TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ

Tüketim ürünleri pazarı yüksek derecede çeşitlilik gösteren ve  rekabetçi bir pazardır. Bu zorlu sektörde başarılı olmak için işletmelerin müşteri taleplerine mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir biçimde yanıt vermeleri gerekir. Ancak artan ürün çeşitliliği ve satışlarda yaşanan sezonluk dalgalanmalarla birleştiğinde, stok seviyelerini kontrol altında tutmak tüketim mallarının toptancıları ve distribütörleri açısından son derece zorlu bir göreve dönüşür.

Slim4 sayesinde, toptancılar ve distribütörler ürün yelpazesi kontrolünü yeniden ele alarak hizmet seviyelerini %99,5’in üzerine çıkarırken aynı zamanda stok seviyelerini %30’a kadar azaltabilirler.

HİZMET SEVİYELERİ: STOKA YAPILAN YATIRIMIN OPTİMİZASYONU

Toptancıların ve distribütörlerin, müşteri taleplerini karşılamaları yüksek seviyeli stok düzeyine sahip olmalarına bağlıdır.  Her ne kadar bazı ürünlerin her zaman stokta bulundurulması gerekse de ürün gamında yer alan diğer ürünler için yüksek miktarda stok tutmanın sağlayacağı fayda tartışılamaz. Bu bakımdan, işletmeler çalışma sermayesi yatırımlarını en fazla ihtiyaç duyulan ürünlere yönlendirmelidir.

Slim4’un ABC/XYZ analizi fonksiyonu sayesinde, tüketim mallarının toptancıları ve distribütörleri, ürün yelpazesinde yer alan her bir ürün için dinamik hizmet seviyeleri belirleyebilirler. Oluşturulan iş kurallarına dayalı olarak, Slim4, işletmelerin optimum seviyede emniyet stokuna sahip olmalarını sağlar. Slim4 kullanan işletmeler, ürün yelpazesinin tamamında stok mevcudunu optimize ederken aynı zamanda stok yatırımı için kullanılan sermaye miktarını da en aza indirebilirler.

OTOMATİK İKMAL (REPLENISHMENT): MEVCUT STOKU MAKSİMUM DÜZEYE ÇIKARMAK

Sürekli olarak  stok mevcudunu muhafaza etmek için, toptancılar ve distribütörler etkili stok yenileme yöntemleri uygulamalıdır.  Ürünlerin global tedarikçiler tarafından kullanılması ve uzun hazırlık süreleri nedeniyle,  ikmal süreçlerini etkili kullanmak  genellikle sanıldığı kadar kolay olmaz. İkmal sürecini ürün çeşitliliğinin %95’ini kapsayacak şekilde otomatikleştiren Slim4, bu stresi ortadan kaldırarak Tedarik Zinciri ekibinin zaman ve enerjilerini daha mühim konulara harcamalarına imkân tanır.
Slim4; sezonsallık, gelecek promosyonlar, teyit edilen siparişler ve arzu edilen hizmet seviyesinin yanı sıra başka bir dizi etmeni değerlendirerek en uygun sipariş zamanını ve hacmini otomatik olarak tespit eder. Daha düzensiz satış eğilimleri gösteren veya insan müdahalesi gerektiren yeni ürünler gibi satış geçmişi olmayan ürünler söz konusu olduğunda, Slim4, planlayıcıları otomatik olarak bilgilendirir. Sonuç: toptancılar ve distribütörler daha uyumlu bir ikmal yöntemine kavuşurlar.

MÜŞTERİ SEVİYESİ İŞLEM VERİLERİ: MÜŞTERİLERİNİZİN TEMEL İHTİYAÇLARINI ANLAMAK

Tedarik Zinciri ekipleri, bilgiye dayalı stok yönetimi kararları vermek için geçmiş satışlarla ilgili açık ve güvenilir bilgiye sahip olmalıdır. Ancak, tüketim ürünlerinin toptancısı veya distribütörü için olağan bir müşteri kitlesinin çok uluslu perakende zincirlerinden bağımsız kuruluşlara ve hatta son müşterilere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı düşünüldüğünde, satışın sadece toplamının (yıllık satış ortalması gibi) incelenmesi kesinlikle yeterli değildir. Sonuç olarak, satın alma davranışlarının farklı müşteri grupları arasında ciddi ölçüde farklılık gösterdiği değerlendirilecek olursa, Tedarik Zinciri ekipleri de ideal envanter kararlarının alınmasını sağlamak için müşteri seviyesinde satış görünürlüğü sağlamalıdır.


ÜST