Consumentenproducten productie

Geen andere industrie is in de afgelopen decennia zo veranderd als de productie van consumentenproducten. Eeuwenlang werden deze producten met lokale grondstoffen geproduceerd en accepteerden afnemers langere levertijden. De globalisering heeft dit compleet veranderd: de levertijden van buitenlandse toeleveranciers zijn verschoven van weken naar maanden en de vraag van klanten is vluchtiger dan ooit tevoren.

Forecasting: de basis voor productie en voorraad

Zonder het juiste inzicht kunnen snel overtollige voorraden ontstaan. Bedrijven investeren kostbaar werkkapitaal in componenten en eindproducten die eenvoudigweg niet nodig zijn. Of erger nog, de hele supply chain raakt verstopt en ook de artikelen waar de klant wel om vraagt, zijn onvoldoende of helemaal niet beschikbaar!

Of een bedrijf nu op klantorder of op voorraad produceert, om de juiste ingangsmaterialen te bestellen is een goede vraagprognose onontbeerlijk. Ook het hoofdproductieplan wordt veelal op een forecast van de vraag gebaseerd. Grillige vraagpatronen en seizoensfluctuaties gekoppeld aan lange levertijden van toeleveranciers, vragen van fabrikanten van consumentengoederen om inzicht in de toekomstige vraag. Alleen dan kunnen ze hun productieproces optimaal afstemmen op de behoeften van hun klanten.

Met Slim4 kunnen fabrikanten de toekomstige vraag met grotere nauwkeurigheid voorspellen en tot een optimale demand planning komen. Bij het opstellen van een productie- en voorraadplan houdt Slim4 rekening met de reële consumentenvraag, restricties op bestelhoeveelheden en, het belangrijkste, betrouwbaarheid en levertijden van toeleveranciers.

Servicegraadoptimalisatie: focus op de juiste artikelen

De Material Requirements Planning (MRP)-systemen waarmee productiebedrijven de materiaalbehoefte aan grondstoffen en halffabricaten berekenen, gaan uit van een servicegraad van 100%. Voor items die in verschillende stuklijsten voorkomen en waarvan de levertijden niet al te lang zijn, is dit ongewenst omdat het tot onnodig hoge voorraad leidt. De voorraad van zulke componenten kan beter op een andere manier dan MRP worden aangestuurd.

Slim4 stelt bedrijven in staat een gedifferentieerde servicegraadbenadering te hanteren waarmee ze materiaalbehoefte en voorraadkosten beter in evenwicht kunnen brengen. Op basis van bedrijfsspecifieke beslisregels kunnen fabrikanten tegelijkertijd de beschikbaarheid van componenten en eindproducten maximaliseren en het geïnvesteerde werkkapitaal in voorraad stevig reduceren.

S&OP is een teamprestatie

Een optimaal demand- en productieplan komt tot stand door afstemming tussen bedrijfsafdelingen. Finance, sales, marketing en operations moeten allen deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Om belangrijke supply chain-beslissingen rond assortimentsbeheer, demand planning, supply planning, voorraadbeheer en inkoop te synchroniseren, moeten fabrikanten een proces voor Sales & Operations Planning (S&OP) implementeren.

Met Slim4 kan de hele onderneming profiteren van de krachtige mogelijkheden voor forecasting en voorraadoptimalisatie. Slim4 biedt 'one version of the truth' voor alle transactiegegevens en ondersteunt het gehele S&OP-proces. Hierdoor kunnen fabrikanten van consumentenproducten beter gefundeerde supply chain management beslissingen nemen.


Referenties

TOP