TOPTANCI & PERAKENDECİLER İÇİN ENVANTER YÖNETİMİ

Piyasadaki rekabetin artışıyla birçok toptancı, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çare olarak daha çok ürün çeşidi barındırmayı bulmuştur. Fazla ürün çeşitliliği, her bir ürünün kontrol altında tutulması ihtiyacını doğurur. Slim4 ile, toptancılar ve distribütörler envanterleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurken, aynı zamanda verimliliklerini de iyileştirirler. Sonuç olarak, işletmeler müşterilerin beklediği servis seviyelerine ulaşırken envanter seviyelerini %30'a kadar azaltabilir.

STOK OPTİMİZASYONU İÇİN NEDEN SLIM4?

  • Bakiye siparişini %60’a kadar azaltmak
  • Stok seviyelerini %10 ile %30 arasında azaltmak
  • Planlama ekibinin verimliliğini %50 oranında arttırmak

STOK YÖNETİMİYLE Servis SEVİYESİNİ iyileştirMEK

Ürün bulunurluğu toptancılar ve distribütörler için her şey demektir. Ancak Tedarik Zinciri liderleri, bunun ulaşılamaz ve kârsız  bir hedef olduğu fikrinde mütabıklardır. Kullanım süresini doldurması ve stok tutma maliyeti riskleri göz önüne alındığında uygun belirlenmeyen servis seviyelerinden kaynaklanmış fazla stok, kâr marjları üzerinde son derece olumsuz bir etki yaratırken, aynı zamanda çalışma sermayesinin gereksiz yere kullanılmasına neden olur. Bu bakımdan, işletmelerin yatırımlarını en fazla ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmeleri son derece önemlidir.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN %95’İNE KADAR OTOMATİK ÖNGÖRÜ İŞLEVİ

Ürün yelpazesi içerisindeki her bir ürün için güvenilir bir öngörü amaçlayan Tedarik Zinciri liderlerinin, trendlerin etkisi, mevsimsellik, promosyonlar ve dalgalanması bakımından gelecekteki satış durumunu açıklığa kavuşturmaları gerekir. Stok optimizasyonu programımız Slim4, 25 yılı aşkın bir süredir toptancıların ve distribütörlerin mümkün olan en doğru öngörüye ulaşabilmelerini sağlamak için geliştirilmiştir. Akademik olarak onaylanmış bir dizi öngörü metodları kullanan Slim4, ürün yelpazesinin %95’ine kadar otomatik öngörü oluşturur.

İSTİSNA YÖNETİMİYLE DAHA FAZLA ODAK SAĞLAMAK

‘İstisna Yönetimi’, Tedarik Zinciri ekiplerinin zamanlarını samanlıkta iğne aramakla geçirmeleri yerine, en çok ihtiyaç duyulan anlarda harekete geçmelerini sağlar. Slim4, Tedarik Zinciri ekiplerinin öngörülemeyen durumları proaktif bir şekilde belirlemelerini ve herhangi bir etki yaratmadan önce çözümlemelerini sağlar.

ÜCRETSİZ DEMO İÇİN BİZE ULAŞIN!

REFEranslar

csa_logo
Shimano
Morplan
ÜST