Maksymalizacja przepływów pieniężnych

Efektywne zarządzanie zapasami pozwala firmom zmniejszyć zapasy średnio o 10% do 30%. Ale co to oznacza w kategoriach pieniężnych? Jakie koszty są powiązane z zapasem i jak optymalizacja zapasów może obniżyć te koszty? Co ważniejsze, w jaki sposób efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym może pomóc w prosperowaniu firmy?

Zanim zostanie rozpoczęte uwalnianie kapitału lub redukowana ilość środków zainwestowanych w zapasy, aby zoptymalizować podejście do zarządzania kapitałem obrotowym, ważne jest, aby zrozumieć, jakie koszty wiążą się z zapasami.

W przypadku firmy składującej zapasy, wiele kosztów jest w pewien sposób związanych z artykułami w magazynie. Podczas mapowania tych kosztów zapasów ograniczamy się do trzech istotnych składników kosztów:

KOSZTY KAPITAŁOWE

Koszty kapitałowe to koszty, które firma musi ponieść, aby pożyczyć pieniądze. W zależności od sposobu finansowania firmy, koszty te mogą się znacząco różnić. Obiektywnym sposobem określenia średniego ważonego kosztu kapitału jest tak zwany ważony średni koszt kapitału (WACC). W przypadku firm europejskich WACC wynosi zwykle od 9% do 12% wartości zapasów.

KOSZTY MAGAZYNOWE

Koszty zagospodarowanej przestrzeni są definiowane jako koszty poniesione od momentu przyjęcia towarów przez firmę, do momentu ich sprzedaży. Koszty związane z magazynowaniem można obliczyć na dwa sposoby, w zależności od tego, czy są one stałe czy zmienne.

KOSZTY RYZYKA

Trzecim elementem kosztów zapasów są koszty związane z ryzykiem. Największa część z nich składa się z kosztów wynikających z dezaktualizacji, ale są to także koszty ubezpieczenia od pożaru lub kradzieży.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o optymalizacji zapasów i o tym, jak możesz zasilić finansowo firmę?

GÓRA