De juiste voorraad voor de E-commerce sector - Slimstock

E-commerce

Voor de E-commerce sector is het hebben van de juiste voorraad van cruciaal belang. Assortimenten exploderen en het aanhouden van een long tail is destructief voor de omloopsnelheid. De klant is veeleisend, weinig loyaal en daarmee is de vraag erg grillig.

To stock or not to stock

De belangrijkste keuze voor een webshop is niet om te bepalen of er 2 of 3 stuks ingekocht moeten worden, maar of een artikel überhaupt op voorraad moet worden gehouden. Weegt de extra marge van snel kunnen leveren op tegen het extra voorraadrisico. Hierbij zijn twee facetten van belang: is de klant bereid te wachten en kan een leverancier op een nette wijze back to back aan de eindklant leveren. Slim4 automatiseert dit proces volledig door de juiste business rules die deze keuze ondersteunen.

Grillige vraag binnen E-commerce

Binnen de online wereld is de consumentenvraag grillig. Dit komt doordat het concurrentieveld groter en toegankelijker is en doordat pricing transparant is. Bovendien leidt het aanhouden van een zeer grote assortimenten tot kannibalisatie van A- en B-artikelen. De grillige vraag leidt tot hogere veiligheidsvoorraden om toch de gewenste service naar de klant te kunnen behalen. Slim4 helpt het kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Van voorraadstrategie naar inkoopstrategie

In de online wereld is ruimte onbeperkt. In de webshop kunt u altijd een extra artikel toevoegen. En fysiek heeft u niet de beperking dat het schap vol zit, dus kunt u altijd extra voorraad aanhouden. Bij extreem groeiende assortimenten is het belangrijk te definiëren hoe u uw voorraad wilt aansturen. Wat is uw voorraadstrategie? Hoeveel service wilt u op welke artikelen bieden? Wanneer gaat een artikel end of life? Wat is uw inkoopstrategie? Hoe gaat u om met prijsstaffels. Slim4 business rules zorgen voor een juiste vertaling van de bedrijfsdoelstellingen. Het proces wordt geborgd, in hoge mate geautomatiseerd en leidt daarmee tot consistentie.

Ondersteuning van retouren

Retouren zijn binnen de retail nu eenmaal niet te voorkomen, maar zorgen voor veel (logistieke) verstoringen binnen het basisproces. Slim4 kan per artikelgroep forecasten wanneer artikelen retour komen. Dit wordt vervolgens meegenomen in de calculatie van nieuwe leveranciersorders, zodat er niet teveel besteld wordt.


Nieuws

“De beschikbaarheid is verbeterd en we kunnen klanten eerder informeren.”
Bram van der Linden - CEO | Lampdirect
TOP