Wereldwijd zijn er ingrijpende ontwikkelingen gaande die flinke invloed hebben op het consumptiegedrag. Dit biedt kansen voor retailers die hier met nieuwe commerciële modellen op inspelen, maar er is ook een keerzijde: het voorraadbeheer wordt (veel) complexer.

Neem bijvoorbeeld verstedelijking. Volgens de Verenigde Naties zal in 2050 meer dan tweederde van de totale wereldbevolking in grote steden of stedelijke gebieden wonen. Retailers introduceren hiervoor nieuwe retailconcepten et kleinere winkels in binnensteden, maar de kunst is om daarin ook de juiste artikelen neer te leggen in de juiste aantallen. Supply chain management voor kleine, high-traffic stadslocaties is echt topsport!

Kleiner wordende huishoudens is een andere trend waar retailers hun tanden op stukbijten. In de food zie je dit al bij supermarkten die kleinere verpakkingseenheden en meer kant-en-klaar maaltijden verkopen. Maar kleinere verpakkingen, dat betekent meer logistieke handelingen per “gezinseenheid” en daardoor hogere supply chain-kosten. Daar komt nog bij dat gemaksproducten als voorgesneden groenten en ready-to-eat-maaltijden een korte houdbaarheid kennen en qua vraag uiterst lastig zijn te voorspellen. Dat vereist geavanceerde forecasting & voorraadoptimalisatie tooling met steeds verfijndere algoritmes.

Een derde trend die veel impact heeft op supply chains is individualisering. Consumenten willen unieke producten die passen bij hun eigen stijl en smaak. In de fashionretail zie je dit terug in het groeiend aantal collecties en in kleinere productieseries. Een responsieve supply chain en superstrakke processen voor in- en uitfaseren van artikelen zijn nodig om incourantie of margeverlies door afprijzingen te voorkomen. Retailers gaan daarnaast ook artikelen aanbieden die op maat worden geproduceerd of in de winkel worden gepersonaliseerd. Dit vereist een goede visie op welke halffabricaten je op voorraad houdt en hoe je producten uniek kunt maken.

E-commerce is een trend die al tien jaar speelt, maar de coronacrisis heeft dit nog eens versterkt. Verschuiving van offline naar online geeft meer volatiliteit in de vraag en zorgt, ook hier weer, voor hogere supply chain kosten per eenheid product. De handelsboycot met China en Covid-19 laten zien dat bedrijven zijn doorgeslagen in hun zoektocht naar efficiency en daardoor star, log en kwetsbaar zijn geworden.  Productie- en handelsbedrijven met toeleveranciers in China moeten dichterbij huis gaan sourcen om hun reactiesnelheid te vergroten. Door e-commerce komt er sowieso meer druk op logistiek te staan doordat consumenten aangekochte artikelen vaker retourneren.

De huidige retailtrends bieden fikse supply chain uitdagingen. Het dringende advies is om beter te forecasten, doorlooptijden te verkorten, flexibeler te worden én grip te houden op supply chain kosten die dreigen te exploderen. Veranderd consumptiegedrag biedt volop kansen, dat is zeker maar makkelijk wordt het niet.

Vraagplanning en prognoses