens een beurs een presentatie van Jan Kraaijeveld van Slimstock aanhoorde, hebben we er maar gelijk vaart achter gezet. Na de zomer zijn we met de implementatie gestart en begin november zijn we live gegaan.

Beschikbaarheid gigantisch gestegen

De software draait nog maar krap anderhalve maand, maar de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Jakobsen: “onze voorraadbeschikbaarheid is echt gigantisch gestegen. We zaten op 70% en die zit nu al op 92%, terwijl onze totale voorraadwaarde gelijk is gebleven. Ons doel is 97% dus dat gaat zeker lukken. Met Slim4 bestel je automatisch de juiste artikelen. Het systeem signaleert proactief wanneer een bepaald artikel uit de voorraad dreigt te lopen omdat het harder loopt dan verwacht. We kunnen nu op tijd bijsturen, terwijl we er voorheen pas achter kwamen als het te laat was.”

Rust in magazijnoperatie

Slim4 heeft ook voor rust gezorgd, en meer efficiency in de magazijnoperatie. “Je hebt veel minder bestelmomenten”, legt Jakobsen uit. “Voorheen plaatsten we voor snellopende artikelen vrijwel dagelijks nieuwe bestellingen. Nu we zicht hebben op hoe de vraag zich ontwikkelt, bestellen we deze hooguit nog twee keer per week. We laten de spullen meer gefaseerd in ons magazijn aanleveren, waardoor ook daar de werklast is afgenomen. Dit is een groot voordeel voor ons want daardoor hoeven we geen nieuwe mensen aan te nemen. Met Slim4 is alles behapbaar en planbaar geworden.”

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x