Slimstock Roadshow België

Slimstock Roadshow

Slimstock België organiseert de komende maanden enkele workshops om in te gaan op de steeds stijgende behoefte bij bedrijven aan kennis over het vrijmaken van werkkapitaal uit voorraad, gekoppeld aan een optimale service graad. Met deze workshops willen we productie- en groothandelsbedrijven stapsgewijs helpen met het structureel aanpakken van deze issues, om waar mogelijk met minder voorraad een hoger rendement en een betere service graad te bekomen.

Deze workshops vinden steeds plaats op locatie bij één bij onze klanten.

West-Vlaanderen: 14 maart 2019 - Dassy Europe / Brugge
Oost-Vlaanderen: 25 april 2019 - Igepa Belux / Aalter
Limburg : 9 mei 2019 - Brouwland / Beverlo
Antwerpen : 21 mei 2019 - Schrauwen / Herentals

Programma:
- Introductie : voorraad optimaliseren
- Stappenplan & bouwstenenmodel
- Oorzaken van overvoorraad, assortimentskeuze, ABC classificaties
- Belang van goede forecasting, herkenning van seizoensartikelen en trends
- Bepaling en toepassing van “Economische Bestel Hoeveelheden” en de kostenbesparing die dit met zich mee kan brengen
- Besluiten: voorraad, werkkapitaal en service graad in balans
- Rondleiding met Q&A

Enkel voorraadhoudende bedrijven worden toegelaten tot deze workshop

Ontvangst : 13u00
Start : 13u30
Einde : 16u30

Deelname is geheel kosteloos (*).

Er is parking beschikbaar op de locatie.

Omdat het aantal deelnemers per sessie beperkt is, verzoeken wij u om tijdig aan te melden via onderstaand formulier.

(*) In geval van afwezigheid zonder afmelding, zijn wij helaas wel genoodzaakt om 85 € kosten aan te rekenen.

SHARE:

Vanuit zijn acht magazijnen belevert Febelco tot driemaal daags 3.200 zelfstandige apotheken. Die manier van werken brengt voor de groothandel-verdeler van geneesmiddelen uit Sint-Niklaas een aantal belangrijke uitdagingen met zich mee op het vlak van voorraadbeheer. Om die te counteren, doet Febelco een beroep op de voorraadmanagementsoftware Slim4 van Slimstock. “Een van de belangrijkste verbeteringen die we met het pakket hebben weten te realiseren is de hogere transparantie in onze beschikbare voorraden. Slim4 vormt nu ook een solide basis voor verdere optimalisering”, vertelt Marianne Donche, adjunct aankoopdirecteur bij Febelco.

De druk op het serviceapparaat van Febelco is groot. Amper enkele uren na zijn bestelling kan de apotheker die in ontvangst nemen, en dat tot drie keer per dag. Die bestellingen lopen binnen via de klantendienst, het internet en het aankoopplatform Profficina.

Om die snelle leveringen te kunnen garanderen, heeft Febelco acht magazijnen in België tot zijn dienst. Die magazijnen variëren sterk op het vlak van grootte en graad van automatisering, maar allemaal voldoen ze aan de ‘Good Distribution Practices’. Vanuit die locaties rijden de in totaal 250 bestelwagens van Febelco de hele dag af en aan. Dagelijks worden zo gemiddeld 22.000 bestellingen aan de apothekers geleverd.

klik hier om het volledige artikel te lezen

SHARE:

HFDV congres

13 december|Provinciaal administratief Centrum Zuid| Gent

Op donderdag 13.12.2018 organiseert HFDV haar jaarlijks congres met alweer een spraakmakend actueel facilitair thema. Tevens biedt dit congres de unieke kans om in een ongedwongen sfeer contact te leggen met meer dan 100 vertegenwoordigers uit de zorgsector.

HFDV vormt een vereniging van Hoofden Facilitaire Diensten. Bij de facilitaire diensten gaat het om alles wat te maken heeft met het verschaffen van materiële voorzieningen en de dienstverlening aan mensen in hun verblijfs- en werksituatie in zorginstellingen, ook inkoop en logistiek maken hiervan deel uit.

Slimstock en Igepa zullen op dit congres hun nieuw samenwerkingsconcept voorstellen aan de zorgsector.

SHARE:
Frank Manders Slim4

Slimstock Kijkdagen België

Elke 3e donderdag van de maand | Mechelen |

Veel bedrijven willen met minder voorraad een betere uitlevergraad realiseren. Is dat ook bij uw bedrijf de uitdaging? En wilt u weten wat Slimstock voor u kan betekenen?

Kom dan langs op de Slimstock Kijkdagen. U bent welkom op ons kantoor in Mechelen voor een kop koffie en een goed gesprek met één van onze voorraadexperts.

Tijdens een Slimstock Kijkdag krijgt u een demonstratie van Slim4, onze software voor voorraadoptimalisatie die in België door veel bedrijven succesvol wordt gebruikt.

U kunt vragen stellen aan onze experts en u wordt geïnformeerd over hetgeen wij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Desgewenst geven wij uitleg over de Slimstock Academy en de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van trainingen en opleidingen.

De Slimstock Kijkdag is een ideale eerste kennismaking met ons bedrijf, onze software, onze diensten, onze mensen en onze cultuur.

