Bouwmaat

Oöverträffad tillförlitlighet Sätt industristandarden för service

Effektivisera din planeringsprocess för att nå dina servicenivåmål. Säkerställ oöverträffad tillgänglighet för att hjälpa dina kunder att slutföra sina byggprojekt i tid och inom budget.

see how we can help you

Minska ditt koldioxidavtryck

Minska koldioxid och svinn genom hela processen

Synkronisera utbud och efterfrågan för att minska överskott och utdaterat lager. Samarbeta sömlöst med leverantörer och kunder för att optimera order, leveransscheman och containerlast – minska utsläpp och logistikkostnader.

Förbättra effektiviteten

Automatisera planeringen av hela ditt sortiment

Ta hänsyn till volatilitet, säsongsvariationer och nya trender för att bygga robusta prognoser för varje produkt. Tillämpa automatiskt dynamiska mål för servicenivåer och leverantörsbegränsningar för att säkerställa rätt lager, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Minska kostnaderna

Hitta balansen mellan oslagbar service och minimerade kostnader

Optimera lager i hela ditt nätverk för att garantera hög tillgänglighet, samtidigt som du minskar din totala investering i lager. Arbeta proaktivt för att förhindra kostsamma överlager med effektiva avvikelsebaserade varningar.

Bouwmaat

“You can see already see how much time and money that has already saved!”

Jeroen de Haan

Supply chain & IT manager | Bouwmaat

Våra kunder inom byggnadsmaterial uppnår i genomsnitt

30%

LÄGRE KOSTNADER FÖR EXPRESSHANTERING

50%

MINDRE SVINN

50%

FÄRRE LAGERBRISTER

30%

FÖRBÄTTRAD LAGEROMSÄTTNING

Resurser

Intergamma

Intergamma bygger en starkare supply chain för att stödja tillväxten

Read the full story
Construct Forecast 01

Skapa en mer robust prognos

Read the whitepaper
Sortiment – Strategi

5 felsäkra åtgärder för att maximera din sortimentsstrategi

Download the whitepaper

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x