Slimstock academy helpt Moonen Packaging naar topniveau

Roland Van Brussel In Magazijn Moonen Packaging

De supply chain-afdeling van groothandel Moonen Packaging heeft afgelopen half jaar een uitgebreid trainingsprogramma van de Slimstock Academy doorlopen. Door de in-house training en het spelen van de supply chain game, is de bewustwording en het kennisniveau binnen de hele organisatie sterk verbeterd. “We zijn nu helemaal klaar voor de volgende verbeterstap”, vertelt operations manager Roland van Bussel.

Moonen Packaging is een groothandel gericht op het leveren van duurzame verpakkingen en verbruiksartikelen. “We kunnen klanten volledig ontzorgen op het gebied van verpakkingslogistiek”, vertelt Roland van Bussel. “We doen de bestellingen, we houden voorraad aan, we leveren af op iedere gewenste dag en locatie en we recyclen de retouren.”

Slim4 onvoldoende benut

Voor het beheren van voorraad maakt Moonen al meer dan tien jaar gebruik van softwaresysteem Slim4. Hierdoor is het aantal backorders vrijwel volledig teruggedrongen en de omloopsnelheid met twintig procent omhoog gebracht. Toen Van Bussel vorig jaar bij het bedrijf aantrad, constateerde hij dat er veel meer uit Slim4 is te halen. Er was maar één persoon binnen de organisatie die het systeem echt goed kende, en die gebruikte het alleen op operationeel niveau. “Dat is echt zonde. We hadden een Tesla in huis maar beseften maar half wat we er mee konden.”

Trainingsprogramma

Van Bussel riep de hulp in van de Slimstock Academy en vroeg een programma te ontwikkelen waarmee het kennisniveau van de hele supply chain-organisatie van Moonen naar een hoger plan kon worden getild. Naast operationele trainingen op het gebied van voorraadbeheer en Slim4, bestond dit programma uit een vijfdaagse in-house training waarbij tactische en strategisch voorraad-issues werden behandeld. Het spelen van het supply chain game zorgde voor een veel betere bewustwording over de dynamiek van voorraad binnen een bedrijfsketen en de cruciale rol van communicatie.

Tactische voorraadbeslissingen

Het trainingsprogramma is nu afgerond en heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, vertelt Van Bussel. Hij geeft een voorbeeld: “We hebben besloten een nieuwe planningslaag te creëren voor het nemen van tactische voorraadbeslissingen op basis van een ABC-indeling. We werkten tot nu toe met algemene richtlijnen voor het aantal maanden voorraad dat we van een artikel wilden aanhouden. Om maar niet boven die norm uit te komen waren planners bij C-artikelen, die relatief weinig worden verkocht, veel tijd kwijt aan het onderhandelen met leveranciers over kleinere bestelgroottes. Tijdens de training constateerden we dat ze die tijd veel beter aan A-producten kunnen besteden, maar dat op tactisch vlak dan wel de juiste randvoorwaarden moeten worden geschapen.”

Nieuwe doelstellingen

Nu het kennistraject is afgerond, gaat Moonen Packaging de nieuwste versie van Slim4 implementeren. Hier is bewust voor gekozen, vertelt Van Bussel, zodat de nieuwe inzichten direct kunnen worden doorvertaald naar de nieuwe versie. “We hebben nu de kennis in huis om optimaal van Slim4 gebruik te maken.”

Het bedrijf heeft zichzelf nieuwe supply chain-doelen gesteld. De voorraad moet verder omlaag, van 7 naar 6,5 miljoen euro. En de servicegraad van A-artikelen moet worden opgekrikt naar 98%. “Met onze nieuwe, goed opgeleide supply chain-organisatie ben ik er van overtuigd dat we deze doelstellingen zeker gaan halen.”

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x