Kruitbosch Header Klantverhaal

“We moeten de heartbeat van de fietsenbranche volgen”

Paul van Groningen

Manager supply chain & procurement | Kruitbosch


Nieuw plannningsproces voor Kruitbosch met Slim4 als basis

De fietsenbranche heeft euforische jaren achter de rug, maar kampt nu met hoge voorraden en een afvlakkende vraag. Kruitbosch, fietsfabrikant en groothandel in fietsonderdelen en -accessoires, heeft zijn planningsprocessen voor het fietsmerk Cortina opnieuw ingericht. Hiermee kan het in de toekomst beter de heartbeat van de fietsenbranche volgen en is er meer grip op vraag en aanbod. De supply chain software van Slimstock vormt hierbij de digitale basis.

“We moeten de heartbeat van de fietsenbranche volgen”

Paul van Groningen, manager supply chain & procurement en Bert Nieuwenhuis, manager supply chain planning

Het nieuwe planningsproces van Kruitbosch bestaat uit twee pijlers: forecasting en backward supply chain planning. “Goed forecasten is een kwestie van veel externe data verzamelen en analyseren”, vertelt manager supply chain planning Bert Nieuwenhuis. Kruitbosch combineert cijfers uit marktonderzoek met economische kerngetallen, kennis over de concurrentie en uiteraard eigen kennis van team Sales. “Accountmanagers die contact hebben met dealers horen van alles uit de markt en kunnen nuttige input leveren.” Alle kennis samen leidt tot een consensus forecast dat als uitgangspunt dient voor de voorraadplanning van Kruitbosch.

Proud to be sold out

Backward planning betekent dat Kruitbosch voor de langere termijn moet bepalen hoeveel productie-uren het wil afnemen bij assemblagepartijen, op de middellange termijn welke frames en onderdelen er nodig zijn en op korte termijn welke modellen en kleuren fietsen het wil inkopen. Voor het bepalen van de juiste voorraadstrategie voor het hele Cortina-assortiment gebruikt het bedrijf een ABC-indeling. “Dit is het onderdeel waarbij we echt op rendement sturen en bewust differentiëren in servicegraad,” legt hoofd supply chain Paul van Groningen uit. “A-modellen mogen gedurende het seizoen absoluut niet uit voorraad raken, terwijl we voor C-artikelen zeggen: proud to be sold out.”

Slim4 als digitale basis

Om het nieuwe planningsproces digitaal te borgen, zal Kruitbosch in plaats van Excel de supply chain software van Slimstock gebruiken. “Het detailleren van de planning van grof naar fijn kost met Excel niet alleen heel veel tijd, het systeem liep ook regelmatig vast en was foutgevoelig. De software van Slimstock gaat dit verbeteren”, aldus Nieuwenhuis. Slim4 zal ook de data leveren waarmee het S&OP-team van Kruitbosch haar planningsbeslissingen kan nemen en voortgang monitort. Dit team controleert maandelijks of leveranciers nog voldoende capaciteit hebben om aan de verwachte vraag te voldoen.

Toeleveranciers informeren

Een bijkomend voordeel van Slim4 is dat het forecastdata op alle gewenste manieren kan aggregeren en segmenteren. Hierdoor kan Kruitbosch zijn toeleveranciers doelgericht informeren over hoe de vraag op de lange, de middellange en op de korte termijn gaat ontwikkelen, alles vanuit één databron. Van Groningen: “Slim4 weet op basis van de levertijd ook precies wanneer het een definitieve order moet doorgeven, rekening houdend met de actuele vraag en wat er in de pijplijn zit. Door pas op het laatste moment de specificaties en bijvoorbeeld de kleur van een fiets door te geven, kunnen we zo flexibel mogelijk inspelen op de actuele ontwikkelingen.”

Krijg ook meer grip op vraag en aanbod

Ontdek hoe Slim4 jou kan helpen om de winstgevendheid van jouw bedrijf te verhogen, verspilling tegen te gaan en jouw verkoopresultaten kan verbeteren.

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x