Vakantiesluitingen

Anticipeer op vakantiesluitingen van leveranciers

Een heleboel Nederlanders genieten van een welverdiende zomervakantie. Maar pas op: dat geldt ook voor uw leveranciers! Dit betekent langere levertijden, vertragingen of tijdelijk helemaal geen leveringen. Heeft u zich wel goed voorbereid op de vakantiesluitingen bij uw toeleveranciers en de mogelijk negatieve gevolgen voor uw voorraad? Met onderstaande tips kunt u voortaan met een gerust hart op vakantie.

Voorraadbeheer is vooruitkijken. Dat geldt ook voor vakanties. Als u niks doet en uw toeleverancier sluit een paar weken z’n deuren, dan kunt u zomaar zonder voorraad komen te zitten. De meest voor de hand liggende oplossing is vlak voor de zomer extra veel te bestellen, maar is dat zo’n goed idee? Extra voorraad betekent extra investeren en een verhoogd risico op incourantie.

Om de voorraad voor de zomerperiode slim te plannen moet u met een heleboel factoren rekening houden en de juiste afwegingen maken. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Wat is de rol van voorraad binnen uw bedrijfsstrategie?

Voordat u kunt bepalen hoe u met vakantiesluitingen moet omgaan, is het raadzaam te beginnen bij de strategie van uw bedrijf. Misschien is die wel gericht op het voorkomen van risico’s en wil uw directie liefst zo min mogelijk in voorraad investeren. Een andere strategie is het maximaliseren van de omzet en streven naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. In dit geval zal het verhogen van de voorraad voor het overbruggen van de zomer juist worden toegejuicht.

Hoe ontwikkelt zich de vraag tijdens de zomerperiode?

Om de juiste voorraad aan te leggen, is het cruciaal inzicht te hebben in hoe de klantvraag zich in de zomer ontwikkelt. Hiervoor kunt u zich het beste baseren op de historische vraagpatronen in eerdere jaren. Kijk daarbij goed in hoeverre dit patroon afwijkt van wat u had verwacht. Zijn er klanten die in juni opeens extra grote orders plaatsen, dan zou dit erop kunnen duiden dat zij ook voor de hele zomer vooruit bestellen. De vraag is dan: gaan ze dat dit jaar opnieuw doen?

Welke promoties staan er gepland?

Het is raadzaam om ruim voorafgaand aan de zomerperiode met marketing af te stemmen of er promotie-acties staan gepland. Stel dat dit ongelukkigerwijs samenvalt met een vakantiesluiting van één van uw leveranciers. Dan zou dit zomaar tot voorraadproblemen en daardoor een mislukte promotiecampagne kunnen leiden. Een vuistregel voor iedere promotie-actie is vijf maanden voor de start al te beginnen met de planning.

Welke artikelen hebben de grootste risico’s?

De forecast geeft inzicht in de verwachte vraag, maar er kan nog van alles veranderen. Voor langlopende artikelen met een stabiel vraagpatroon zal dit niet zo snel gebeuren, maar voor nieuwe producten of producten met een grillig vraagpatroon is voorzichtigheid geboden. Een nuttig instrument hierbij is het opstellen van een productclassificatie waarin u díe product-marktcombinaties identificeert die voor uw bedrijf de grootste waarde hebben. Het is verstandig tijdens de zomerplanning vooral aandacht te besteden aan die artikelen waar u de meeste omzet en/of winst mee haalt.

Betrek uw toeleveranciers bij uw zomerplanning?

Om leveranciers beter te laten anticiperen op uw materiaalbehoefte, is het zaak tijdig uw inkoop forecasts te delen. U kunt dan met uw leveranciers overleggen over hoeveel en wanneer u het beste kunt bestellen om de vakantieperiode door te komen. Om uw logistieke operatie niet onnodig te belasten kan het handig zijn een leverschema af te spreken. U kunt nog een stap verder gaan door uw toeleverancier inzicht in uw voorraad te geven. Deze kan dan zelf zorgen dat de voor u belangrijkste artikelen op tijd beschikbaar zijn en hier zijn eigen planning op afstemmen.

Stel uw supply chain veilig en doe aan risicospreiding

Leveranciers die tijdens de zomer in de problemen komen, zijn meestal leveranciers die sowieso al niet de beste leverprestatie vertonen. Voor deze risicogroepen kan het verstandig zijn backup-leveranciers achter de hand te hebben. Uiteraard moet u ook met deze leveranciers afstemmen of ze voldoende capaciteit hebben en of zij wél aan uw vraag kunnen voldoen. Ook moet u goed naar de prijs- en kortingsstructuur kijken. En past de minimale ordergrootte die ze hanteren wel bij uw behoefte?
Wellicht geniet u momenteel van een mooie zomer. Als u bovenstaande tips ter harte neemt, bent u de volgende keer nog beter voorbereid en heeft u een nog mooiere, relaxtere vakantie.

De experts van Slimstock

Meer weten over voorraadoptimalisatie in vakantieperioden? De experts van Slimstock hebben er veel ervaring mee en staan voor u klaar.
Neem gerust contact op: t: +31(0)570 63 84 00, e:

SHARE:
TOP