header-lightblue

Het juiste assortiment managen

Download de checklist

Checklist assortimentsbeheer

Een belangrijke stap in het up-to-date krijgen van de hele bedrijfsvoering is het managen van het assortiment. Door het assortiment goed af te stemmen op de bedrijfsstrategie kunnen bedrijven flink besparen op voorraadkosten en tegelijkertijd de marge vergroten.  

Supply Chain Media en Slimstock creëerden een checklist om te controleren of het juiste assortiment aanwezig is en of de productlevenscycli van de artikelen helder zijn. Beantwoord tien korte vragen om snel duidelijk te hebben wat de status is van jouw assortiment. ‘Nee’ noteren betekent actie ondernemen.  

Download

De checklist gratis downloaden