TEDARİK ZİNCİRİ StratejİSİ

Bir şirketin başarılı olabilmesi için envanter stratejisinin, kurumsal vizyonuyla uyumlu olması gerekir. Ancak, Tedarik Zinciri stratejisinin uygulanması söz konusu olduğunda, küçük görünen envanter yönetimi kararları bile şirketin tümü üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak, Tedarik Zinciri görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli öngörü ve kontrol seviyesine sahip olunması hayati bir öneme sahiptir. Basitçe söylemek gerekirse, doğru araç, teknoloji ve bilgi olmadan; işletmeler kendi kimliklerine uygun envanter yönetimi kararları veremez.

Envanter Yatırımlarınızı Optimize Etmek için: Portföy ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi

Birçok şirkette cironun % 80'ini ürün çeşitliliğinin %20’si ile elde edilmektedir. Bu nedenle, şirketlerin müşterilerine değer katan ürünlere yatırım yapması son derece önemlidir. Slim4 aşağıdaki özellikleriyle, portföy ve ürün çeşitliği yönetim sürecinizi tam destekleyerek optimum stok kararı verebilmenizi sağlar:

• İşletmelerin özel iş kurallarına göre etkin stok bulundurma/bulundurmama kararları almasını sağlar.

• Ürün çeşitliliği kararını optimize edebilmek ve fiyat değişiklikleri karşısında fazla stok oluşmasını önleyebilmek için pazarlama departmanıyla ile birlikte çalışır.

Ürün Çeşitliliği Farkındalığı İçin: ABC/ XYZ Analizi

Benzersiz bir satış grafigi yakalayabilmek için işletmeler binceler SKU'yu kapsayan farklı ürun gamları geliştirmiştir. Bu durumda, işletmeler müşterilerine çok fazla seçenek sunabilirken, genis ürün yelpazesini yönetme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler. İşletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden tüm ürün yelpazelerinin değerlerini en üst seviyeye çıkarabilmek ve Tedarik Zinciri ekiplerine daha fazla görünürlük ve odaklama sağlamak için, Slim4'ün ABC/XYZ işlevselliğini kullanabilirler:

 

• Servis seviyesinin değişim göstermesi için sağlam bir temel oluşturmayı hedefleyen Slim4, sektöre göre farklı değişkenleri ele alan ABC/XYZ Analizini destekler.

• Diğer programların aksine, başarılı ürünleri tanımlamayı hedefleyen Slim4, ABC analizini öngörülen satışa dayandırabilir.

Her aşamada doğru STRATEJİ İÇİN: Ürün Yaşam Döngüsü YÖNETİMİ (PLC)

Etkili Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, her aşamada doğru stratejiyi benimsemekle ilgilidir. Ancak, iki ürünün yaşam döngüsünün hiçbir zaman aynı olmadığı göz önüne alındığında, envanter seviyelerinin giriş/tanıtım, gelişme ve olgunluk fazları sırasındaki bulunabilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve ömrünün sonunda atıl stok riskini en aza indirmek için dikkatli bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Slim4, işletmelerin ürün yaşam döngülerinden bir adım önde kalmasını sağlar:

• Tüm ürün yaşam döngüsünü optimize edebilmek için envanter stratejisini otomatik olarak belirler.

• Ürünün giriş/tanıtım döneminde nasıl bir yaklaşım (savunmacı veya agresif) benimseneceği ile ilgili iş kuralları uygular.

• Esnek kalarak, yeni ürünlerin ilk satışlarından sonra otomatik bir öngörü oluşturur.

• Olgun ürünler için kâr marjları ve stok maliyetlerini optimize eder.

• Ürün yaşam döngüsünün sonunda satışlar düşmeye başlayınca planlamacılara bilgi verir.

• Faz dışı senaryolarına ilişkin bilgi sahibi olmanızı sağlayıp duruma göre stok seviyesini azaltır.

Zaman, kaynak ve yatırımlarınıza odaklanmanız İÇİN: SERVİS SEVİYESİ Farklılaştırması

İşletmeler, sadece mükemmel bir senaryoda %100 bulunabilirlik sağlayabilir. Ancak, gerçekte, bu senaryo elde edilemez. İşletmeler, zamanını, dikkatini ve finansal yatırımlarını performansı en iyi ürünlere odaklamalıdır. Slim4, tam anlamıyla Servis Seviyesi Envanter Yönetimi anlamına gelir ve aşağıdaki yeteneklere sahip işletmeleri destekler:

• Slim4, ABC'ye ve mevcut iş kurallarına dayanan hizmet düzeylerini otomatik olarak ayarlar.

• İstenen hizmet seviyesine ulaşabilmek için emniyet stoku optimize edilir ve yüksek bulunurluk seviyesinde süreklilik sağlanmış olur.

Atık Ürün YÖNETİMİ İÇİN: atıklarınızı en aza İNDİRGEYİN

Sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, hayatımızın bir gerçeğidir. Günümüz organizasyonlarında atık ürünler, başarısız bir envanter yönetiminin sonucu olarak kabul edilmektedir. Slim4 ile planlama ekipleri proaktif olarak fazla stoku önleyip, atık ürün maliyetlerini en aza indirgeyebilir. Slim4;

• Ürün kalitesini artırmak ve satış fırsatınlarını maksimize etmek için envanter yönetim sürecine, ürünün raf ömrünü de dahil eder.
• Atık ürünü minimize ederek kar marjlarını korur.

TÜM AĞDAKİ TOPLAM TEDARİK ZİNCİRİ MALİYETLERİNİZİ MİNİMİZE ETMENİZ İÇİN; ÇOK KADEMELİ ENVANTER OPTİMİZASYONU(MEIO):

Günümüzde işletmeler, geçmişe kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak, bu tarz karmaşık yapıda çok kanallı ve bölgeye sahip yapılarda bulunurluğu sağlamak zordur. Slim4 ile işletmeler tüm Tedarik Zinciri operasyonları boyunca bütünsel bir yaklaşım benimseyebilir:

• Envantere yapılan toplam yatırımı en aza indirirken, zincir boyunca bulunabilirliği en üst düzeye çıkarmak için stratejik emniyet stok alokasyonu yapar.

• Operasyonun her aşamasında stok ve satışı dikkate alarak hesaplama yapar.

• Spesifik ağ özelliklerinizi (örneğin; şube sayısı, iç teslimat süreleri, satış dalgalanması) dikkate alarak çok aşamalı bir model benimser.

TEDARİK ZİNCİRİ İŞ BİRLİĞİ (SCC)

Bir işletmenin ancak zincirdeki en zayıf halkası kadar başarılı olabileceği fikri baz alındığında, tedarikçilerin güvenilirliğinin performans üzerindeki etkisi devreye girer. Güvenilmez bir tedarikçi, işinize mâl olup, servis seviyenizi düşürebilir. Slim4, Tedarik Zinciri ortaklarıyla daha güçlü bağlar kurmak için işletmelerin Tedarik Zinciri işbirliğini geliştirmelerine yardımcı olur. Slim4:

• Stok tutma kararları, EOQ ve satınalma öngörüleri de dahil olmak üzere Tedarik Zinciri verilerinin kolayca paylaşılmasını sağlar.

Satınalma Ve Operasyon Planlama (S&OP)

Yeni bir ürünün stoklanıp stoklanmayacağından ürün kıtlığına kadar bütün karar aşamaları Tedarik Zinciri ekibinin karar merceğinin ötesindedir. Ayrıca, bu tür kararları almak için gereken öngörü genellikle işletme tarafından verilerle desteklenir. Slim4, işletmelerin farklı departmanlar arasındaki iş birliğini arttırmak için S&OP sürecini optimize etmeye yardımcı olur:

• Tüm S&OP işlemlerini destekler.

• Özel S&OP süreçlerini desteklemek için farklı hiyerarşik seviyelerde toplam satışı bir araya getirir.

• İstatistikleri, dış öngörülerle aynı frekansta tutar.

İş kuralları

Slim4 standart bir yazılımdır. Fakat, envanter yönetimi süreçlerinin ve kararlarının genel kurumsal stratejiyle aynı hizada olmasını sağlamak için, iş kuralları bazı yapılara eklenebilir. Slim4, iş kurallarını kullanarak envanter ve ikmal stratejilerini tanımlarken "içgüdüsel karar verme" ihtiyacını ortadan kaldırır.

• Standartlaştırılmış yapısı, herkesin aynı hedefe yönelik aynı şekilde çalışmasını sağlar.

• Eğer-bu-olursa-şunu-yap mantığına dayalı otomasyon yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmak.

• ERP sistemlerinden farklı olarak, parametreler dinamik olarak değiştirebilinir haldedir.

MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN NEYİN en önemli olduğunu BELİRLEMENİZ İÇİN: MÜŞTERİ Segmentasyonu

Satınalma davranışları farklı müşteri grupları arasına büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak, her bir ürünün değerini müşteri belirler. Slim4 ile, ABC sınıflandırılması sadece ürünlere değil, müşterilere de yapılabilir.

• Hem stok hem de müşteri sınıfına bağlı olarak; stok tutma kararı, emniyet stok gereklilikleri ve ikili kaynak konularında kurallar belirler.

• Tedarik Zinciri ekiplerinin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel istisnalar sunar.

Slım4 İLE TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİNİZİ oluşturun

Dünya çapında 700'den fazla müşteri tarafından test edilmiş ve uygulanmış, Slimstock'un envanter yönetimi aracı olan Slim4, işletmelerin Tedarik Zinciri süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için kanıtlanmış, dinamik bir yapıya sahiptir. Slim4, envanter ve Tedarik Zinciri maliyetlerini düşürürken, müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler.

ÜCRETSİZ DEMO İÇİN BİZE ULAŞIN!

REFEranslar

csa_logo
Shimano
Morplan
ÜST