DE ABC Analyse: Gratis Boekje

En dan heb je een assortiment van 10.000 Stock Keeping units [SKU’s], 1.000 klanten en honderden leveranciers. En voor al die SKU’s moet je een voorraadstrategie (wanneer bestellen, hoeveel bestellen) bepalen, een forecast maken en moet je vaststellen wat de servicegraad zal zijn. Een manager raakt van minder al in verwarring. Gelukkig hebt u misschien software maar hoogstwaarschijnlijk ook maar een beperkt aantal specialisten. Hoe zorgt u er nu voor dat deze met de juiste dingen bezig zijn? Dat de relevante producten de juiste masterdata hebben?

De ABC-analyse is hét MT-tool om u te ondersteunen bij al deze keuzes en beslissingen. In deze Essential kijken we naar het waarom van een ABC, naar de beslissingen die het MT moet nemen aangaande de ABC-analyse en naar de data die nodig zijn. Het MT hoeft zich niet bezig te houden met de daadwerkelijke analyse maar met het interpreteren van de resultaten en het bepalen van beleid naar aanleiding van de resultaten.

SHARE:
Snelle Supply Chain beslissingen cruciaal

Het coronavirus zorgt momenteel voor een ongekende crisis in de hele wereld. De onzekerheid binnen supply chains is enorm; fabrieken liggen stil, toevoerketens zijn lamgelegd en de verkoopkant is totaal onvoorspelbaar geworden. Daarom zult u, om deze crisis te doorstaan, snel, doortastend en effectief moeten handelen. We zetten op een rij hoe u snelle supply chain beslissingen kunt maken en wat prioriteit moet krijgen.

Supply en demand totaal onvoorspelbaar

De wereldwijde pandemie als gevolg van het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep. Bedrijven zijn genoodzaakt hun deuren (tijdelijk) te sluiten of ondervinden grote problemen in de toevoer van ingangsmaterialen. Tegelijkertijd schieten de verkopen alle kanten op. Supermarkten beleven een enorme verkooppiek als gevolg van het hamsteren en het wegvallen van de horeca, andere bedrijven zien hun omzet scherp dalen … of zelfs wegvallen.

Bestaande besluitvorming niet effectief

Om in te spelen op bovenstaande extreme onvoorspelbaarheid is de huidige manier van besluiten nemen totaal ongeschikt geworden. Ingrijpende voorraadbeslissingen waar voorheen weken over werd vergaderd, moeten in een de scope van een half uur worden genomen. Dat iedereen vanuit huis moet werken, is daarbij een complicerende factor en maakt het extra lastig om verschillende bedrijfsafdelingen snel op één lijn te krijgen. Wat zich ook wreekt is dat bedrijven de afgelopen tien jaar ongelooflijk efficiënt zijn geworden. Hierdoor hebben ze weinig vermogen om snel en effectief op totaal onverwachte situaties te reageren.
Om nu te overleven zullen bedrijven veel sneller beslissingen moeten gaan nemen dan ze zijn gewend. Sleutelfiguren moeten een mandaat krijgen om daar waar nodig direct knopen door te hakken. Efficiënte supply chain organisaties moeten veranderen in effectieve commandostructuren.

Stap 1: bepaal de juiste prioriteiten

De eerste stap moet zijn dat u als bedrijf bepaalt welke artikelen het meest belangrijk zijn, en welke daarvan het hardst worden geraakt. Van welke artikelen dreigen er tekorten te ontstaan waardoor u uw A-klanten niet meer kunt bedienen? Of waardoor u de meeste omzet en marge misloopt? Aan de andere kant: kijk ook welke artikelen opeens veel minder worden verkocht en waarvan er juist overvoorraad dreigt te ontstaan? Of welke artikelen nu juist veel meer worden verkocht en die extra omzetkansen bieden.

