Schrauwen

Technische groothandel Schrauwen heeft met Slim4 de voorraadwaarde met 25% gereduceerd. Het servicelevel werd binnen een jaar verhoogd; van minder dan 95% naar ruim 98%.

  • KLANT Schrauwen
  • JAAR 2018
  • WAT WIJ DEDEN Reduceren van de voorraadwaarde en servicelevels verhogen.
  • ACHIEVEMENTSTerwijl de omzet en assortiment bij Schauwen sterk groeiden, wisten zij met Slim4 de voorraadwaarde met 25% te reduceren. Tegelijkertijd werd binnen een jaar het servicelevel verhoogd; van minder dan 95% naar ruim 98%.

Behaalde resultaten bij Schrauwen

  • Voorraadwaarde 25% gedaald
  • Servicelevel verhoogd van 95% naar 98%
  • Efficiënter bestelproces ingericht

Schrauwen verlaagt voorraadwaarde en verhoogt servicelevel bij groeiend assortiment

De groeiambities van Schrauwen liegen er niet om. In de afgelopen jaren verdubbelde de technische groothandel het aantal filialen en groeide het assortiment met ruim 25 procent. De omzet is meer dan verdubbeld, maar dankzij Slim4 kon de voorraadwaarde met maar liefst 25 procent worden gereduceerd. Tegelijkertijd slaagde Schrauwen erin het servicelevel binnen een jaar te verhogen; van minder dan 95 procent naar ruim 98 procent.

“Met Slim4 werken we efficiënter en konden we ons servicelevel verhogen naar ruim 98 procent.”

Sander De Deckere - Logistiek Manager | Schrauwen

Als onderdeel van de CRH Groep behoort Schrauwen tot de op-één-na grootste groothandel in sanitair, verwarming en hernieuwbare energie van België. Het bedrijf timmert hard aan de weg en telt inmiddels 13 filialen, voornamelijk in de regio Antwerpen. “In het afgelopen decennium is dat aantal bijna verdubbeld. De omzet is zelfs meer dan verdubbeld”, weet Sander De Deckere, Logistiek Manager bij Schrauwen. Ook het assortiment groeit. Waar in 2015 nog zo’n 6.000 sku’s op voorraad lagen, telt het assortiment tegenwoordig ruim 8.000 sku’s. “En dat aantal stijgt nog steeds”, aldus De Deckere.

Om de groei het hoofd te kunnen blijven bieden en haar logistieke performance verder te verbeteren betrok Schrauwen in 2017 een gloednieuw logistiek centrum in Herentals; met een beschikbare oppervlakte van 12.000 m2 en meer dan 10.000 palletlocaties.

Voorraadwaarde 25 procent gedaald

Eerder werd reeds besloten om Slim4 te implementeren. De voorraad optimalisatiesoftware van Slimstock geeft de groothandel meer zicht en grip op de toenemende voorraden.

Met behulp van de ordergenerator van Slim4 steeg het servicelevel binnen een jaar van minder dan 95 procent naar 98 procent. “Bovendien hebben we met Slim4, ondanks dat alsmaar groeiende assortiment, onze voorraadwaarde met 25 procent kunnen verlagen. We hebben nu het juiste overzicht, waardoor we kunnen sturen op uitzonderingen en producten of productgroepen aanmerkelijk beter kunnen in- of uitfaseren. Dat helpt ons absoluut om onze concurrentiepositie verder te versterken.” Daarnaast wist Schrauwen met behulp van Slim4 het bestelproces efficiënter in te richten. We kunnen onze mensen beduidend efficiënter inzetten en dat biedt weer voordelen in de hele supply chain.”

‘Meer mogelijk’

De Deckere is er van overtuigd dat er nog meer in het vat zit: “We zetten Slim4 nu ook in voor het verder optimaliseren van de bevoorrading van onze filialen, zodat ook daar de juiste artikelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment beschikbaar zijn. Tevens willen we de servicelevels verder verhogen, door nog meer gebruik te maken van de expertise van Slimstock, bijvoorbeeld door onze collega’s naar de Slimstock Academy te sturen. Ik weet zeker dat we samen met Slimstock en Slim4 onze groeiambities waar kunnen maken en tegelijkertijd de service naar onze klanten verder kunnen verbeteren.”

TOP