Voorraadbeheer onder hoge THT-druk? Focus op de uitzonderingen!

Arjan Levisson

Laatst geüpdatet: April 17, 2023
Arjan Levisson

Kort houdbare artikelen met een grillig vraagpatroon zijn voor veel foodbedrijven een logistieke nachtmerrie. Hoe zorg je voor de juiste beschikbaarheid en voorkom je dat je de helft weg moet gooien? Lees onderstaande tips en creëer rust op uw supply chain-afdeling.

Voorraadoptimalisatie van “gewone” artikelen is vaak al lastig, bij artikelen met een ultrakorte houdbaarheid zoals vis, vlees, gesneden groente, salades en verse maaltijden wordt dit nog veel complexer. Normaal kijkt een voorraadplanner een paar weken of maanden vooruit, genereert een forecast en maak op basis van wat er nog op voorraad ligt een nieuwe bestelling.
Bij toeleveranciers en retailers in food wordt in de basis hetzelfde spelletje gespeeld maar ligt de kloksnelheid veel hoger. Foodplanners denken niet in maanden of weken, maar moeten op dagniveau kunnen sturen. Een kant-en-klaar-maaltijd moet vanaf productie liefst diezelfde dag nog in de winkelschappen liggen en binnen een paar dagen worden verkocht. Anders hoeft het niet meer. Een week of maand vooruit kijken lijkt in deze branche een eeuwigheid.

Bij ultravers is de balans tussen beschikbaarheid en houdbaarheid uiterst precair. Margekillers als derving of gedwongen afprijzingen liggen constant op de loer. Alles moet kloppen om het juiste artikel, in de juiste hoeveelheid, precies op tijd in de schappen te krijgen. Maar hoe je dat?

Heemskerk

Voorraadoptimalisatie door halvering van derving

In de foodsector kent iedere dag zijn eigen vraagprofiel. Consumenten doen op maandag andere boodschappen dan op zaterdag. Ook het weer, feestdagen en vakanties hebben hun invloed; bij mooi weer schiet de vraag naar BBQ-vlees en salades van de ene dag op de andere omhoog. Het op dagniveau forecasten van de vraag, per SKU en per locatie, is bij kort houdbare artikelen een absolute basisvoorwaarde.

Wat ook grote impact heeft zijn de buffervoorraden. Bedrijven houden die aan om fluctuaties in de vraag op te vangen of om een bepaalde servicegraad richting klanten te bieden. De retail kent bovendien een presentatievoorraad om schappen er mooi vol uit te laten zien. Bij kort houdbare artikelen kunnen te hoge buffer- en presentatievoorraden al snel tot derving leiden en daarom is het zaak om hier op tactisch niveau de juiste beslissingen in te nemen en bijvoorbeeld met groepsbuffers te werken.

Lees hoe Heemskerk derving halveerde en spoedorders met 80% reduceerde.

Goodlife foods

Behoefteplanning per fabriek

De individuele fabrieken maken tot op heden hun eigen productieplan. Het doel is om aan de vraag van de dc’s te voldoen, de productielijnen goed te benutten maar tegelijkertijd ook te anticiperen op bijvoorbeeld toekomstige seizoenspieken of vakantiesluitingen. Dit laatste bleek een hele uitdaging en besloten werd ook hier Slim4 in te zetten. De Jong: “Slim4 kan een behoefteplanning per fabriek genereren, rekening houdend met onzekerheid in de vraag en de beschikbare capaciteit. Door in te geven wanneer fabrieken tijdelijk zijn gesloten, berekent Slim4 automatisch de juiste voorraadbuffers. De basis hiervoor is de ABC-indeling van ons assortiment waarin we per artikelcategorie hebben ingesteld wat het gewenste servicelevel moet zijn.”

Goodlife foods gaat zijn fabrieken individueel aansturen met Slim4.

Management by exception

Operationeel voorraadbeheer van vers kan voor tachtig procent geautomatiseerd verlopen. Het gros van de artikelen is goed te voorspellen en zolang er geen bijzondere omstandigheden spelen, kunnen ze door een softwaresysteem prima worden aangestuurd. Uw planners kunnen zich volledig richten op die 20% die wél speciale aandacht nodig heeft: artikelen die in de promotie zijn, die worden in- of uitgefaseerd of die sterk weersafhankelijk zijn en hierdoor ook qua prijs erg schommelen in afzet. Zorg dat uw planners hun handen vrij hebben om zich hier volledig op te concentreren want juist bij kort houdbare artikelen is dat cruciaal.

Dit zijn een paar tips waarmee bedrijven hun voorraad kort houdbare artikelen kunnen optimaliseren. Bij veel van onze foodklanten heeft dit tot significante margeverbetering geleid. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Arjan Levisson.

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x