Stap 2: bescherm de voorraad

Heeft u in kaart gebracht bij welke artikelen schaarsheid optreedt, dan is het zaak om hiervoor direct maatregelen te treffen. Zorg er zo snel mogelijk voor dat deze artikelen alleen nog naar de juiste (A-)klanten gaan, en bijvoorbeeld niet naar C-klanten of nog erger: naar uw concurrent. Dit klinkt eenvoudig maar is juist in deze hectische situatie uiterst lastig te implementeren. Alle afdelingen moeten op de hoogte worden gebracht en hier per direct naar handelen. Verkopers moeten weten wat ze nog mogen verkopen, marketeers moeten bepaalde artikelen uit de webshop verwijderen en filiaalhouders moeten ze uit hun schappen halen.
Voorkom ook dat schaarse onderdelen worden verwerkt in eindproducten die veel minder schaars zijn. Dat betekent dat ook de productie-afdeling moet worden geïnformeerd. Normaal gaan dit soort beslissingen over vele schijven, maar nu is haast geboden. De uitdaging is om dit soort beslissingen snel door te drukken.

Stap 3: stel aanvoer veilig

Bij onzekerheid in de toevoer van schaarse artikelen is het zaak dat u continu in contact blijft met uw toeleveranciers. Wat zit er in de pijplijn en wanneer kunt u dit verwachten? Veel orders hebben vertraging maar probeer met leveranciers tot realistische leverdata te komen zodat u weet waar u aan toe bent. Check ook of het transport nog wel doorgang kan vinden. Staan er boten stil switch dan snel van transportmodaliteit als dat kan. Dit is waarschijnlijk duurder maar nood breekt wet, zeker voor A-artikelen. Als leveranciers te weinig productiecapaciteit hebben of om andere reden niet kunnen leveren, zoek dan naar alternatieven en kijk wat er mogelijk is met second sourcing.

Stap 4: voorkom overvoorraad

Een ander probleem is dat u door het wegvallen van de vraag opeens met overvoorraad komt te zitten. Hierbij is de belangrijkste vraag: voor welke artikelen is dit een acuut probleem? Dat u van lang houdbare artikelen tijdelijk teveel voorraad heeft, is niet prettig voor uw KPI’s, maar heeft in de huidige situatie geen prioriteit. Tenminste zolang ze geen schaarse magazijnruimte innemen en daarmee hardlopende artikelen in de weg staan.
Voor kort houdbare artikelen, seizoenartikelen of artikelen met een kort levenscyclus is dat een ander verhaal, daar zult u wel direct op moeten schakelen. Kijk of u een extra verkoopkanaal kunt aanboren om de artikelen weg te zetten, en stop de aanvoer vanuit leveranciers. Probeer bestaande inkooporders te cancelen en vergeet vooral niet de bestelparameters om te zetten. Door het snel schakelen in stock/non stock-strategie is veel toekomstige ellende te voorkomen.

Meer weten?

Bovenstaand zijn een paar adviezen die wij vanuit onze expertise met u willen delen. Slimstock is er op dit moment alles aan gelegen om klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te helpen. Op onze speciale corona-webpagina ziet u wat wij zoal doen en hoe u hier aan deel kunt nemen.

SHARE:
AGF

Een typisch kenmerk van aardappelen, groente en fruit (AGF) is dat dit assortiment gedurende het jaar van leverancier, verpakking en prijs verandert. AGF-inkopers weten precies wanneer ze van land moeten switchen, maar weten ze ook hoeveel ze moeten inkopen? Hoe zorg je voor optimale winkelbeschikbaarheid en voorkom je dure last-minute inkoopacties (=margekiller).

De supply chain van AGF is extreem dynamisch. Aanbod, kwaliteit en prijs zijn afhankelijk van oogstopbrengsten in verschillende landen en de consumentvraag kan per dag sterk fluctueren. Inkopers van AGF, die hier de juiste balans in moeten zien te vinden, zijn vaak echte vakspecialisten. Ze kennen de wereldmarkt van groente en fruit op hun duimpje en weten precies wanneer er waar wat wordt geoogst. In de zomer halen ze hun bloemkolen van Nederlandse bodem, in de winter uit Spanje of Italië. Ook over kwaliteit en de prijs hebben ze vaak al een perfect voorgevoel. Het continu en tijdig switchen van leverancier zit in hun DNA.

Rekenen in stuks of in kilo’s

Inkopers van AGF weten alles over kwaliteit, prijs en land van herkomst, maar tasten vaak in het duister als het gaat om de verwachte consumentvraag. Bestelhoeveelheden worden gebaseerd op bestellingen uit het verleden zonder dat wordt nagegaan of die inkooporders toen wel toereikend waren. De verkoop van groente en fruit is bovendien sterk weersafhankelijk. Is het plotseling mooi weer dan schiet de vraag naar ijsbergsla en andere BBQ-groenten omhoog en gaat het vraagpatroon van veel AGF-artikelen op z’n kop.

