Prognozowanie i planowanie popytu z większą dokładnością

Firmy polegają na wiarygodnym prognozowaniu i planowaniu popytu, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zapasów. Jednakże, biorąc pod uwagę, że popyt stale się zmienia, a czynniki obejmujące pojawiające się trendy i sezonowość mogą mieć ogromny wpływ na popyt, opracowanie solidnej prognozy stanowi prawdziwe wyzwanie dla wielu firm.

Jaka jest różnica między prognozowaniem a planowaniem popytu?
Prognozowanie to wykorzystanie danych historycznych do przewidywania przyszłych wyników. Planowanie popytu jest
działalność statystyczna i teoretyczna, w ramach której masz nieskończoną ilość dostaw i produktów podróżuje w czasie i przestrzeni.

Przeczytaj poniżej, jak możemy Ci pomóc w prognozowaniu i planowaniu popytu?

Prognozowanie to wykorzystanie danych historycznych do przewidywania przyszłych wyników. Planowanie popytu jest działalność statystyczna i teoretyczna, w ramach której masz nieskończoną ilość dostaw i produktów podróżuje w czasie i przestrzeni.

Przeczytaj poniżej, jak możemy Ci pomóc w prognozowaniu i planowaniu popytu.

 • Profilowanie popytu
 • Prognozy statystyczne
 • Sezonowośći i trendy
 • Zarządzanie promocjami
 • Zarządzanie eventami
 • Wprowadzanie nowych artykułów i artiykuły wychodzące z asortymentu
 • Zarządzanie wyjątkami dla większego skupienia
 • Zoptymalizowane prognozowanie w całej sieci dystrybucji
 • Bom w Slim4
 • Planowanie Produkcji
 • Agregacja vs. dezagregacja popytu
 • Planowanie krzywej rozmiarówki
 • Dokładne prognozowanie za promocą Slim4

Profilowanie Popytu

Analizując profile popytu na wszystkich poziomach i biorąc pod uwagę szereg wskaźników popytu, Slim4 umożliwia firmom tworzenie obiektywnych profili, które zapewniają dostosowanie tylko najbardziej odpowiedniego algorytmu. Aby uzyskać najlepszą możliwą prognozę, profilowanie popytu w Slim4 opiera się na:

 • Analizie popytu na poziomie SKU, grupy artykułów, lokalizacji lub kanału sprzedażowego
 • Analizie całkowitej wielkości sprzedaży, częstotliwości sprzedaży, ilości sprzedaży, a także pojedynczych transakcji

Prognozy statystyczne

Dzięki ponad 25 algorytmom statystycznym do wyboru, Slim4 automatycznie identyfikuje i stosuje metodę prognozowania lub kombinację algorytmów, która najbardziej pasuje do danego profilu popytu. Aby zapewnić najlepsze wyniki, Slim4 gwarantuje, że:

 • Ostatnie trendy zawsze brane są pod uwagę
 • Profile popytu pozostają dynamiczne, aby zawsze uzyskiwać najlepsze statystyki
 • Dokonywana jest automatyczna selekcja najbardziej odpowiedniej metody prognozowania (więc nie potrzeba doktoratu z matematyki!)

Sezonowość i trendy

Biorąc pod uwagę, że ponad 50% wszystkich produktów ma pewnego rodzaju profil sezonowy, ważne jest, aby wahania te były stale śledzone, a prognozy odpowiednio dostosowywane. Aby zapewnić optymalny poziom zapasów przed, w trakcie i po sezonowym wzroście, nawet w przypadku artykułów o długim czasie realizacji, zaawansowane możliwości prognozowania Slim4 wspierają:

 • Możliwość automatycznej lub ręcznej regulacji prognoz sezonowych
 • Profile sezonowe popytu, które mogą być kopiowane z artykułów poprzednich lub zastępujących
 • Uzwględnienie wszystkich sezonowych wahań popytu (nie tylko zmian letnich / zimowych)

Zarządzanie promocjami

Przy promocjach, które stanowią do 40% całkowitego obrotu, zarządzanie artykułami promocyjnymi musi być rygorystyczne. Zamawianie zbyt dużej ilości zapasów zamraża cenny kapitał obrotowy i może spowodować wysoki poziom dezaktualizacji po zakończeniu promocji, a zbyt małe zamówienie spowoduje utraconą sprzedaż i rozczarowanie klientów. Slim4 maksymalizuje potencjał sprzedaży, minimalizując ryzyko poprzez:

 • Nieustanne monitorowanie artykułów promocyjnych w celu zidentyfikowania nadmiernie i niewystarczająco wykonanych promocji
 • Automatyczne budowanie zapasów na podstawie prognozy promocyjnej
 • Umożliwienie łatwego skalowania podlegających lokalizacji (sklepów / regionalnych magazynów lub grup klientów) w celu optymalizacji alokacji zapasu promocyjnego
 • Oddzielenie popytu promocyjnego, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na historię popytu

Zarządzanie eventami

Specjalne eventy, takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, stanowią dla przedsiębiorstw wielką szansę na zwiększenie przychodów. Jednakże, z niewielkim oknem czasowym, w którym następuje sprzedaż, Slim4 zapewnia zespołom planowania przygotowanie się do eventów w łańcuchu dostaw poprzez:

 • Oznaczenie specjalnego dnia lub daty w celu obliczenia zmiany popytu przed i po evencie
 • Faktory wpływu na okres wokół eventu
 • Automatyczne uwzględnianie pojawiających się trendów w oparciu o hierarchię produktów

