Ülkenize özel içeriklerimizi görmek için lütfen lokasyon seçin.

x

Itu Header

“Otomotiv Sektöründe Geleceğin Liderleri”

Cumartesi 14-01-2023
İTÜ Maçka Kampüsü

“Geleceğin Liderleri Yönetici Programı” eğitiminin amacı, operasyon yönetimi alanında kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, şirketin operasyonel süreçlerinin en verimli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu en üst seviyedeki operasyon yöneticisi (COO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına, güncel trendlere ve güçlü liderlik özelliklerine sahip COO’lar yetiştirmektir.

“C” Düzeyinde Yöneticilerin Şirkete Etkisi

Şirket stratejisini geliştirmek, organizasyonel etkinliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak, şirketin temel iş fonksiyonlarından birine liderlik etmek, diğer iş ortaklarıyla üst düzey ilişkileri koordine etmek gibi görev ve sorumlulukları olan “C” düzeyinde yöneticilerin her biri günümüz şirketlerince birer “değer” olarak görülmektedir. Bu nedenle şirketler kendi kurumlarına, operasyonlarına ve çalışanlarına liderlik ederek en kritik kararları veren bu yöneticilerini kendileri yetiştirmek ve ellerinde tutmak için büyük çaba gösterirler.

OSS & İTÜ & Slimstock Akademi Sertifika Programı

Bir COO’nun sahip olması gereken teknik bilgi, sosyal beceri ve liderlik yetkinliklerini içeren toplamda 13 hafta sürecek olan bu eğitim programında katılımcılar operasyonel yönetim, stratejik düşünme ve organizasyonel mükemmellik konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Türkiye’nin operasyon, tedarik zinciri, lojistik, depo, üretim planlama, dijital dönüşüm, liderlik gibi alanlarda en yetkin profesyoneller ve akademisyenlerden eğitimler alacaklar. Ayrıca sektörlerinin önde gelen firma üst düzey yöneticileri ile yapılacak seminerler sayesinde güncel örnek vakaları inceleme ve kendi şirketlerine uygulama deneyimlerini elde edecekler.

*Bu eğitim programı, OSS Derneği üyelerine özeldir.

Hedef Kitle: Şirketlerinde lojistik, depo yönetimi, satın alma, planlama, üretim, tedarik zinciri gibi operasyonel süreçlerde gelecek vaad eden yöneticiler

Lokasyon: İTÜ Maçka Kampüsü ve uygulama alanlarında

Süre: 13 Hafta

Gün ve Saat: Cumartesi, 10:00 – 17:00 

Eğitmenler: Akademisyenler ve üst düzey sektör profesyonelleri 

Sertifika: Sınavda başarılı olanlara İTÜ imzalı sertifika

Ücret: 19.500 TL + KDV

PROGRAM İÇERİĞİ

Talep Planlama Yönetimi & Envanter Optimizasyonu

– Talep Yönetim Süreci

– Talep Planlamacı Görev Tanımı

– Ürün Yaşam Eğrisi ve Stok Risk Analizi

– ABC-XYZ Analizi

Kontrat Yönetimi / Procurement

– Sözleşme Yönetiminin Aşamaları

– Sözleşme Kontrol Noktaları

Satınalma Yönetimi

– Satınalma Süreci

– Satınalma Bölümü Organizasyonu

– Tedarikçi Veri Tabanı Optimizasyonu ve Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

– Lojistik Maliyetler ve Toplam Maliyet Kavramı

– Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect), Neden ve Sonuçları

– Tedarik Zinciri Yönetiminde Kontrol Kulesi Yaklaşımı

Tedarik Zinciri İşbirliği

– Tedarik Zinciri Bileşenleri

– Tedarik Zinciri Tasarımı Optimizasyonu

– Tedarik Zinciri Oyunu

Operasyonel Mükemmellik / Süreç Optimizasyonu

– Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

– Problem Çözme ve Çağdaş Kalite Teknikleri

– Kalite Yönetimi ve Mükemmelliği

Akıllı Tedarik Zinciri Çözümleri / Teknolojileri

– Dijitalleşme ve İş Dünyasındaki Etkileri

– Büyük Veri ve İş Analitiği

– Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

– Kurum Kültürü, Çalışan Mutluluğu, Liderlik ve Motivasyon

– Stratejik İş Gücü Planlama

Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi

– Müşteri Hizmet Düzeyini Artırma Yöntemleri

– Sipariş Yönetiminde Kullanılan Teknolojiler

Finans ve Bütçeleme

– İşletmelerde Finansal Durum ve Finansal Performans Raporları

– Ortak Mâliyetlerin Dağılımı

– Net Çalışma Sermayesi Yönetimi

– Finansman Açısından Bütçeler

Organizasyonel Mükemmellik

– Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

– Müzakere, Çatışma, Stres ve Öfke Yönetimi

– Değişim Yönetimi ve Liderliği

– Durumsal Liderlik

– Kurum Kültürü ve Biz Bilinci

Depolama Yönetimi

– Depolama Süreçleri

– Depolamada Adresleme Sistemleri

– Depolamada Otomatik Tanıma Sistemleri

Kayıt Ol