vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x

Inventory Optimization DEEN supermarkets

Eliminera svinn Garantera produkternas färskhet med minimal lagerinkurans

Ta kontroll över en fluktuerande daglig efterfrågan för att säkerställa perfekt tillgänglighet. Optimera hållbarheten för färska produkter för att skydda marginaler och minimera svinn.

Se hur vi kan hjälpa dig

Öka lönsamheten

Öka försäljningen genom bättre produkttillgänglighet

Synkronisera utbudet perfekt med den dagliga efterfrågan. Optimera lagerprocesserna för att leverera konstant höga tillgänglighetsnivåer samtidigt som kostnaderna minimeras.

Effektiv planering

Automatisera planeringen av hela sortimentet

Planera kampanjer, evenemang och nya trender med exakthet på den mest granulära nivån för artikel och lagerplats. Ta hänsyn till utgångsdatum, säsongsvariation och livscykler under förändring för att förhindra överlager och svinn.

Öka kundnöjdheten

Överträffa kundernas förväntningar med produkter av exceptionell fräschhet

Tilldela och fyll på lager dynamiskt i hela ditt nätverk för att ge kunderna de färskaste produkterna medan du håller lagernivåerna under noggrann kontroll.

EkoPlaza-header

“Availability rose to 98.7%, the inventory reduced by 15% and there is less shrinkage!”

Erik Jan van den Brink

Director | Ekoplaza

Ekoplaza

Våra livsmedelskunder uppnår i genomsnitt

30%

LÄGRE KOSTNADER FÖR EXPRESSHANTERING

50%

MINDRE SVINN

50%

MINDRE SLUT I LAGER

30%

FÖRBÄTTRAD LAGEROMSÄTTNING

Resurser

War On Waste 01

Hur kan livsmedelsindustrin vinna kriget mot svinnet?

Läs vår blogg
Food Pain Promotions 01 01

Bli av med problemen med kampanjer

Ladda ner infoblad
Fresh Food 02 01

Är produkternas färskhet din högsta prioritet?

Läs vidare