ABC-analys

Senast uppdaterad: May 19, 2023

Nå dina mål inom supply chain med hjälp av en bättre ABC-analys

Genom åren har vi stött på många företag som har tusentals och åter tusentals artiklar. Men har detta hjälpt dem att bli mer lönsamma? I verkligheten kan sortiment med så många artiklar ha motsatt effekt. Så hur kan en mer insiktsfull ABC-lageranalys hjälpa företag att minska sitt lager samtidigt som servicegraden förbättras?

Enligt Pareto-principen: 80% av omsättningen kommer från endast 20% av sortimentet. Nackdelen med att ha ett stort sortiment är att många företag helt enkelt investerar för mycket tid i att hantera lager som bara har en liten inverkan, samtidigt som man missar artiklarna som kan ge en positiv förändring.

När det gäller att besluta om den optimala lagernivån man ska hålla, måste ansvariga inom supply chain dra gränsen någonstans. För att minska lagerkostnaderna utan att påverka kundnöjdheten behöver företag en enorm mängd insikt! Men tack och lov är det här lageranalysen spelar in!

ABC-lageranalys definieras som processen där man undersöker och bestämmer exakt hur mycket som ska lagerhållas. Med den insikt som detta analytiska tillvägagångssätt ger kan företag identifiera några stora möjligheter att minska sina lagernivåer.

ABC/XYZ är den vanliga formen av lageranalys. Det är här lagret delas in i tre kärnkategorier baserat på deras strategiska betydelse. “A”-artiklar är produkter som är viktiga och kräver noggrann kontroll medan C -artiklar är produkter av lägre vikt.

  • A-artiklar: produkter som är viktiga och som därför kräver noggrann kontroll
  • B-artiklar: Produkter av lägre vikt men måste tröskelhanteras med en medelhög kontrollnivå
  • C-artiklar: Produkter av lägre vikt som kräver den enklaste kontrollnivån

Vilka kriterier ska du basera din analys på?

Ska två olika produkter med olika efterfrågemönster hanteras på samma sätt? Att tillämpa samma lagerstrategi i hela sortimentet är varken lönsamt eller logiskt. Med hjälp av de kategorier som identifierats genom noggrann lageranalys kan du börja använda ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för att hantera varje produkt.

Men innan du kan utnyttja potentialen i lageranalys, vilka parametrar ska du använda för att bestämma produktkategorier? På vilken grund bör du avgöra om en produkt är en A, B eller C artikel?

Detta beror mycket på vilka KPI:er som är viktigast för ditt företag. Om dina lagermål baseras på de finansiella faktorerna bör fokus ligga på vinstmarginalerna för en vara eller omsättningen. Men om kundnöjdhet är viktigare bör orderrader användas för att bygga lämpliga gränser.

Utnyttja det fulla värdet av en analys

När lageranalysen har genomförts och granskats kan ditt sortiment nu kategoriseras in i olika grupper. För att utforma en effektiv strategi framöver bör dessa insikter ligga till grund för alla lagerbeslut.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x