ŞİRKETLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM BENİMSEMEYE ÜÇ ŞEKİLDE YAKLAŞMAKTADIR:

Yönetim ve operasyon arasındaki ortak yaklaşım ile benimseme 

Bu yaklaşım mevcut fırsatlar ve iş süreçlerindeki boşlukları göz önünde bulundurarak, şirketin teknolojik gereksinimlerini içeren bir yol haritası ve şirketin vizyonuna dayanmaktadır.

Yönetim bazında, operasyonun katılımı olmadan bir yaklaşım ile benimseme

Üst düzey yöneticilerin özel olarak stratejik kararlar aldıkları, uygulama planı oluşturdukları ve ardından iş gücünün katılımını sağlamak için organizasyon genelinde iletişimi başlattıkları yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdır. Burada yönetici, olumlu sonuçlar elde etmede şirket için tehdit ve fırsat oluşturabilecek teknolojik gereksinimi, teknik ve süreç değerlendirilmeleri yapılmadan öngörmektedir.

Yönetimin asgari katılımıyla gerçekleştirilen operasyon odaklı yaklaşım ile benimseme 

Bu yaklaşımda yöneticiler, dijital dönüşümü günlük faaliyetlere asıl dahil olanlara devretmektedir. Bu tür bir yaklaşım genellikle yeni bir görünüm altında eski ve etkisiz yöntemleri uygulamaktan ibarettir. Bu, şirketlerin rekabet gücünü arttırmak için ihtiyaç duyulan ve gelecekte planlanan süreçlerdeki operasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

2. ve 3. yaklaşım türlerinde önemli eksiklikler vardır. Gartner’a göre, yöneticiler daha fazla değişiklik olmasını beklemelerine rağmen, değişim girişimlerinin yalnızca üçte biri başarılı olmaktadır. Dijital dönüşüm, iş süreçlerini daha sorunsuz hale getirmek ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için uygulanmaktadır. Ayrıca, dijitalleştirme operasyonları insanların mevcut günlük süreçleri ve etkileşimleri nasıl yönettiğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu uygulamalar yıllardan beri inşa edilerek şirket kültürüne işlenmiştir. Bu nedenle, yönetim tarafından bütünsel bir dönüşüm stratejisi planlamadan teknolojik gelişimi hedeflemek, minimum düzeyde olumlu sonuçlar verecektir. Çünkü operasyon ekibi, gereken verim ve etkiyi alamadıkları eski süreçleri otomatikleştirmek için teknolojiden yararlanmaya çalışacak, fakat en iyi uygulamaları benimseyebilmek veya iş sürecini yeniden yapılandırabilmek için Tedarik Zinciri boyunca veri ve mal akışını iyileştirme şansını tek başlarına bulamayacaktır.

Dijitalleşmenin tüm gücünden faydalanabilmek için yöneticiler, yalnızca doğru teknolojiyi benimsemenin yanı sıra güçlü bir değişim ve yönetim sürecinin yürütülmesinden de sorumludur. Bu, operasyon yöneticilerinin yeni alışkanlıklar, iyileştirilmiş süreçler ve önlemler alınmasına teşvik etmeleri açısından onlara büyük bir sorumluluk vermektedir.

Alokasyon & İkmalPortföy YönetimiS&OP + IBPTedari̇k PlanlamaTedari̇k Zi̇nci̇ri̇