De BBQ button: profiteer van pieken in de vraag

 

Margekillers

Een goede forecast is cruciaal bij het bepalen van de juiste contracten met toeleveranciers en het plaatsen van de dagelijkse bestellingen. Zonder goed inzicht in toekomstige vraag ontstaat derving (teveel ingekocht) of dreigen lege schappen (te weinig ingekocht). Omdat nee-verkoop voor veel foodretailers uit den boze is, moeten inkopers vaak met spoed allerlei aanvullende orders plaatsen bij de tussenhandel, of nog erger … bij de concurrent. De prijzen in dit circuit liggen een stuk hoger en dus zijn deze last-minute acties echte margekillers.

Slimstock heeft veel ervaring met voorraadoptimalisatie in foodretail. 

De sleutel ligt in een gedetailleerde forecast van de dagelijkse vraag, rekening houdend met seizoenen, prijselasticiteit, mooi weer-scenario’s en de feitelijke vraag in de winkels tot nu toe.

Door onderscheid te maken tussen generieke artikelen (bloemkool) en varianten (bloemkool Nederland, bloemkool Spanje, etc.) zorgen we dat altijd een compleet plaatje van de afzet ontstaat. Eenheden van verschillende leveranciers worden bij ons automatisch omgerekend naar de normeenheid zodat hier geen misverstanden ontstaan.

Optimale bestelhoeveelheid

Leveranciers uit verschillende landen hebben verschillende levertijden, bestelperiodes en verpakkingseenheden. Je kunt in AGF dus niet spreken van dé optimale bestelhoeveelheid maar hierin zul je moeten differentiëren naar land en leverancier. Door software te gebruiken die een betrouwbare forecast van de dagelijkse vraag berekent en de hieruit voortvloeiende optimale bestelling per leverancier, kan een inkoper optimaal bepalen bij wie hij het beste kan bestellen. De rest van het proces kan automatisch verlopen.

Om de extreme dynamiek in vraag en aanbod te beteugelen en de marktkennis van AGF-inkopers maximaal te benutten, moeten foodretailers over geavanceerde supply chain software beschikken. Door inkoopafdelingen inzicht te geven in de verwachte vraag en hierbij de optimale besteladviezen te geven, kunnen ze zich volledig op hun kerntaken concentreren. Door direct de juiste hoeveelheden te bestellen kunnen derving en “dure” parallelinkopen worden vermeden. Hiermee blijft de beschikbaarheid in de winkelschappen op peil … én blijven de marges gezond.

SHARE:
Slim4 Webclient

De nieuwe Slim4 webversie, de voordelen

De nieuwe Slim4 maakt voorraadbeheer nog makkelijker en zal de supply chain prestatie van uw bedrijf verder verhogen. Met intuïtieve, op functieprofiel toegesneden schermen kunnen voorraadbeheerders efficiënter werken. Via de app zien managers in één oogopslag hoe hun voorraadoperatie ervoor staat. Profiteert u al van de nieuwe Slim4? Nog even de belangrijkste voordelen op een rij.

Gebruiksvriendelijker

In de nieuwe Slim4 staat alle relevante informatie op één scherm, gebruikers hoeven niet meer te switchen tussen tabbladen of schermen. De gebruikersinterface is toegesneden op het takenpakket van de individuele gebruiker. In een handige TO DO-lijst zien planners welke taken zij dagelijks, wekelijks en maandelijks moeten doorlopen … en met welke prioriteit. De verbeterde helpfunctie is vanuit ieder scherm direct op te roepen en geeft gerichte uitleg over de betreffende Slim4-functionaliteit, met praktische tips en instructievideo’s.

Efficiënter samenwerken

De nieuwe Slim4 maakt het mogelijk om zowel intern als extern binnen de supply chain, efficiënter samen te werken. Het bevat bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘commentaren’ en andere informatie vast te leggen en te delen. Hierdoor krijgen medewerkers inzicht in eerder genomen beslissingen van collega’s en kunnen ze hier direct op verder gaan. Statusinformatie en reviews geven aan welke items al zijn bekeken of nog bekeken moeten worden. Een belangrijke toevoeging is de collaboration-module waarmee bedrijven kunnen samenwerken met leveranciers, klanten of lokale vestigingen.

