VOORRAAD & SUPPLY CHAIN OPTIMALISATIE VOOR EEN OPTIMALE SERVICEGRAAD

Om verkoop- en winstdoelstellingen te realiseren, is het cruciaal dat de juiste artikelen op de juiste locatie beschikbaar zijn. Gezien de toenemende complexiteit van moderne organisaties, is een goede voorraadplanning belangrijker dan ooit maar ook complexer dan ooit.

De variëteit en de omvang van productassortimenten nemen toe en het aantal verkoopkanalen stijgt. De planningsmodule binnen Slim4 is speciaal ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen hun voorraden te optimaliseren en het inkoopproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De module voor voorraadoptimalisatie in Slim4 berekent voor elk artikel, wanneer en hoeveel u moet bestellen om de gewenste servicegraad te bereiken. Op basis van historische verkopen, de voorspelde vraag en de actuele voorraadsituatie binnen de supply chain, berekent Slim4 optimale besteladviezen. Dit zorgt ervoor dat de juiste artikelen altijd op de juiste plaats beschikbaar zijn.


DYNAMISCHE BEREKENING VAN VEILIGHEIDSVOORRAAD

Om ook bij onverwachte vraag de gewenste servicegraad te kunnen bieden, moet voor elk product de juiste buffer of veiligheidsvoorraad worden berekend. Diverse geavanceerde functionaliteiten in Slim4 stelt bedrijven in staat om de buffervoorraad dagelijks te optimaliseren door:

 • Te differentiëren in servicegraad, rekening houdend met levertijden, optimale bestelhoeveelheden en bestelmomenten
 • Onderscheid te maken tussen presentatievoorraad, ijzeren voorraad en alle andere soorten voorraad
 • Automatische optimalisatie van inkooporders voor alle SKU's op alle locaties
 • Replenishment op basis van dynamische MIN / MAX-regels
 • Direct reageren op ontwikkelingen in de vraag op zowel artikel- als locatieniveau
 • Optimaal in- en uitfaseren van artikelen op basis van product life cycle management

OMNICHANNEL VOORRAADPLANNING

Om tot een winstgevende omnichannel operatie te komen, is het belangrijk dat bedrijven in alle verkoopkanalen de juiste voorraad beschikbaar hebben. Veel omnichannel bedrijven bieden grote assortimenten wat het lastig maakt om per artikel te bepalen of het wel of niet op voorraad moet worden gehouden. Slim4 helpt bedrijven hun marges te vergroten door over alle kanalen de voorraad te optimaliseren:

 • Differentiëren in servicegraad per verkoopkanaal
 • Geïntegreerde voorplanning voor magazijnen, winkels, webwinkels en marktplaatsen
 • Optimaliseren van marges bij het in- en uitfaseren van producten

VENDOR MANAGEMENT INVENTORY

Sommige bedrijven beheren hun voorraad niet zelf, maar vertrouwen dit toe aan hun leveranciers. Bij Vendor Managed Inventory (VMI) beheert de leverancier de voorraadniveaus bij zijn klant. De toeleverancier is hierbij in staat om op basis van de voorraadstand bij de afnemer zelf een optimaal aanvulschema te berekenen en uit te voeren. Dit concept van VMI wordt volledig ondersteund door Slim4.

 • Optimale aanvulorders genereren op basis van de voorraadstand bij klanten
 • Naadloze online communicatie tussen het Slim4 en voorraadsystemen van derden

EOQ - OPTIMALE BESTELHOEVEELHEDEN

Bestelhoeveelheden hebben een enorme impact op zowel order- als voorraadkosten. Slim4 berekent, volgens de formule van Camp, de optimale ordergrootte van bestellingen op basis van de gemiddelde vraag, bestelkosten, prijs en voorraadkosten, evenals een aantal andere factoren:

 • Bestellingen per doos, pallet of (aanvullen tot) volle vrachtwagen
 • Optimale bestelhoeveelheden worden bepaald op basis van vraagprognoses, rekening houdend met seizoensinvloeden

ORDERBOOK MANAGEMENT

Als een bestelling bij een leverancier is geplaatst, is het uiteraard de bedoeling dat de artikelen ook op tijd worden geleverd. De module voor orderbook management binnen Slim4 is speciaal ontwikkeld om hier grip op te houden. Bedrijven zien in één oogopslag welke bestellingen vertraging oplopen en waar direct actie nodig is.

