Supermarkten en andere foodretailers zijn maar beperkt tevreden over de samenwerking met toeleveranciers. Dat is een opvallende conclusie uit onderzoek onder foodbedrijven uit 2018. Anno 2021 is een goede ketensamenwerking nog essentiëler geworden. Retailers geven in het onderzoek aan regelmatig te laat of onvolledig te worden beleverd en waarderen de samenwerking gemiddeld met een 6+. Een kwart geeft de ketensamenwerking met de voedingsmiddelenindustrie zelfs een onvoldoende. Volgens Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan de Nyenrode Business Universiteit, heeft dit te maken met de gebrekkige bereidheid om keteninformatie te delen.

Naast leveringen die te laat of incompleet zijn, constateert 65% van de retailers dat bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie regelmatig capaciteitsproblemen hebben, bijvoorbeeld bij promoties. Meer dan de helft vindt dat toeleveranciers flexibeler moeten zijn bij urgente problemen. Op de vraag of ze bereid zijn om meer informatie met toeleveranciers te delen, zeggen de onderzochte retailers volmondig ja. Tenminste als het gaat om informatie over promoties (92%) en toekomstige bestellingen (85%). Een veel kleiner deel, 27%, is bereid om ook de Point of Sale (POS)-gegevens uit zijn winkels met ketenpartners te delen.

Terughoudend met pos-data

“Er wordt vaak gedacht dat bedrijven in de fast moving consumer goods voorop lopen met ketensamenwerking, maar de praktijk blijkt toch enorm weerbarstig”, reageert Jack van der Veen op de resultaten. “Het feit dat er zoveel capaciteits- en flexibiliteitsproblemen zijn, doet de vraag rijzen of de keten wel is ingericht op flexibiliteit. Misschien wordt alles teveel door efficiency gedreven. Retailers hebben een flinke bereidheid om data te delen, maar dat ze juist terughoudend zijn met POS-data is weer geen goede zaak. De essentie van een goed werkende supply chain is dat die geheel door de consumentenvraag wordt gedreven en de POS-data geven die juist het beste weer.”

Minimaliseren van derving

Bovenstaand zijn resultaten uit het onderzoek onder 26 foodretailers, uitgevoerd door Slimstock in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit. Aanleiding is een gezamenlijk webinar over ketensamenwerking, bedoeld voor bedrijven in de foodindustrie die toeleveren aan de retail. “Wij zien dat veel van deze bedrijven worstelen met enerzijds het zo goed en vers mogelijk beleveren van klanten en anderzijds het zo goed mogelijk benutten van hun productiemiddelen en het minimaliseren van derving”, vertelt Arjan Levisson van Slimstock. “Tijdens het webinar hebben wij laten zien hoe je hier als foodbedrijf een optimale afweging in kunt maken en wat de best practices zijn voor aansturing van de supply chain.”

Tips voor ketensamenwerking

In het webinar constateert Jack van der Veen, autorititeit op het gebied van supply chain management en gespecialiseerd in ketensamenwerking: “Om als foodproducent beter te kunnen presteren, moet je allereerst weten wat er bij je klant speelt. Daarom hebben we dit onderzoek ook gedaan. In de aanloop naar het webinar hebben we deelnemers dezelfde vragen laten beantwoorden, maar dan gespiegeld, zodat we de visie en problematiek van beide kanten kunnen belichten. Tijdens het webinar hebben we de resultaten besproken en tips gegeven voor betere ketensamenwerking.”

Toekomstperspectief

De laatste jaren zijn op zijn zachtst gezegd turbulent geweest. Sinds het onderzoek is de impact van e-commerce alleen maar groter geworden en heeft COVID-19 mondiaal zijn invloed uitgeoefend op alle sectoren. Consumenten worden steeds kritischer en verwachten dat producten binnen no-time worden geleverd. Niet meer alleen in de winkel, maar ook tot aan de voordeur. Arjan Levisson constateert: “Kort op de bal zitten is cruciaal. Ketensamenwerking is daarom enorm belangrijk. Nu en in de toekomst.” Hij geeft in het document vijf tips over hoe je als foodbedrijf een optimale afweging kunt maken om tot de beste samenwerking te komen.

Download het onderzoek