Reduceer Werkkapitaal met effectief voorraadbeheer- Slimstock

Werkkapitaal reduceren

Door effectief voorraadbeheer kunnen bedrijven hun voorraad gemiddeld met 10% tot 30% verminderen. Maar wat betekent dit in geldtermen? Welke kosten zijn verbonden aan uw voorraad en hoe kan een project voor voorraadoptimalisatie deze kosten verlagen? Reduceer nu uw werkkapitaal.

Voordat u van start kunt met het vrijmaken of verminderen van uw werkkapitaal, is het belangrijk om te begrijpen welke kosten aan uw voorraad zijn gerelateerd.

Bent u een voorraadhoudend bedrijf dan zijn veel van de kosten die u maakt, op een of andere manier gerelateerd aan de artikelen in uw magazijn. Bij het in kaart brengen van deze voorraadkosten beperken we ons tot drie belangrijke kostencomponenten:

Kapitaalkosten

Kapitaalkosten zijn de kosten die een bedrijf moet maken om geld te lenen. Afhankelijk van hoe een bedrijf wordt gefinancierd, kunnen deze kosten enorm verschillen. Een objectieve manier om de gewogen, gemiddelde kapitaalkosten vast te stellen, is de zogeheten Weighted Average Cost of Capital (WACC). Voor Europese bedrijven ligt deze WACC doorgaans tussen 9% en 12% van de voorraadwaarde.

Ruimtekosten

Ruimtekosten worden gedefinieerd als de kosten die worden gemaakt vanaf het moment dat de goederen door het bedrijf worden ontvangen tot het moment dat ze worden verkocht. Deze opslag-gerelateerde kosten zijn op twee manieren te berekenen, afhankelijk van of ze vast of variabel zijn.

Risicokosten

De derde component van de voorraadkosten zijn kosten gerelateerd aan risico. Het grootste deel hiervan bestaat uit de kosten als gevolg van incourantie, maar denk ook aan verzekeringskosten voor brand of diefstal.

Wilt u meer weten over voorraadoptimalisatie en hoe u uw bedrijf hiermee een financiële oppepper kunt geven?

Door goed voorraadmanagement
kunnen bedrijven hun voorraad vaak wel met 10% tot 30% verlagen.

Investeer in de competenties van uw personeel, verhoog hun motivatie aan uw succesvolle bedrijfsvoering.

Neem nu contact op met onze
voorraadexperts en start vandaag
met het verbeteren van uw voorraad

TOP