Meer inzicht in prestaties (app)

Met de nieuwe Slim4 kunnen managers in één oogopslag de performance van hun assortiment en voorraad monitoren. Via een handige app is deze informatie overal te raadplegen. De software bevat een standaard dashboard met de zes meest relevante KPI’s. Ook krijgen managers inzicht in de werkdruk bij planners en de voortgang van werktaken. Slimstock heeft een nieuwe krachtige Business Intelligence-tool ontwikkeld waarmee bedrijven vanuit verschillende invalshoeken hun supply chain prestaties kunnen meten en monitoren.

Analyseren en simuleren

Op basis van analyses en simulaties kunnen klanten weloverwogen de juiste voorraadbeslissingen nemen. De nieuwe Slim4 bevat hiervoor een scala aan gebruiksvriendelijke analysetools met  uitgebreide mogelijkheden om (big) data te filteren en te clusteren. De nieuwe versie bevat geavanceerde simulatiemogelijkheden waarmee bijvoorbeeld de impact van aanpassingen in business rules inzichtelijk kan worden gemaakt.

Makkelijk upgraden

Bovenstaand is slechts een greep uit de voordelen die de nieuwe Slim4 kan bieden. Werkt u nog op een oude versie van Slim4 en wilt u hier ook van profiteren? Upgraden naar de nieuwe versie is heel eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd. Indien u de nieuwe versie eenmaal heeft geïmplementeerd, dan wordt om de drie weken automatisch een nieuwe patch geïnstalleerd. Hiermee beschikt u voortaan altijd direct over de nieuwste en verbeterde functionaliteit.

De nieuwe versie van Slim4 is uitgebreid getest en draait momenteel wereldwijd al bij ruim 50 klanten. Wilt u horen welke voordelen de nieuwe Slim4 nog meer biedt of wilt u een demo? Neem dan contact op met uw accountmanager of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.

SHARE:
5 dingen die het MT moet weten over voorraadbeheer

Voorraadbeheer is een complex vakgebied en als (top)management heeft u niet de tijd om alles te kunnen lezen en begrijpen. Aan de andere kant bent u wél verantwoordelijk voor de hoogte van de voorraden en moet u een aantal strategische beslissingen nemen. Voorraadexpert Paul Durlinger schreef er een handzaam boekje over dat u gratis kunt aanvragen.

Voorraadbeheer is een vakgebied in ontwikkeling. Het is een vak dat op vele topuniversiteiten over de hele wereld wordt onderwezen en waar elk jaar talloze publicaties over verschijnen. En natuurlijk heeft het (top)management niet de tijd en vaak niet de achtergrond om alles te kunnen lezen en te begrijpen. Aan de andere kant is het topmanagement wél verantwoordelijk voor de hoogte van de voorraden, het realiseren van een goede servicegraad naar de klant en het (financieel) tevredenstellen van de stake/share holders.

“Uit gesprekken met (top)managers komt vaak naar voren dat ze denken geen gereedschap te hebben om deze klus te klaren”, zegt voorraadexpert en docent Paul Durlinger. “Met dit boekje ga ik daar verandering in brengen. Topmanagement hoeft niet alle nitty-gritty details te kennen, of alle berekeningen te doorgronden. Daar hebben ze binnen hun organisatie vaak heel slimme mensen voor en hoogstwaarschijnlijk hebben ze ook geïnvesteerd in slimme software.”

Waar moet de topmanager iets over weten?

  1. Wie is verantwoordelijk voor de voorraad?
  2. Het assortiment
  3. De stocked-non stocked beslissing
  4. De ABC-classificatie
  5. Servicegraad naar de klant

Dit zijn allemaal zaken waar u als topmanager iets van moet vinden. In het boekje “Vijf dingen, die het topmanagement moet weten over voorraadbeheer” worden deze punten kort en krachtig uitgelegd. Het boekje is in binnenzakformaat en behelst nog geen vijftien pagina’s. Ideaal voor topmanagers. Klanten van Slimstock kunnen het boekje gratis aanvragen.

SHARE: