OPTYMALIZACJA ZAPASÓW I ŁAŃCUCHA DOSTAW DLA MAKSYMALIZACJI POZIOMU OBSŁUGI

Aby zrealizować planowaną sprzedaż i zysk, ważne jest, aby odpowiednie artykuły były dostępne we właściwej lokalizacji. Jednakże, biorąc pod uwagę rosnącą złożoność nowoczesnych organizacji, planowanie zapasów nigdy nie było ważniejsze lub trudniejsze do wykonania.

Wraz ze wzrostem różnorodności i wielkości asortymentu oraz kanałów sprzedaży, moduł planowania w Slim4 został specjalnie stworzony w taki sposób, aby umożliwić firmom optymalizację swoich zapasów, przy jednoczesnym zapewnieniu największej możliwej efektywności całego procesu zakupów.

Moduł optymalizacji zapasów w Slim4 dokładnie kalkuluje dla każdego artykułu, dokładnie kiedy i ile należy zamówić, aby osiągnąć żądany poziom obsługi. W oparciu o historyczną sprzedaż, prognozowany popyt i bieżącą sytuację zapasów w łańcuchu dostaw, Slim4 zapewnia optymalną propozycję dotyczącą zamawiania, która zapewnia, że odpowiednie artykuły są zawsze dostępne we właściwym miejscu.

Przeczytaj więcej o tym artykule w:

 • dynamiczne kalkulacje
 • wielokanałowe planowanie zapasów
 • zapas zarządzany przez dostawcę
 • ekonomiczna ilość zamówienia (EOQ)
 • zarządzanie przez ksiege zomówień
 • zarządzanie przez wyjątki
 • alternatywny dostawca
 • ilości sprzedaży i zestawy
 • zarządzanie przerwami
 • optymalizacja obniżek cen

DYNAMICZNE KALKULACJE ZAPASU BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić żądany poziom obsługi dla nieoczekiwanego popytu, dla każdego artykułu powinien być skalkulowany właściwy zapas bezpieczeństwa. Zaawansowane możliwości Slim4 umożliwiają firmom nieustanną optymalizację zapasu każdego dnia poprzez:

 • Różnicowanie poziomu obsługi i zapasu bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę czasy dostaw, optymalne ilości zamówień i częstotliwość zamówień
 • Rozróżnienie zapasu prezentacji i innych rodzajów zapasu bezpieczeństwa
 • Automatyczną optymalizację zamówień zakupu dla tysięcy SKU we wszystkich lokalizacjach
 • Zoptymalizowany replenishment oparty na dynamicznych regułach MIN / MAX
 • Odpowiadanie na rozwój lokalnego popytu zarówno na poziomie artykułu, jak i lokalizacji
 • Zoptymalizowane wprowadzanie i wycofywanie artykułów w oparciu o zarządzanie cyklem życia produktu

WIELOKANAŁOWE PLANOWANIE ZAPASÓW

Dla zapewnienia rentownych operacji wielokanałowych, ważne jest, aby firmy utrzymywały odpowiedni poziom dostępności we wszystkich kanałach sprzedaży. Jednakże, biorąc pod uwagę, że wiele firm oferuje także ogromny asortyment, decydowanie o tym, które artykuły należy magazynować, a  których nie, to trudne zadanie. W przypadku firm działających w środowisku wielokanałowym, Slim4 pomaga zwiększyć marże dzięki optymalizacji decyzji dotyczących zarządzania zapasami we wszystkich kanałach:

 • Rozróżnianie poziomów obsługi w każdym kanale sprzedaży
 • Zapewnienie w pełni zintegrowanego planowania dla magazynów, sklepów, sklepów internetowych i innych kanałów sprzedaży
 • Automatyczna optymalizacja marż przy wprowadzaniu i wycofywaniu produktów

ZAPAS ZARZĄDZANY PRZEZ DOSTAWCĘ (VMI)

Niektóre firmy nie zarządzają swoimi zapasami samodzielnie, ale polegają na swoich dostawcach. W takim układzie dostawca monitoruje poziom zapasów zdalnie, aby opracować i wykonać harmonogram replenishmentu. Ta koncepcja zapasu zarządzanego przez dostawcę (VMI) jest w pełni obsługiwana przez Slim4.

