Header Lightblue

Slimstock introduceert APK voor jouw Slim4

13-02-2020
Slim4 APK
Michel Winter

Vijf vragen over het nieuwe APK-concept

Tevreden klanten die het maximale uit Slim4 en uit hun voorraad halen, dat is waar Michel Winter als business manager binnen Slimstock dagelijks met hart en ziel voor gaat. In dit interview beantwoordt hij vijf vragen over het nieuwe APK-concept dat hij heeft ontwikkeld om klanten hier nog beter bij te helpen. “Net als je auto heeft ook je supply chain organisatie regelmatig een onderhoudsbeurt nodig.”

Wat is jouw rol binnen Slimstock?

“Als business manager heb ik drie hoofdtaken. Allereerst ben ik verantwoordelijk voor het accountmanagement richting onze klanten. Samen met een team van zeer ervaren mensen zie ik erop toe dat bedrijven tevreden zijn met onze diensten en het volledige potentieel uit Slim4 halen. Daarnaast mag ik sturing geven aan de Slimstock Academy. Ik ben er echt trots op dat we hiermee inmiddels één van de grootste supply chain opleiders van Nederland zijn. Een derde tak van sport waarmee ik me bezig houd is het Slimstock Toptalent Programma. Hiermee rekruteren we jonge, talenvolle mensen vanuit universitaire opleidingen om bij Slimstock te komen werken.”

Kun je iets vertellen over het nieuwe APK-concept? Wat is het?

“APK is een nieuwe dienst waarin we samen met klanten op een gestructureerde manier naar het voorraadproces en Slim4 kijken. APK is een afkorting voor Analyse, Processen en Kennis, maar is uiteraard ook een knipoog naar de periodieke keuring die je met je auto ondergaat. Want net als je auto heeft ook je supply chain organisatie regelmatig een check nodig. Om er zeker van te zijn dat Slim4 in lijn blijft met de strategie van je bedrijf en de veranderende marktomstandigheden, moet je minimaal om de twee jaar een grondige checkup doen, is onze ervaring. Slim4 is natuurlijk een krachtige tool op zich, maar de voorraadprestatie van een bedrijf wordt vooral bepaald door de manier waarop de software is ingericht, hoe de processen zijn georganiseerd en wat het niveau is van de mensen die ermee werken. APK is een instrument om dit te meten en te zorgen dat al die variabelen binnen een bedrijf weer goed op elkaar zijn afgestemd.”

Wat was de aanleiding voor het nieuw APK-concept?

“Vanuit onze passie voor het vakgebied willen we klanten graag helpen zo veel mogelijk rendement uit hun voorraadoperatie te halen. Na de initiële implementatie van Slim4 zien we soms dat de performance bij klanten langzaam terugzakt en dat er sprake is van kenniserosie. Vaak hebben ze ook moeite om aan goede voorraadbeheerders te komen. Bedrijven zijn natuurlijk ook hartstikke druk met groeien en het runnen van hun bedrijf. Logisch ook dat ze niet continu bezig zijn met de vraag of de parameters in Slim4 nog wel goed staan of dat ze wel genoeg gebruik maken nieuwe versies of technologie zoals Artificial Intelligence. Maar dat is dus waarom wij de APK introduceren, om ze dáár bij te helpen.”

Hoe ziet zo’n APK-project er concreet uit?

“De eerste stap bestaat uit een scan waarin we samen met de klant het verbeterpotentieel in kaart brengen. We maken een Maturity Grid en kijken of de parametersetting in Slim4 nog goed staat en overeenkomt met de bedrijfsstrategie. De tweede stap is dat we alle voorraadbeheerprocessen onder de loep nemen en indien nodig opnieuw gaan inrichten. Denk daarbij aan het in- en uitfaseren van artikelen of de beslissing om een artikel wel of niet voorraad te leveren. De laatst stap betreft het op peil brengen van het kennisniveau. Op basis van de analyse maken we een bedrijfsspecifiek opleidingsplan waarin we aangeven welke trainingen mensen moeten volgen. Als blijkt dat bedrijven niet over de juiste mensen beschikken, kunnen we desgewenst ook interimmers leveren. Dit kunnen mensen zijn voor het aansturen en coachen van een planningsafdeling maar ook op operationeel planningsniveau kunnen we tijdelijk personeel bieden.”

Wanneer kunnen klanten aan de slag met deze APK-dienst?

“Het concept is inmiddels bij een paar klanten getoetst en heeft daar zeer positieve resultaten opgeleverd. We gaan het nu uitrollen en bij al onze klanten proactief onder de aandacht brengen. Klanten zullen er via hun accountmanager dus vanzelf meer over horen. Mochten er bedrijven zijn die hier niet op willen wachten, dan kunnen ze uiteraard ook direct contact met mij opnemen. Ik kom graag persoonlijk bij ze langs om onze APK-aanpak nader toe te lichten en eventueel direct al tot een plan van aanpak te komen.”

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x