Guide: ABC-analys

Senast uppdaterad: April 17, 2023
Header Lightblue

Guide: ABC-analys

11-10-2021
19 – Abc Slimstock

Vilka kriterier ska du basera din analys på?

Ska två olika produkter med olika efterfrågemönster hanteras på samma sätt? Att tillämpa samma lagerstrategi i hela sortimentet är varken lönsamt eller logiskt. Med hjälp av de kategorier som identifierats genom noggrann lageranalys kan du börja använda ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för att hantera varje produkt. Men innan du kan utnyttja potentialen i lageranalys, vilka parametrar ska du använda för att bestämma produktkategorier? På vilken grund bör du avgöra om en produkt är en A, B eller C artikel? Detta beror mycket på vilka KPI:er som är viktigast för ditt företag. Om dina lagermål baseras på de finansiella faktorerna bör fokus ligga på vinstmarginalerna eller möjligen omsättningen för en artikel. Men om kundnöjdhet är viktigare bör orderrader användas för att bygga lämpliga gränser.

Utnyttja det fulla värdet av en analys

När lageranalysen har genomförts och granskats kan ditt sortiment nu kategoriseras in i olika grupper. För att utforma en effektiv strategi framöver bör dessa insikter ligga till grund för alla lagerbeslut. För att hjälpa dig att maximera värdet av en lageranalys, här är våra fem grundstenar för att säkerställa att du når dina mål inom supply chain.

Vad är målet med klassificeringen?

Först måste man bestämma varför man gör en ABC-analys. Nedan är ett par exempel på anledningar:

Är det för att bestämma vilka produkter som är viktiga?
Är det för att bestämma vilka kunder som är viktiga?
Är det för att bestämma hur lagerlokalen ska disponeras?

Det mål som vi strävar efter avgör vilke kriterier som ligger till grund för ABC-analysen. Om ledningsgruppen vill förstå sortimentet produkter och kunder, behövs idealiskt data såsom:

Marginal per SKU
Antal kunder per SKU

Om målet är associerat med lagerlayout behöver vi data som:

Antal plockrader per SKU
Meter i kvadrat (eller kubik) per SKU

Vilken typ av ABC-analys för den rätta för dig?

Nu när vi förstår målen med analysen. Hur komplicerad behöver vår analys vara för att uppnå önskad insikt? Letar du efter en enkel ABC-analys baserad på bara ett kriterie? Eller behöver du en mer detaljerad ABC-analys som tittar på flera faktorer? För ett snabbt och enkelt resultat som alla kan förstå, är det förmodligen vettigt att gå med en enkel analys. Men om du behöver en mer detaljerad uppdelning av ditt sortiment måste du dyka lite djupare och ha en analys i flera dimensioner.

Välj dina kriterier

Det finns många kriterier vi kan använda för att göra en analys. Det är dock viktigt att du väljer de kriterier som bäst passar målen för din analys. Här är bara några exempel på kriterier du kan använda…

Försäljningsvolym
Bruttomarginal
Nettomarginal
Kunder
Orderrader

I slutändan är det ledningsgruppen som ska avgöra vilka kriterier som är viktiga samt hur många kriterier som ska användas för att slutföra analysen.

Hur genomför man analysen?

Nu när du har bestämt om du behöver en enkel analys eller något mer komplext och ledningsgruppen har beskrivit huvudkriterierna är nästa steg att utföra analysen. Det finns många olika sätt att genomföra en ABC-analys på, men det finns dock vanligtvis 6 huvudsteg:

1) Extrahera data med de valda kriterierna över önskat datumintervall, på en artikelnivå
2) Ta sedan varje ABC-kriterie i tur och ordning från högsta till lägsta
3) Beräkna för varje artikel den procent som varan bidrog till, av summan av alla artiklar
4) Klassificera objekten i deras ABC-grupper. Vanligtvis:
A-artikel = de artiklar som representerar de översta 80%
B-artikel = de artiklar som representerar nästa 15%
C-artikel = de återstående artiklarna som utgör de sista 5%

5) Upprepa denna process för den andra ABC-dimensionen
6) Kombinera de 2 ABC:erna, med den högsta ABC som ger den övergripande klassificeringen – dvs A på 1:a dimensionen och C på 2:a dimensionen (AC) skulle resultera i en A-artikel

Gå igenom resultatet

Efter avslutad ABC-analys bör varje produkt klassificeras som en A-, B- eller C-artikel. För flerdimensionell analys bör resultaten se ut ungefär så här:

analisis abs

Vad mer att tänka på?

En nyckelfråga som alltid väcks är: ”Hur många A-artiklar ska ett företag ha?” Det är trots allt de artiklarna som ska ha maximalt fokus och den mest regelbundna granskningen (andra än de nya artiklarna). Det är vettigt eftersom det är här pengarna finns!

Om det fanns två planerare skulle de effektivt kunna optimera de 500 bästa artiklarna (baserat på marginalen).

Dessa 500 artiklar står för 0,3% av de totala artiklarna inom sortimentet
Ändå står de för 25% av marginalen!
Den här typen av fördelningar är inte ovanliga och medan ovanstående fokuserar på A-radartiklar behöver dina planerare fortfarande lägga lite tid på B & C-artiklar. Men som vi framhävde ovan bör det vara A-artiklarna som fokus ska ligga på!

Avslutningsvis

I den här artikeln har vi förklarat vilka steg du behöver vidta för att slutföra en effektiv ABC-analys.

Förhoppningsvis, genom att följa dessa enkla punkter, kan du nu vidta åtgärder för att maximera värdet på ditt sortiment och identifiera meningsfulla möjligheter att minska lagernivåer!

Men varför stanna där?

Kontakta oss för att ta reda på hur du kan ta din strategi för sortimenthantering till nästa nivå för att optimera ditt produktsortiment under varje steg i produktens livscykel.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x