 • Overzicht van alle openstaande bestellingen met waarschuwingen
 • Onderscheid tussen verschillende soorten inkooporders
 • Planning van toekomstige bestellingen en het proactief beheer van wijzigingen

MANAGEMENT BY EXCEPTION

Om het proces van voorraadbeheer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat voorraadplanners hun tijd, aandacht en middelen besteden aan die zaken die er het meeste toe doen. Slim4 is ontwikkeld vanuit het principe van 'management by exception'. Routinematige handelingen worden geautomatiseerd en de kennis en vaardigheden van medewerkers worden ingezet waar ze toegevoegde waarde bieden:

 • Notificaties voor uitzonderlijke besteladviezen, problemen bij lopende bestellingen of dreiging van overtollige voorraad
 • Slim4 bevat standaard actieplannen voor veel voorkomende uitzonderingen die kunnen worden aangepast aan bedrijfsspecifieke situaties

LEVERANCIERSKEUZE

Vaak kan hetzelfde artikel bij verschillende leveranciers worden besteld. Slim4 heeft de mogelijkheid om bij een inkooporder de meest geschikte leverancier te adviseren of automatisch te selecteren. Dit bespaart bedrijven niet alleen tijd en geld, maar leidt ook tot een hogere voorraadbeschikbaarheid.

 • Profiteer van tijdelijke prijsverlagingen en kies de leverancier met de beste levertijden en bestelvoorwaarden
 • Selecteer automatisch de beste leverancier op basis van bedrijfsspecifieke beslisregels

VASTE VERKOOPAANTALLEN & KITTING

Sommige artikelen worden alleen in bepaalde hoeveelheden of in combinatie (kit) met andere artikelen verkocht. Soms zelfs wordt een groep artikelen naar de klant als één enkel samengesteld product verkocht. Met Slim4 is het mogelijk om deze randvoorwaarden en relaties tussen producten vast te leggen en mee te nemen bij het optimaliseren van de voorraad:

 • Plannen op basis van stuklijsten en berekening van de optimale voorraad per subartikel
 • Relaties tussen artikelen definiëren en veel voorkomende verkoophoeveelheden vastleggen

VAKANTIESLUITINGEN BIJ LEVERANCIERS

Bepaalde leveranciers sluiten tijdens vakantieperioden hun deuren en kunnen dan niet leveren. Sluitingen als gevolg van Chinees Nieuwjaar, zomervakantie of Kerstmis kunnen tot langdurige vertragingen leiden en grote beschikbaarheidsproblemen verderop in de keten. Slim4 kan tijdig en adequaat op vakantiesluitingen anticiperen:

 • Anticiperen op leveranciersafsluitingen door tijdig extra bestellingen te plaatsen
 • Intelligente splitsing van grote orders om logistieke overbelasting te voorkomen

TIJDELIJKE LEVERANCIERSKORTINGEN

Om verschillende redenen kunnen leveranciers kortingen aanbieden. Vaak zijn dit tijdelijke of eenmalige kortingen, zodat zij bijvoorbeeld hun eindejaar target of kwartaal target kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid dat leveranciers een tijdelijke korting aanbieden ter compensatie van een eerdere gebeurtenis. Slim4 stelt bedrijven in staat om hier optimaal van te profiteren:

 • Tijdelijke herberekening van optimale bestelhoeveelheden op basis van seizoensgebonden beschikbaarheid of prijspromoties
 • Consequenties doorrekenen van speciale aanbiedingen van leveranciers

Nieuws

Erasmuc MC Gepubliceerd in Nieuws, Persbericht - 04 januari 2021

Erasmus MC innoveert door efficiëntere voorraad in crisistijd

ROTTERDAM, 4 januari 2021 – Erasmus MC start als het grootste academisch ziekenhuis van Nederland met het dynamisch aansturen van voorraad. Patiënten kunnen te allen tijde rekenen op de beste zorg en 100% beschikbaarheid van producten wat de kwaliteit van zorg garandeert. Slim4 maakt het mogelijk om de voorraad optimaal aan te sturen en inzichtelijker te maken waardoor er meer controle is. Hiermee bespaart het universitair medisch centrum kosten en verhoogt het de operationele efficiëntie.   De meerwaarde is uiteraard voor de patiënt. ‘Ik verwacht op korte termijn een aantal verbeterprocessen en
Lees verder
Slimstock Academy Gepubliceerd in België, Blog - 30 november 2020

Kennis maakt het verschil

Juist in deze tijd waarin we onze collega’s minder zien en coaching on the job op afstand lastig is, is het erg belangrijk te blijven investeren in kennisontwikkeling. Bedrijven die investeren in kennisontwikkeling van hun medewerkers leveren een betere supply chain-prestatie en weten beter personeel aan zich te binden. Maak daarom nu een opleidingsplan voor
Lees verder
Jan Linders Supermarkten Gepubliceerd in Nieuws, Persbericht - 27 november 2020

Jan Linders Supermarkten optimaliseert ketenvoorraad met Slim4

Supermarktketen Jan Linders heeft de software van leverancier Slimstock in gebruik genomen voor het integraal aansturen van de voorraad in zowel het DC als in de 62 winkels. “Met Slim4 is onze ketenvoorraad veel beter beheersbaar geworden”, vertelt manager supply chain Jeroen Kuijvenhoven. “Vanaf nu kunnen we verder gaan optimaliseren.”  Jan Linders is een zelfstandige supermarktketen met
Lees verder
TOP