SCP Club

SCP Club, dünyada önemi giderek arttıran Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımının ülkemizde de yaygınlaşmasını sağlamak, sektörlere yön veren küresel Tedarik Znciri trendlerini paylaşmak, önde gelen ulusal ve uluslararası profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini aktarmak, bugünün ve yarının Tedarik Zinciri ve Lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırabilmek gayesiyle etkinliklerini düzenlemektedir.

NEDEN SCP CLUB?

Batılı gelişmiş ülkelerinin nüfusunun giderek yaşlanması ve ekonomik gücün doğu ülkelerine kaymasıyla, Türkiye gelecekte Tedarik Zincirinde Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki kapı olacaktır. Artan genç nüfus sayısı ve sürekli büyüyen ekonomisiyle; yenilik paylaşımı ve gelecekteki tedarik zinciri yöntemlerini benimsemek Türkiye için daha da önemli bir hale gelecektir.

NELER YAPIYORUZ?

SCP Club, dünyada önemi giderek arttıran Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımının ülkemizde de yaygınlaşmasını sağlamak, sektörlere yön veren küresel Tedarik Znciri trendlerini paylaşmak, önde gelen ulusal ve uluslararası profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini aktarmak, bugünün ve yarının Tedarik Zinciri ve Lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırabilmek gayesiyle etkinliklerini düzenlemektedir.

ETKINLIKLER

Dünyada giderek önemi artan Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımını ülkemizde daha görünür hala getirmeyi amaçlayarak, Tedarik Zinciri Profesyonelleri Listesini ve proje yarışmasını ilk kez 2014 yılında organize ettik. Yaptığımız etkinliklerin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve olumlu sonuçlar doğurması bizleri, sizler için en iyisini yapmaya teşvik etmektedir.

AMAÇLAR

– Dünyada giderek önemi artan Tedarik Zinciri Yönetimi yaklaşımının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak
– Yeni ve sektöre yön veren küresel Tedarik Zinciri trendlerini bu platformda paylaşmak
– Önde gelen ulusal ve uluslararası Tedarik Zinciri profesyonellerinin bilgi ve deneyimleri ile şirket en iyi uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak
– Bugünün ve yarının Tedarik Zinciri ve Lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve işbirliğini arttırmak
– SCP Club ‘u uluslararası düzeye taşımak

FAYDALAR

–  Tedarik Zinciri trendleri ve en iyi uygulamaları SCP Club toplantıları, e- bülten ve web sitesi yoluyla öğrenmek ve uygulamak
–  Tedarik Zinciri konusunda Türkiye için bir bilgi bankası oluşturmak ve buna erişim sağlamak
–  Networking
–  Sosyal aktivitelere katılım
–  ISCSI ve LODER etkinliklerine indirimli katılım
–  SCP Award’ a öncelikli katılım
–  Club üyelerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak

SCP ÖDÜLLERI

Her sene "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" lisyesi yayınlanıyor. Katılan profesyoneller, gerek Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki yetenek ve becerilerini sergilemek ve projelerini sunmak, gerekse meslektaşlarının ilgili sunumlar hakkında ne düşündüklerini öğrenebilme imkânına sahip olacaklar.

ÜST