 • Automatyczny replenishment w lokalizacjach klientów
 • Bezproblemowa komunikacja online pomiędzy systemem dostawcy a Slim4

EKONOMICZNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA (EOQ)

Wielkości zamówień mają ogromny wpływ zarówno na zamówienia, jak i na koszty zapasu. Zgodnie z formułą Camp, Slim4 oblicza optymalną wielkość zamówienia w oparciu o średni popyt, koszty zamawiania, cenę i koszty zapasu, a także szereg innych czynników:

 • Zamawianie w kartonach, paletach lub pelnych samochodach
 • Zoptymalizowane ilości zamówień kalkulowane na podstawie prognoz uwzględniających czynniki sezonowe

ZARZĄDZANIE PRZEZ KSIĘGĘ ZAMÓWIEŃ

Poprzez kalkulację optymalnego zamówienia zakupu, firmy mogą maksymalizować zyski. Po złożeniu zamówienia u dostawcy ważne jest, aby właściwa ilość została faktycznie dostarczona na czas. Moduł księgi zamówień w Slim4 został zaprojektowany w celu umożliwienia firmom szybkiej orientacji, które zamówienia mogą zostać opóźnione, a zatem, gdzie istnieje konieczność, podjęcia działań. Slim4 wspiera firmy, aby osiągnąć następujące cele:

 • Uzyskanie przejrzystego podglądu zamówień z ostrzeżeniami
 • Rozróżnienie wielu typów zamówień
 • Planowanie przyszłych zamówień zakupu i proaktywne zarządzanie przejściowymi zmianami

ZARZĄDZANIE PRZEZ WYJĄTKI

Warunkiem skutecznego i efektywnego zarządzania zapasami jest poświęcenie czasu, uwagi i zasobów firmy na sytuacjach, gdzie jest to najważniejsze. Slim4 jest oparty na zasadzie "zarządzania przez wyjątki". Dzięki Slim4, rutynowe operacje są zautomatyzowane, pozwalając planistom skupić wiedzę i umiejętności na ważniejszych problemach:

 • Otrzymywanie powiadomień o wyjątkach dotyczących propozycji zamówienia, bieżących zamówień i nadwyżkach zapasów
 • Slim4 zawiera wiele rodzajów wyjątków z sugestiami możliwych akcji, które mogą być zautomatyzowane, zgodnie z konkretnymi wymaganiami biznesowymi

ALTERNATYWNY DOSTAWCA

Często ten sam artykuł można zamówić u różnych dostawców. Slim4 umożliwia automatyczne sugestie i wybiera najbardziej odpowiedniego dostawcę dla każdego zamówienia. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze firmy, ale także zwiększyć dostępność.

 • Radzenie sobie z różnymi obniżkami cenowymi każdego dostawcy, czasem dostawy i ograniczeniami ilości zamówienia
 • Automatyczny wybór najlepszego dostawcy na podstawie specyficznych, reguł biznesowych firmy

ILOŚCI SPRZEDAŻY I ZESTAWY

W niektórych przypadkach artykuły sprzedawane są w konkretnych ilościach (np. opony)  albo jako uzupełnienie innego artykułu. Ewentualnie, niektóre artykuły mogą być sprzedawane osobno albo jako jeden złożony artykuł. W Slim4 wszystkie relacje i ograniczenia w zakresie artykułów są płynnie ujęte w procesie planowania zapasów:

 • Rozdzielanie listy artykułów i kalkulacja prawidłowego poziomu zapasu dla każdego składnika
 • Definiowane relacji pomiędzy artykułami i wychwytywanie wspólnych ilości sprzedaży

ZARZĄDZANIE PRZERWAMI W PRACY DOSTAWCY

Niektórzy dostawcy mogą być nieczynni przez kilka tygodni w okresach wakacyjnych. Jednakże, kiedy dostawcy zamykają się w takich okresach jak Chiński Nowy Rok, wakacje, a nawet Boże Narodzenie, firmy w pozostałej części łańcucha dostaw mierzą się z długimi opóźnieniami i poważnymi problemami z dostępnością. Slim4 chroni firmy przed brakiem dostaw, która może wynikać z braku dostępności dostawców poprzez:

 • Pomaganie zespołom planistycznym w przewidywaniu przerw w pracy dostawców poprzez składanie na czas dodatkowych zamówień
 • Inteligentne dzielenie dużych zamówień, aby zapobiec przeciążeniu operacji logistycznych

OPTYMALIZACJA OBNIŻEK CEN

Niektóre artykuły są dostępne sezonowo w określonych okresach roku. Ponadto dostawcy czasami oferują specjalne promocje lub tymczasowe obniżki cen. Slim4 umożliwia firmom czerpanie korzyści z tego poprzez:

 • Czasową kalkulację ekonomicznej ilości zamówienia na podstawie sezonowej dostępności lub promocji cenowych
 • Umożliwienie analizy specjalnych ofert od określonych dostawców

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

.

GÓRA