SLIM4'ÜN RAPORLAMA VE SİMÜLASYON YETENEKLERİYLE OPERASYONLARINIZIN PERFORMANSINI İZLEYİN

Bilgiye dayalı taktiksel ve stratejik kararlar verebilmenin yanı sıra performansları sürekli olarak izleyebilmek için işletmeler, güvenilir raporlama süreçlerine ihtiyaç duyarlar.Bununla birlikte, organizasyon içerisinde verilen kararların tutarlılığını garantilerken aynı zamanda, herkesin ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiye ulaşabildiğinden emin olabilmek için, işletmelerin sadece bir doğruluk kaynağına (source of truth) sahip olması gerekir.

İŞ YÜKÜNÜZÜ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN: ETKİLEŞİMLİ KONTROL PANELİ

Planlama ekiplerinin verimliliklerini maksimize edebilmek için, ekipteki herkesin, yapmış olduğu işte başarıyla ilerlemekte olduğu kısımların yanı sıra, üzerinde ekstra durulması gereken kısımları da net bir şekilde tespit edebilmesi oldukça önemlidir. Slim4, akıllı gösterge panelindeki güncel bilgiler sayesinde, Tedarik Zinciri ekiplerinizin proaktif kalabilmelerini ve gerektiğinde anlık müdahale edebilmelerini aşağıdaki özellikleri ile sağlar:

• Belirli seçimler için filtre uygulayarak verileri inceleyebilir ve daha fazla odaklanmak için ortalamaların ötesine geçebilirsiniz.

• Tüm önemli metrikler için görünürlük sağlanır: bulunabilirlik, stok devir ve fazla stok.

KURUMSAL HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN: TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI)

Günlük süreçlerin ve kararların kurumun amaçlarına katkı sağladığından emin olabilmek için, KPI'lar Tedarik Zinciri ekiplerinin hedef belirlemelerini sağlar. Slim4 KPI'ları şeffaflaştırarak, işletmelerin, Tedarik Zinciri hedeflerinin farkına varmalarına yardımcı olmak üzere dizayn edilmiştir:

• Bulunabilirlik, stok devirleri ve fazla stokla ilgili hedeflere dayanan KPI göstergeleri bulundurun.

• Planlamacıların derhal harekete geçmesini sağlamak için güncel veri raporlaması edinin.

ANLIK OLARAK ENVANTER DURUMUNUZU TAKİP İÇİN: PERFORMANS GÖRÜNTÜLEME

Tedarik Zinciri ekipleri genellikle dinamik ortamlarda çalışırlar. Bu nedenle, Tedarik Zinciri ekibinin performansının yönetim tarafından sürekli izlenebilir olması için Slim4'ün güçlü web tabanlı raporlama özelliği, tüm önemli ölçütlere her zaman erişebilmenizi sağlar:

• Çoğu KPI bugün itibarıyla gösterilir.

• Stok pozisyonu hem geçmişteki hem de gelecekteki göstergelerle analiz edilir.

• İçgörülere anlık çevrimiçi (online) erişim sunar.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ ZORLUKLARI ARAŞTIRMAK İÇİN: EĞER-İSE SİMÜLASYONLARI VE SENARYO PLANLAMASI

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını en iyi nasıl karşılayacağınıza karar vermeniz, üzerinde çokça düşünmeniz gereken bir konudur. İş ortamlarına göre değişen, iç ve dış kaynaklı çok sayıda etkenin olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bu faktörlerin gelecekteki stok durumunuza etkisini tam olarak anlamanız son derece önem kazanır:

• Servis seviyesindeki değişikliklerin, sipariş miktarının ve ikmâl (replenishment) dönemlerinin etkisini keşfedin.

• Envanter seviyesindeki hedefinize ulaşma düzeyinizi analiz edin.

MÜŞTERİ ANALİZİ: MÜŞTERİLERİNİZİN İHTİYAÇLARINI ANLAYIN

Bilinçli envanter kararları almak için işletmenin, talebi tam olarak anlaması gerekir. Bununla birlikte, bir ürüne olan talebin, çok sayıda küçük müşteriye veya yalnızca tek bir büyük müşteriye ait olması durumu göz önüne alındığında, planlama ekipleri toplam talebe dayalı ortalamalara güvenemezler. Slim4 işletmelerin, müşteri düzeyinde "gerçek" talebi anlamalarını sağlayarak işletmelerin envanter yönetimi yaklaşımlarını optimize etmelerine aşağıdaki özellikleriyle yardımcı olur:

• Geçmiş işlem verilerini temel alarak, Slim4, talebi müşteri bazında ayırt ederek işletmelerin envanterlerini buna bağlı olarak optimize edebilmesine olanak tanımak.

• Hangi müşterilerin en stratejik öneme sahip olduklarını belirleyip, hangi ürünlerin onlar için önemli olduğunu anlamak.

• Müşteri analizinden daha bilinçli envanter kararları alarak ve daha uygun servis seviyelerini belirleyebilmek için yararlanın.

Raporlama

Tedarik Zinciri verilerinin, işletme genelindeki karar verme süreçlerinin temelini oluşturduğu göz önüne alındığında, Tedarik Zinciri ekiplerinin hızlı ve güvenilir raporlar oluşturabilmesi oldukça önemlidir. Slim4, açık kaynaklı bir veritabanı olarak, gereken verilerin kolaylıkla çıkarılmasını sağlar:

• BI ortamınızı, Slim4'ten gelen öngörü, satınalma öngörüsü, OOS vb. içeren tüm gerekli Tedarik Zinciri verileriyle kolayca desteklersiniz.

• Standart veya özel olarak yapılandırılmış raporlarla, işletmeniz için gereken raporları ürettiğinizden emin olmanızı sağlar.

REFEranslar

csa_logo
Shimano
Morplan

Şirketinizin Gelişmesine ve Büyümesine Yardımcı Olacak Çözümler

Slimstock işinize yardımcı olabilecek birçok çözüm sunar.

ÜST