Wprowadzanie nowych artykułów i artykuły wychodzące z asortymentu

Tworzenie prognozy dla nowych artykułów może być niezwykle trudne. Podobnie, pod koniec cyklu życia artykułu, przedsiębiorstwa często borykają się z prognozowaniem popytu na poziomie dokładnie niezbędnym do podejmowania świadomych decyzji. Aby zapewnić dokładne prognozowanie w każdej fazie cyklu życia artykułu, Slim4 obejmuje następujące elementy:

 • Budowanie prognoz na podstawie relacji poprzednik / następca
 • Opracowywanie profili sezonowych w oparciu o hierarchie produktów
 • Dodatkową reakcję w początkowej fazie cyklu życia artykułu

Zarządzanie wyjątkami dla większego skupienia

Biorąc pod uwagę, że solidna prognoza musi uwzględniać szeroki zakres dynamicznych czynników, firma musi być w stanie stale aktualizować prognozy zgodnie z nieustannie zmieniającym się rynkiem. Dzięki zasadzie "Zarządzania przez wyjątki" Slim4 umożliwia zespołom planowania pracować efektywnie i skupić się na proaktywnym zarządzaniu potencjalnymi problemami.

 • Zautomatyzowane prognozy dla nawet 90% wszystkich artykułów, pozwalające planistom poświęcić swoją wiedzę i doświadczenie tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne
 • Automatyczne powiadomienia informujące użytkowników o artykułach wymagających uwagi
 • Wiele wyjątków, co do których nasi konsultanci mogą pomóc w podjęciu decyzji, kiedy i jak najlepiej na nie reagować

Zoptymalizowane prognozowanie w całej sieci dystrybucji

Widoczność przewidywanego popytu może się łatwo zmniejszyć, ponieważ łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożony. Jeśli chodzi o zarządzanie środowiskami wielokanałowymi, z wieloma poziomami, kanałami i lokalizacjami, celem jest zawsze osiągnięcie jak najlepszego poziomu obsługi przy jednoczesnej minimalizacji całkowitych kosztów w łańcuchu dostaw.

 • Slim4 sprawdza, które artykuły należy magazynować, gdzie najlepiej je magazynować i w jakich ilościach, w oparciu o ustalony poziom obsługi klienta
 • Slim4 obsługuje wiele metod prognozowania na najwyższym poziomie, które są stosowane w zależności od konkretnych wymagań biznesowych

BOM w Slim4

Jeśli chodzi o komplementację i montaż, ważne jest, aby firmy miały widoczność popytu dla wszystkich wymaganych komponentów niezależnie od tego, czy będzie to popyt zależny czy niezależny. Slim4 ma możliwość stworzenia obszernego zestawienia materiałowego (BOM) zapewniającego, że:

 • Surowce i półfabrykaty są zamawiane w optymalnym momencie, w odpowiedniej ilości
 • BOM bierze pod uwagę najdłuższy czas realizacji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wąskich gardeł

Planowanie produkcji

W środowiskach produkcyjnych firmy stają przed wysokim stopniem złożoności, jeśli chodzi o prognozowanie popytu na gotowy produkt, a także wymagania dotyczące każdego komponentu. Slim4 wspiera środowiska komplementacji, montażowe i produkcyjne, pomagając firmom osiągnąć niezawodny plan produkcji w oparciu o następujące:

 • Slim4 obsługuje wiele metod prognozowania na najwyższym poziomie, które są stosowane w zależności od konkretnych wymagań biznesowych
 • Optymalne wielkości partii w oparciu o EOQ uwzględniającą koszty przestawienia maszyn

Agregacja vs. dezagregacja popytu

Aby śledzić profile statystyczne i zapewniać wgląd w pojawiające się trendy, sezonowość i zmiany prognoz, Slim4 ma możliwość analizowania danych, zarówno z góry na dół, jak i z dołu do góry, śledząc wszystkie dane od najniższego możliwego poziomu.

 • Uzyskanie cennego wglądu w popyt
 • Śledzenie wzorców statystycznych (trendy, sezonowość, zmiany prognoz) na różnych poziomach hierarchii produktowej

Planowanie krzywej rozmiarówki

W niektórych środowiskach, takich jak moda, w której wiele produktów występuje w różnych kombinacjach stylu, koloru i wielkości, planowanie krzywych rozmiarówki jest niezwykle ważne. Jednakże, biorąc pod uwagę, że każda lokalizacja ma swój własny, unikalny profil popytu, planowanie krzywej rozmiarówki jest obarczone złożonością. Aby zmaksymalizować marże, gdy artykuł jest w sezonie i zminimalizować obniżki ceny na końcu sezonu, Slim4 umożliwia:

 • Planowanie krzywej rozmiarówki na najniższym możliwym poziomie: w oparciu o styl, kolor i rozmiar dla każdej lokalizacji
 • Slim4 rejestruje zrealizowaną cenę sprzedaży w stosunku do standardowej ceny sprzedaży dla każdej transakcji, jak również czy pełna rozmiarówka była dostępna, aby zoptymalizować przyszłe prognozowanie

Dokładne prognozowanie za pomocą Slim4

Nasze narzędzie do optymalizacji zapasów, Slim4, zostało zaprojektowane i zbudowane, aby prognozować przyszły popyt z najwyższym możliwym poziomem dokładności. W rezultacie zespoły zarządzające łańcuchem dostaw mogą pewnie przewidywać popyt!

Co możemy zrobić dla Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub bezpłatną wersję demonstracyjną.

Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA