Whitepaper: Forecasting in food

Slimstock Whitepaper Forecasting In Food

Forecasting in food

Voor foodbedrijven is een goed forecastproces cruciaal. Maar het voorspellen van de toekomstige vraag is moelijker dan ooit. Er zijn drie dilemma’s die invloed hebben op het forecastproces.

    • Wat is de waarde van historische data?
    • Op welk niveau ga je forecasten?
    • Hoe reageer je op afwijkingen?

In dit whitepaper lichten we de drie dillema’s uit en geven je tips om tot juiste keuzes te komen. Download het whitepaper en profiteer van nieuwe inzichten!