Header Lightblue

Smart lageroptimering Leverera exceptionella kundupplevelser och högre marginaler

Uppnå den perfekta balansen mellan hög tillgänglighet av produkter och minimerade kostnader för försörjningskedjan. Få omedelbar insikt för att säkerställa rätt lager, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Se Slim4 i aktion

Våra kunder uppnår i genomsnitt:

30%

Förbättrad lageromsättning

30%

Ökad tillgänglighet

50%

Förbättrad servicenivå

50%

Minskning av inkurans

“We now have visibility over how our day-to-day inventory decisions impacted the wider business. As a result, total inventory days have been reduced from 140 days to just 127. Ultimately, Slim4 has played a key role in helping us to realise our growth ambition.”
Luc Belaiche
Operations Director | Collingwood Lighting
“We now have a robust planning framework that supports collaboration. With all the information we need available at our fingertips, we have much greater insight into our inventory requirements. This means we can automate the inventory planning process for the vast majority of our assortment.”
Justin Ashton
Supply Chain Manager | Roper Rhodes

Resurser

Role Of Top Management

Högsta ledningens roll för lagerhanteringen

Inventory Cost 01 01

Vad är din faktiska lagerkostnad?

Ladda ner white paper
Machine Learning Slim4

Hur kommer AI att förändra hur du hanterar ditt lager?

Läs vår blogg

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x