Servis Seviyenizi İyileştirmek İçin Envanter & Tedarik Zincirini En iyi Şekilde Kullanmak

Satış ve kâr hedeflerini gerçekleştirebilmek için doğru ürünlerin, doğru yerde bulunması önemlidir. Günümüzde şirket yapılarının giderek karmaşıklaşmasının bir sonucu olarak, envanter planlamasının önemi artmış ve yönetilmesi zor bir hal almıştır.

Farklı ürün kategorilerinin yönetimi, SKU yönetimi ve satış kanallarındaki artışın yönetimi için tüm satınalma süreçlerini daha verimli hale getireren Slim4'un planlama modülü, işletmelerin envanterlerini optimize edecek şekilde özel olarak geliştirilmiştir.

Slim4'da bulunan envanter optimizasyon modülü, istediğiniz servis seviyesine ulaşabilmeniz için, her üründen ne kadar ve ne zaman sipariş vermeniz gerektiğini hesaplar. Tedarik Zincirinde; geçmiş satışları, öngörülen talebi ve mevcut envanter durumunu hesaba katarak Slim4, doğru ürünün her zaman doğru yerde bulunmasını sağlayan en iyi sipariş önerisini garantiliyor.

EMNİYET STOKUNUN DİNAMİK OLARAK HAZIRLANMASI

Beklenmedik şekilde oluşan satışlarda istenen servis seviyesine ulaşabilmek amacıyla her ürün için emniyet stoku hesaplanmalıdır. Slim4, aşağıdaki yetkinlikleri sayesinde işletmelerin günlük stoklarını sürekli optimize etmektedir:

• Teslim sürelerini, optimum sipariş miktarlarını ve sipariş sürelerini dikkate alarak; servis seviyesini & emniyet stokunu belirleme

• Teşhir stok, korunmuş envanter ve diğer tüm envanter türleri arasında ayrım yapabilme

• Tüm lokasyonlardaki tüm SKU'lar için satınalma siparişlerini otomatik olarak optimize etme

• Dinamik MIN / MAX kurallarına dayanan optimum (replenishment) ikmal yapma

• Bir ürün & lokasyon seviyesindeki yerel taleple ilgili gelişmelere cevap verme

• Ürün yaşam döngüsü yönetimine bağlı olarak ürünlerin yaşam döngülerine başlamalarının (phase-in) ve döngülerini sonlandırmalarının (phase-out) optimize edilebilmesi

ÇOKlLU KANAL DAĞITIM STRATEJISINE UYGUN ENVANTER PLANLAMA

Karlı bir çoklu kanal stratejisi için şirketlerin, tüm satış kanallarındaki bulunurluklarını optimal seviyede sürdürebilmeleri önemlidir. Bununla birlikte, geniş ürün yelpazesine sahip olan şirketlerde, hangi ürünlerin stoklanıp hangi ürünlerin stoklanmayacağına karar verebilmek oldukça zordur. Çoklu kanal stratejisini uygulayan şirketler için Slim4, tüm kanallardaki envanter yönetimi kararlarını optimize ederek, kârlılığı arttırmayı aşağıdaki özellikleriyle sağlamaktadır:

• Tüm satış kanallarındaki servis seviyelerini farklı hesaplamak

• Depolara, mağazalara, internet mağazacılığı ve pazara tamamen entegre bir planlama sunabilmek

• Ürünlerin, ürün döngüsüne başlama (phase-in) ve sonlandırma (phase-out) fazlarında kârlılığı otomatik olarak optimize edebilmek

TEDARİKÇİ YÖNETİMLİ ENVANTER

Bazı şirketler envanterlerini kendileri yönetmek yerine envanter kontrollerini tedarikçileri üzerinden sağlarlar. Bu ilişkide tedarikçi, ikmâl (replenishment) çizelgesini geliştirip uygulamak için stok seviyelerini uzaktan izlemektedir.
Slim4, Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) konseptini tamamen desteklemektedir.

• Müşterilerin bulunduğu lokasyonlarda otomatik ikmal (replenishment) gerçekleştirir.

• Tedarikçi sistemi ile Slim4 arasında kesintisiz çevrimiçi iletişim sunar.

EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI (EOQ)

Sipariş hacminin hem sipariş hem de stok maliyetleri üzerinde büyük bir etkisi vardır. Camp formülünü dikkate alan Slim4, ortalama satışa, sipariş maliyetlerine, fiyat ve stok maliyetlerine ve aşağıdaki faktörlere bağlı olarak en optimal sipariş seviyesini hesaplar:

• Kutuyla, paletle veya konteyner ile mi siparişin gerçekleştiğine dair bilgiler

• Sezonsal etkenlerin göz önünde bulundurulduğu öngörülerle belirlenen optimum sipariş miktarları

SİPARİŞ DEFTERİ YÖNETİMİ

Optimum satınalma emirlerini hesaplayabilmek şirketlere gelir artışı sunar. Bir tedarikçiye bir sipariş verildikten sonra, doğru miktarda ürünün, doğru zamanda teslim edilebilmesi önemlidir. Slim4'teki sipariş defteri yönetimi modülü, hangi satınalma siparişlerinin gecikebileceğini ve dolayısıyla aksiyon alınması gereken durumaları şirketlerin bir bakışta görebilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir. Slim4, işletmeleri aşağıdaki şekilde desteklemektedir:

• Uyarılarla satınalma siparişlerinin net bir şekilde incelenmesini sağlama

• Farklı satınalma sipariş türleri arasındaki ayrımı yapabilme

• Gelecekteki satınalma siparişlerini planlama geçici değişikliklerle proaktif bir şekilde yönetme

İSTİSNA YÖNETİMİ

Etkin bir envanter yönetimi için şirketlerin zaman, dikkat ve kaynaklarını en önemli konular için odaklamaları gerekir. Slim4, 'istisna yönetimi' prensibi üzerine oluşturulmuştur. Rutin operasyonaları otomatik hale getirerek, planlamacıların daha önemli konularda bilgi birikimi ve becerilerini kullanmalarına izin veren Slim4'te aşağıdaki unsurların gerçekleşmesinde yardımcı olur:

• Sipariş önerisi, mevcut siparişler ve fazla stok için istisna bildirimi,

• Özel iş gereksinimleriniz için önceden belirlenmiş, uygulanabilir öneriler içeren on adet istisna çeşidi bulabilirsiniz.

İKİNCİL KAYNAK KULLANIMI

Genellikle aynı ürün, farklı tedarikçilerden sipariş edilebilmektedir. Slim4, bütün siparişler için en uygun tedarikçiyi otomatik olarak tavsiye etme ve seçme olanağına sahiptir. Bu özellik, işletmelerin, zamandan ve paradan tasarruf etmelerinin yanı sıra bulunurluk bakımında önemli bir artış yaşamalarını sağlar. Bu sayede:

• Kararlarınızda, her tedarikçinin farklı fiyat indirimlerini, teslimat sürelerini ve sipariş miktarı kısıtlamalarını göz önünde bulundurmuş olursunuz.

• Şirketinizin karar verme kurallarına uygun olan en iyi tedarikçiyi, otomatik olarak seçebilirsiniz.

SATIŞ MİKTARLARI & PARTİ BÜYÜKLÜKLERİ

Bazı durumlarda ürünler, ancak belirli  miktarlarda veya diğer ürünlerle birlikte satılabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı ürünler, birleştirilmiş bir ürün olarak satılan ürünler grubunun bir parçasını oluştururlar. Slim4 ile, ürün içi ilişkilerin ve kısıtlamaların tamamı, envanter planlama sürecinin bir parçası olarak eksiksiz şekilde ele alınır.

• Ürün listeleri ayrıştırılır ve alt öğe başına doğru envanter seviyesi hesaplanır.

• Ürünler arasındaki ilişkiler tanımlanır ve ortak satış miktarları elde edilir.

TEDARİKÇİLERİN KAPALI OLDUĞU ZAMANLARIN YÖNETİMİ

Bazı tedarikçiler tatil günlerinde birkaç hafta kapanabilir. Dolayısıyla, tedarikçilerin yeni yıl, yaz tatili ve hatta bayram gibi tatiller için üretime ara vermesi, zincirin geri kalanındaki işletmelerin uzun gecikmeler ve büyük bulunurluk sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Slim4, tedarikçilerinin kapalı olduğu zamanlarda işletmeleri yaşabilecekleri aksaklıklara karşı korur:

• Planlama ekiplerinin zamanında ilave siparişler vermesini sağlayarak işletmeleri, tedarikçi kapanışlarına karşı hazırlıklı hale getirir.

• Lojistik operasyonlarına aşırı yüklenimi önlemek için büyük siparişlerin akıllıca bölünmesini sağlar.

FİYAT OPTİMİZASYONU

Bazı ürünler, yılın belirli dönemlerinde sadece sezonluk ürünler olarak yer alır. Ayrıca, bazen de tedarikçiler özel promosyonlar veya geçici fiyat indirimleri uygularlar. Slim4, şirketlerin bu gibi durumlarda kazanç elde etmesini aşağıdaki özellikleriyle sağlar:

• Sezonsal bulunurluk veya fiyat promosyonlarına göre ekonomik sipariş miktarları yeniden hesaplar.

• Belirli tedarikçilerden gelen özel teklifleri analiz etme

ÜCRETSİZ DEMO İÇİN BİZE ULAŞIN!

Şirketinizin Gelişmesine ve Büyümesine Yardımcı Olacak Çözümler

Slimstock işinize yardımcı olabilecek birçok çözüm sunar.

ÜST