Consumentenproducten productie

Geen andere industrie is in de afgelopen decennia zo veranderd als de productie van consumentenproducten. Eeuwenlang werden deze producten met lokale grondstoffen geproduceerd en accepteerden afnemers langere levertijden. De globalisering heeft dit compleet veranderd: de levertijden van buitenlandse toeleveranciers zijn verschoven van weken naar maanden en de vraag van klanten is vluchtiger dan ooit tevoren.

Forecasting: de basis voor productie en voorraad

Zonder het juiste inzicht kunnen snel overtollige voorraden ontstaan. Bedrijven investeren kostbaar werkkapitaal in componenten en eindproducten die eenvoudigweg niet nodig zijn. Of erger nog, de hele supply chain raakt verstopt en ook de artikelen waar de klant wel om vraagt, zijn onvoldoende of helemaal niet beschikbaar!

Of een bedrijf nu op klantorder of op voorraad produceert, om de juiste ingangsmaterialen te bestellen is een goede vraagprognose onontbeerlijk. Ook het hoofdproductieplan wordt veelal op een forecast van de vraag gebaseerd. Grillige vraagpatronen en seizoensfluctuaties gekoppeld aan lange levertijden van toeleveranciers, vragen van fabrikanten van consumentengoederen om inzicht in de toekomstige vraag. Alleen dan kunnen ze hun productieproces optimaal afstemmen op de behoeften van hun klanten.

Met Slim4 kunnen fabrikanten de toekomstige vraag met grotere nauwkeurigheid voorspellen en tot een optimale demand planning komen. Bij het opstellen van een productie- en voorraadplan houdt Slim4 rekening met de reële consumentenvraag, restricties op bestelhoeveelheden en, het belangrijkste, betrouwbaarheid en levertijden van toeleveranciers.

Servicegraadoptimalisatie: focus op de juiste artikelen

De Material Requirements Planning (MRP)-systemen waarmee productiebedrijven de materiaalbehoefte aan grondstoffen en halffabricaten berekenen, gaan uit van een servicegraad van 100%. Voor items die in verschillende stuklijsten voorkomen en waarvan de levertijden niet al te lang zijn, is dit ongewenst omdat het tot onnodig hoge voorraad leidt. De voorraad van zulke componenten kan beter op een andere manier dan MRP worden aangestuurd.

Slim4 stelt bedrijven in staat een gedifferentieerde servicegraadbenadering te hanteren waarmee ze materiaalbehoefte en voorraadkosten beter in evenwicht kunnen brengen. Op basis van bedrijfsspecifieke beslisregels kunnen fabrikanten tegelijkertijd de beschikbaarheid van componenten en eindproducten maximaliseren en het geïnvesteerde werkkapitaal in voorraad stevig reduceren.

S&OP is een teamprestatie

Een optimaal demand- en productieplan komt tot stand door afstemming tussen bedrijfsafdelingen. Finance, sales, marketing en operations moeten allen deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Om belangrijke supply chain-beslissingen rond assortimentsbeheer, demand planning, supply planning, voorraadbeheer en inkoop te synchroniseren, moeten fabrikanten een proces voor Sales & Operations Planning (S&OP) implementeren.

Met Slim4 kan de hele onderneming profiteren van de krachtige mogelijkheden voor forecasting en voorraadoptimalisatie. Slim4 biedt 'one version of the truth' voor alle transactiegegevens en ondersteunt het gehele S&OP-proces. Hierdoor kunnen fabrikanten van consumentenproducten beter gefundeerde supply chain management beslissingen nemen.


Referenties

Nieuws

Erasmuc MC Gepubliceerd in Nieuws, Persbericht - 04 januari 2021

Erasmus MC innoveert door efficiëntere voorraad in crisistijd

ROTTERDAM, 4 januari 2021 – Erasmus MC start als het grootste academisch ziekenhuis van Nederland met het dynamisch aansturen van voorraad. Patiënten kunnen te allen tijde rekenen op de beste zorg en 100% beschikbaarheid van producten wat de kwaliteit van zorg garandeert. Slim4 maakt het mogelijk om de voorraad optimaal aan te sturen en inzichtelijker te maken waardoor er meer controle is. Hiermee bespaart het universitair medisch centrum kosten en verhoogt het de operationele efficiëntie.   De meerwaarde is uiteraard voor de patiënt. ‘Ik verwacht op korte termijn een aantal verbeterprocessen en
Lees verder
Slimstock Academy Gepubliceerd in België, Blog - 30 november 2020

Kennis maakt het verschil

Juist in deze tijd waarin we onze collega’s minder zien en coaching on the job op afstand lastig is, is het erg belangrijk te blijven investeren in kennisontwikkeling. Bedrijven die investeren in kennisontwikkeling van hun medewerkers leveren een betere supply chain-prestatie en weten beter personeel aan zich te binden. Maak daarom nu een opleidingsplan voor
Lees verder
Jan Linders Supermarkten Gepubliceerd in Nieuws, Persbericht - 27 november 2020

Jan Linders Supermarkten optimaliseert ketenvoorraad met Slim4

Supermarktketen Jan Linders heeft de software van leverancier Slimstock in gebruik genomen voor het integraal aansturen van de voorraad in zowel het DC als in de 62 winkels. “Met Slim4 is onze ketenvoorraad veel beter beheersbaar geworden”, vertelt manager supply chain Jeroen Kuijvenhoven. “Vanaf nu kunnen we verder gaan optimaliseren.”  Jan Linders is een zelfstandige supermarktketen met
Lees verder
TOP