Monitorowanie wydajności operacji dzięki możliwościom raportowania i symulacji w Slim4

Aby podejmować świadome decyzje taktyczne i strategiczne oraz stale monitorować wydajność, firmy polegają na niezawodnych procesach raportowania. Jednakże, aby zapewnić każdemu rzetelny wgląd w informacje, których potrzebuje, przy jednoczesnym zapewnieniu, że proces decyzyjny jest spójny w całej organizacji, firmy muszą mieć tylko jedno źródło prawdy.

Interaktywny pulpit zapewniający przejęcie kontroli nad nakładami pracy

Aby zmaksymalizować efektywność zespołu planowania, ważne jest, aby każdy miał jasny wgląd w swoje nakłady pracy, aby określić, które artykuły mogą być w pełni zarządzane przez Slim4, a które wymagają większej uwagi. Inteligentny pulpit w Slim4 zapewnia zespołom łańcucha dostaw aktualne informacje, umożliwiające im pozostanie proaktywnym i podejmowanie natychmiastowych działań, gdy jest to wymagane:

 • Filtrowanie specyficzne selekcje, aby zagłębić się w dane i wykraczać poza zwykłe średnie, w celu uzyskania większego skupienia
 • Slim4 zapewnia widoczność wszystkich głównych wskaźników: dostępności, rotacji zapasów i nadwyżki zapasów

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych

Aby zapewnić, że codzienne procesy i decyzje przyczyniają się do realizacji ogólnych celów strategicznych, wskaźniki KPI zapewniają zespołom łańcucha dostaw cel, do którego należy dążyć. Slim4 został zaprojektowany i zbudowany tak, aby pomóc firmom w realizacji ich celów łańcucha dostaw, poprzez zapewnienie przejrzystości w zakresie wskaźników KPI:

 • Wskaźniki KPI oparte na szerokiej gamie celów, w tym: dostępność, rotacja zapasów i nadwyżka zapasów
 • Aktualne raportowanie dla umożliwienia planistom podejmowania natychmiastowych działań

Monitorowanie wydajności: natychmiastowe zrozumienie sytuacji w poziomie zapasów

Zespoły łańcucha dostaw zazwyczaj działają w dynamicznych środowiskach. Aby zapewnić ciągłą widoczność zarządzania wydajnością zespołu, potężne, oparte na webowych możliwościach, raportowanie Slim4, zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych danych w dowolnym czasie:

 • Większość wskaźników KPI jest wyświetlanych według stanu na dzień dzisiejszy
 • Analiza pozycji zapasów zarówno historyczna, jak i prognozowana

Wgląd dostępny w dowolnym czasie online

Symulacje typu "co, jeżeli?" i scenariusze planowe, aby poznać stojące przed firmą wyzwania

Decyzja, jak najlepiej zaspokajać potrzeby klientów, wymaga poważnego zastanowienia. Biorąc pod uwagę, że istnieje szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą zmieniać się w środowisku biznesowym, ważne jest, aby wpływ tych czynników na przyszły poziom zapasów był w pełni zrozumiały:

 • Zbadaj wpływ zmian w poziomie obsługi, ilości zamówienia i cyklach replenishmentu
 • Przeanalizuj wpływ dążenia do pożądanego poziomu zapasów

Spostrzeżenia i analizy zapasów: wgląd w poziom zapasu

 • Na podstawie prognozy, aktualnego poziomu zapasów i niektórych reguł biznesowych, Slim4 kalkuluje prognozę zakupu. Oznacza to, że wiemy z góry, jak poziom zapasu będzie wyglądać na 52 tygodnie naprzód.
 • Analiza ABC, analiza EOQ i analiza MOQ dają natychmiastowy wkład, gdzie można poprawić jakość utrzymywanych zapasów

Analityka klienta w celu identyfikacji potrzeb

Aby podejmować świadome decyzje dotyczące zapasów, firma musi mieć pełne zrozumienie popytu. Jednakże, biorąc pod uwagę, że popyt na dany produkt może składać się zarówno z ogromnej liczby małych zamówień, jak i pojedynczego dużego zamówienia od jednego klienta, zespoły planistyczne nie mogą opierać się na średnich na podstawie zagregowanego popytu. Slim4 pomaga firmom zoptymalizować podejście do zarządzania zapasami, zapewniając wgląd w "prawdziwy" popyt na poziomie klienta:

 • W oparciu o historyczne dane transakcyjne, Slim4 umożliwia firmom rozróżnianie klientów i odpowiednią optymalizację zapasów
 • Określenie, którzy klienci mają największe znaczenie strategiczne i zrozumienie, które artykuły są dla nich najważniejsze
 • Wykorzystanie analizy klientów dla podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących polityki składowania artykułów i określenia bardziej odpowiednich poziomów obsługi

 

 

Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

REFERENCje

Sligro

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA