Zarządzanie zapasami dla hurtowników i dystrybutorów

Wraz z silną konkurencją na rynku, wielu hurtowników ucieka się do posiadania ogromnego asortymentu, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby swoich klientów. Jednak, przy tak zróżnicowanej gamie produktów, utrzymywanie każdej pozycji pod kontrolą jest ciągłą walką. Dzięki Slim4, hurtownicy i dystrybutorzy zyskują większą kontrolę nad swoimi zapasami, jednocześnie czerpiąc korzyści z poprawy wydajności. W rezultacie firmy mogą obniżyć poziom zapasów nawet o 30%, jednocześnie osiągając oczekiwany przez klientów poziom obsługi.

Dlaczego warto zoptymalizować zapasy za pomocą Slim4

  • Redukcja zaległych zleceń klienckich do 60%
  • Redukcja poziomu zapasu o 10-30%
  • Zwiększenie efektywności zespołu planowania do 50%

Zarządzanie zapasami oparte na poziomie obsługi

Dostępność jest dla hurtowników i dystrybutorów najważniejsza. Jednakże, liderzy łańcucha dostaw rozumieją, że nie jest to ani osiągalny, ani korzystny cel, do którego należy dążyć. Biorąc pod uwagę ryzyko dezaktualizacji i koszty utrzymywania zapasów, nadwyżki zapasów, które powstają w wyniku źle dopasowanych poziomów obsługi, mają bardzo niekorzystny wpływ na marże oraz niepotrzebnie wiążą cenny kapitał obrotowy. W rezultacie ważne jest, aby firmy skupiały inwestycje tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Zautomatyzowane prognozy nawet dla 95% asortymentu

W celu wygenerowania wiarygodnej prognozy dla każdej pozycji w asortymencie, liderzy łańcucha dostaw potrzebują jasnego wglądu w przyszły popyt z uwzględnieniem wpływu trendów, sezonowości, promocji i zmienności. Nasze narzędzie do optymalizacji zapasów, Slim4, zostało tak opracowane, w ciągu ostatnich 25 lat, aby umożliwić hurtownikom i dystrybutorom osiągnięcie jak najdokładniejszych prognoz. Korzystając z szeregu naukowo zweryfikowanych metod prognozowania, Slim4 automatycznie generuje prognozy dla nawet 95% asortymentu.

Większe skupienie poprzez zarządzanie przez wyjątki

Zamiast spędzać czas na szukaniu przysłowiowej igły w stogu siana, "Zarządzanie przez wyjątki" zapewnia, że zespoły łańcucha dostaw są kierowane do podjęcia działań tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Slim4 zapobiega gaszeniu pożarów, pomagając zespołom łańcucha dostaw proaktywnie identyfikować i rozwiązywać nieoczekiwane problemy, zanim będą one znaczące.


Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

REFERENCje

Sligro

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA