Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x

Van Oirschot 16 (1)

Met Slim4 zien we snel of een artikel op voorraad moet liggen en wat de omzetpotentie is

An Tant

Aankoopmanager | Van Oirschot

Van Oirschot verhoogt service level

Met Slim4 wist Van Oirschot de servicelevels van zowel de centrale als de decentrale voorraden naar 98 procent te verhogen. De beschikbaarheid in de filialen steeg naar eveneens 98 procent. Ondanks een verdubbeling van de omzet en een verder groei van het assortiment konden de fraaie cijfers worden veiliggesteld. Met de nieuwste versie van Slim4 wil de groothandel nu verder optimalisatieslagen gaan maken.

Sinds 1967 kunnen professionele installateurs kiezen uit een uitgebreid productgamma verwarmings- en installatiemateriaal. Als technische groothandel biedt van Oirschot de laatste jaren ook producten aan voor ventilatie, regenwaterinstallaties, waterbehandeling etc.

Van Oirschot stelt 98% servicelevel veilig bij omzetverdubbeling

Met Slim4 wist Van Oirschot de servicelevels van zowel de centrale als de decentrale voorraden naar 98 procent te verhogen. De beschikbaarheid in de filialen steeg naar eveneens 98 procent. Ondanks een verdubbeling van de omzet en een verder groei van het assortiment konden de fraaie cijfers worden veiliggesteld. Met de nieuwste versie van Slim4 wil de groothandel nu verder optimalisatieslagen gaan maken.

De centralisering van de voorraden in Herentals en de implementatie van Slim4 leveren Van Oirschot sinds 2008 een voorsprong op in de markt. “Die voorsprong uit zich in een betere communicatie naar onze klanten, bijvoorbeeld over levertermijnen of de orderstatus”, zegt aankoopmanager An Tant. Maar ook op het gebied van voorraadbeheer bleef het succes niet uit. De servicelevels van de groothandel in verwarming, ventilatie en sanitair stegen naar 98 procent, terwijl de voorraadwaarde afnam. In de inmiddels 10 filialen nam de rotatiesnelheid van de artikelen toe en werd de beschikbaarheid verhoogd tot 98 procent. Voor de A-artikelen zelfs tot 99 procent. “Bovendien kunnen we dankzij Slim4 de voorraden in onze filialen optimaal afstemmen op de behoeften van onze klanten.”

Uitlevergraad van 98%

Ruim tien jaar na de eerste winst is de omzet van Oirschot bijna verdubbeld en het assortiment verder uitgebreid. Ondanks die enorme groei wist de groothandel de uitlevergraad van 98 procent veilig te stellen, met een minimale stijging van de voorraadwaarde. Van Oirschot werkt nu met de jongste versie van Slim4, versie 4.9. Deze versie bevat onder andere de assortimentsindex, die een duidelijk advies geeft op artikelniveau. “Met die index weten we snel of een artikel wel of niet op voorraad moet liggen en wat de omzetpotentie van dat artikel is.” Ook worden mogelijke out-of-stocks geregistreerd, zodat er snel aan een structurele oplossing kan worden gewerkt. Daarnaast zijn de toevoeging van de extra klasse frequent en de mogelijkheid tot kostenberekening voor speciale bestellingen nieuwe troeven, volgens Tant. “Los van het sowieso verbeterde gebruiksgemak van versie 4.9 maken die nieuwe mogelijkheden het voorraadbeheer voor ons opnieuw een stukje eenvoudiger.”

Kennis essentieel

Dankzij Slim4 heeft Van Oirschot meer grip op en inzicht in het uitgebreide en zeer diverse assortiment. “We kunnen een complex geheel aan data op zeer efficiënte wijze en met een minimale workload beheren. Belangrijk hierbij is ook de kennis van onze medewerkers. Dankzij de Slimstock Academy verwerven zowel onze nieuwe medewerkers als de meer ervaren werknemers steeds weer nieuwe inzichten. Over specifieke softwaremogelijkheden, maar ook over voorraadbeheer in het algemeen. Die kennis is voor ons essentieel. Alleen zo kunnen we blijven optimaliseren en kunnen we onze voorsprong in de markt behouden.”