COVID-19, Tedarik Zinciri için yeni bir dünyanın kapısını aralarken bir takım yetkinliklerin de şekillendirilmesi gereken pek çok endüstride sorunlar yaratmıştır.

E-ticaretin ortaya çıkışı ve dijital evrimin doğuşu, Tedarik Zincirinin geleceğini şekillendirmede kilit etkenler olarak kabul edilmiştir. Fakat pandemi bu evrimi büyük ölçüde hızlandırmıştır. Perakende, tüketici ürünleri, üretim ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerdeki şirketler, Tedarik Zincirinin toplumumuzda oynadığı rolün hayati önemini hatırlatmıştır.

Birçok işveren artık Tedarik Zinciri akışının sandığı kadar dirençli veya stratejik olmadığını fark ediyor. Esneklik dört temel destekleyici unsurun sonucudur: strateji, organizasyon, süreç ve teknoloji. Doğru strateji ve süreç yönetimiyle bile, organizasyon ve teknoloji unsurlarının rolünü zayıflatan işletmeler bugünün iş dünyasında mücadele ederken büyük zorluklarla karşılaşacaklardır.

Daha olumlu bir kayda göre ise Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (KİK) bölgesi dijitalleşmeye başlıyor. Emerging Markets Intelligence & Research (EMIR) tarafından 3 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen ve bölgedeki 600’den fazla yöneticinin katıldığı bir webinarda, katılımcıların %70’i önümüzdeki dönemde dijitalleşmeyi iş önceliği olarak nitelendirmiştir.

Tedarik Zinciri, sosyal mesafe önlemleri, küresel durgunluk, e-ticarete geçişin hızla artışı ve yeni sipariş karşılama seçenekleri nedeniyle değişen satış profillerinde zorluklarla karşı karşıyadır. Uzmanlar, tüketicilerin %30’unun yeni satın alma davranışına adapte olacağını, bunun da pazarda kalıcı bir değişim olacağının altını çiziyor.

Salgın tarafından hızlanan ve teknolojinin heyecan verici ilerlemesi (Büyük Veri, AI ve ML) ile güçlendirilen yeni tedarik zinciri dönemi, şirketlerin tedarik zinciri ekiplerinin yetkinlik setlerini gözden geçirmelerini gerektiriyor. Bugünün dünyasında, tedarik zinciri profesyonelleri iş sürecinin merkezinde yer alıyor ve işin üst ve alt çizgisini yönetmede kilit oyuncular. Tedarik zincirinin satış planlarını yürütmek ve lojistik operasyonlarını denetlemek için bir destek işlevi olarak görüldüğü günler artık geçti.

Günümüz Tedarik Zinciri Profesyonelleri için bazı temel yeterlilikler şunlardır:

  1. Profesyonel Yetkinlikler – Üst düzey yöneticiler tarafından anlaşılma ve onlarla konuşabilme becerisi. Ekonomi, kâr, piyasa dinamikleri ve tüketici davranışlarının temellerini bilmek önemlidir. Yetenekli bir Tedarik Zinciri liderinin önündeki konulara odaklanması ve bunu öngörebilmesi gerekir.
  2. Etkili Karar Verme – Tedarik Zinciri sık sık yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığı için, hızlı düşünme ve baskı altında doğru karar alabilme yeteneğini gerektirir.
  3. Sorun Çözebilme ve Müzakere edebilme – karmaşık sorunlar, güçlü problem çözme becerileri ve uygun şekilde pazarlığı sonlandırmayı gerektirir. Bu, genellikle hem içeride hem de dışarıdaki paydaşlarla çalışırken çarpıcı anlaşmalar ve farklı seçenekler araştırmayı gerektirir.
  4. Verilerinizi ve analizlerinizi güçlendirin: Tedarik Zinciri profesyonelleri, olumlu sonuçlar elde etmek için zeminini veri ve analizlerle güçlendirir. Liderliğin dijitalleşme kültürü, otomasyon ve operasyonel mükemmelliği yönlendirmenin anahtarıdır.
  5. Teknik yetkinlikler ve öğrenme yeteneği: Tedarik Zinciri parametrelerini; iki nokta arasındaki ve Değer Zinciri haritasındaki ilişkileri anlamak, kararları doğru değerlendirme ve yön belirlemede anahtar role sahip unsurlardır. Tedarik Zincirinin dönüşümü ile Tedarik Zinciri profesyonellerinin yeni teknolojilerden haberdar olmaları ve değişimleri takip ederek yeni stratejiler benimsemeleri önemlidir.

Önümüzdeki dönemde iş liderlerinin doğru kararlar alabilmesinde başarının anahtarı ise, her zaman çevik kalarak işlerini güçlendirecek yetenekleri edinmektir.