Geevers

“Er is inmiddels voor ruim twee miljoen aan overtollige voorraad opgeruimd en we hebben een organisatie die zichzélf blijft verbeteren.”

Edwin Karelsen

Manager Purchasing | Geevers Auto Parts

Geevers

Verbetertraject Geevers Auto Parts zorgt voor opruiming overvoorraad en continue kennisverbetering

Door wisseling in personeel zag Geevers Auto Parts voorraadkennis wegvloeien en werd Slim4 niet meer op de meest efficiënte manier gebruikt. Een grootschalig verbeterproject met ‘coaching on the job’ bracht verbetering. “Er is inmiddels voor ruim twee miljoen aan overtollige voorraad opgeruimd en we hebben een organisatie die zichzélf blijft verbeteren.”

Geevers Auto Parts is toeleverancier aan autoschadeherstelbedrijven. Het bedrijf in Veldhoven gebruikt al zes jaar Slim4, maar door wisselingen in personeel was er kennis weggevloeid uit de organisatie en werd het systeem niet meer optimaal gebruikt. “En dat terwijl de complexiteit alleen maar toeneemt”, zegt manager purchasing Edwin Karelsen. “Autofabrikanten brengen steeds sneller nieuwe modellen op de markt. Sturen op levensduur van onderdelen en de juiste artikelen op voorraad leggen, zijn cruciaal om grip te houden op de voorraad. Bij ons was die grip even weg: onze magazijnen puilden uit met overtollige voorraad.”

Verbeterprogramma

Om het tij te keren werd onder leiding van senior consultant Juriaan Born van Slimstock een verbeterprogramma gestart waarin het volledige voorraadbeheerproces onder de loep werd genomen. Processen werden geanalyseerd, kennis van medewerkers werd bijgespijkerd en er werd zelfs een nieuwe persoon aangetrokken: supply chain analist Dirk van Dooren. Eén van zijn eerste taken was om samen met Young Professional Robbin van der Lelij van Slimstock alle instellingen en stamgegevens in Slim4 opnieuw kritisch tegen het licht te houden.

Stock/non stock parameters

“We hebben een nieuwe ABC-indeling van het assortiment gemaakt, op basis waarvan we de gewenste servicelevels opnieuw hebben ingeregeld,” vertelt Van Dooren. “Gezien het vele crossdocken hebben we vooral de stock/non stock parameters veel aandacht gegeven. De vuistregel was voorheen dat een artikel pas op voorraad werd gelegd als deze meer dan tien keer per jaar werd besteld. Echter bleek die regel niet meer zo goed te werken. In plaats daarvan maken we nu gebruik van de Assortimentsmatrix met daarin meer verfijnde beslisregels om een artikel wel of niet op voorraad te leggen.”

Coaching on the job

Het optimaliseringsproject is een half jaar geleden afgerond en Karelsen is tevreden met de resultaten: er is voor ruim twee miljoen aan overtollige voorraad opgeruimd, de beschikbaarheid is met tien procent verbeterd en het aandeel crossdock is met tien procent gedaald. Ook over de aanpak van het project en de inzet van de Young Professional van Slimstock is hij achteraf zeer te spreken. “Robbin bracht veel Slim4-kennis met zich mee en zijn ‘coaching on the job’ richting Dirk heeft enorm goed gewerkt. Dirk zit nu kort op de bal, maakt zelf procesanalyses en calculaties, en houdt in de gaten of we op koers zitten. Ik zie dat we nu ook veel meer rendement halen uit Slim4 en belangrijker: dat we een organisatie hebben die zichzélf blijft verbeteren.”

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x