Wij zorgen ervoor dat u aan de juiste expert, met kennis van uw branche, wordt gekoppeld. Deze zal u voorbeelden geven van klanten die vergelijkbaar zijn met uw bedrijf en laten zien hoe deze hun servicegraad hebben verbeterd en de voorraadkosten hebben verlaagd.

Deelname aan de kijkdag is kosteloos en vrijblijvend, u bent naderhand dus niets aan ons verplicht.

Aanmelden

Voorkeur tijdsblok

 

SHARE:
Vakantiesluitingen

Een heleboel Nederlanders genieten van een welverdiende zomervakantie. Maar pas op: dat geldt ook voor uw leveranciers! Dit betekent langere levertijden, vertragingen of tijdelijk helemaal geen leveringen. Heeft u zich wel goed voorbereid op de vakantiesluitingen bij uw toeleveranciers en de mogelijk negatieve gevolgen voor uw voorraad? Met onderstaande tips kunt u voortaan met een gerust hart op vakantie.

Voorraadbeheer is vooruitkijken. Dat geldt ook voor vakanties. Als u niks doet en uw toeleverancier sluit een paar weken z’n deuren, dan kunt u zomaar zonder voorraad komen te zitten. De meest voor de hand liggende oplossing is vlak voor de zomer extra veel te bestellen, maar is dat zo’n goed idee? Extra voorraad betekent extra investeren en een verhoogd risico op incourantie.

Om de voorraad voor de zomerperiode slim te plannen moet u met een heleboel factoren rekening houden en de juiste afwegingen maken. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Wat is de rol van voorraad binnen uw bedrijfsstrategie?

Voordat u kunt bepalen hoe u met vakantiesluitingen moet omgaan, is het raadzaam te beginnen bij de strategie van uw bedrijf. Misschien is die wel gericht op het voorkomen van risico’s en wil uw directie liefst zo min mogelijk in voorraad investeren. Een andere strategie is het maximaliseren van de omzet en streven naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. In dit geval zal het verhogen van de voorraad voor het overbruggen van de zomer juist worden toegejuicht.

Hoe ontwikkelt zich de vraag tijdens de zomerperiode?

Om de juiste voorraad aan te leggen, is het cruciaal inzicht te hebben in hoe de klantvraag zich in de zomer ontwikkelt. Hiervoor kunt u zich het beste baseren op de historische vraagpatronen in eerdere jaren. Kijk daarbij goed in hoeverre dit patroon afwijkt van wat u had verwacht. Zijn er klanten die in juni opeens extra grote orders plaatsen, dan zou dit erop kunnen duiden dat zij ook voor de hele zomer vooruit bestellen. De vraag is dan: gaan ze dat dit jaar opnieuw doen?

Welke promoties staan er gepland?

Het is raadzaam om ruim voorafgaand aan de zomerperiode met marketing af te stemmen of er promotie-acties staan gepland. Stel dat dit ongelukkigerwijs samenvalt met een vakantiesluiting van één van uw leveranciers. Dan zou dit zomaar tot voorraadproblemen en daardoor een mislukte promotiecampagne kunnen leiden. Een vuistregel voor iedere promotie-actie is vijf maanden voor de start al te beginnen met de planning.

Welke artikelen hebben de grootste risico’s?

De forecast geeft inzicht in de verwachte vraag, maar er kan nog van alles veranderen. Voor langlopende artikelen met een stabiel vraagpatroon zal dit niet zo snel gebeuren, maar voor nieuwe producten of producten met een grillig vraagpatroon is voorzichtigheid geboden. Een nuttig instrument hierbij is het opstellen van een productclassificatie waarin u díe product-marktcombinaties identificeert die voor uw bedrijf de grootste waarde hebben. Het is verstandig tijdens de zomerplanning vooral aandacht te besteden aan die artikelen waar u de meeste omzet en/of winst mee haalt.

Betrek uw toeleveranciers bij uw zomerplanning?

Om leveranciers beter te laten anticiperen op uw materiaalbehoefte, is het zaak tijdig uw inkoop forecasts te delen. U kunt dan met uw leveranciers overleggen over hoeveel en wanneer u het beste kunt bestellen om de vakantieperiode door te komen. Om uw logistieke operatie niet onnodig te belasten kan het handig zijn een leverschema af te spreken. U kunt nog een stap verder gaan door uw toeleverancier inzicht in uw voorraad te geven. Deze kan dan zelf zorgen dat de voor u belangrijkste artikelen op tijd beschikbaar zijn en hier zijn eigen planning op afstemmen.

Stel uw supply chain veilig en doe aan risicospreiding

Leveranciers die tijdens de zomer in de problemen komen, zijn meestal leveranciers die sowieso al niet de beste leverprestatie vertonen. Voor deze risicogroepen kan het verstandig zijn backup-leveranciers achter de hand te hebben. Uiteraard moet u ook met deze leveranciers afstemmen of ze voldoende capaciteit hebben en of zij wél aan uw vraag kunnen voldoen. Ook moet u goed naar de prijs- en kortingsstructuur kijken. En past de minimale ordergrootte die ze hanteren wel bij uw behoefte?
Wellicht geniet u momenteel van een mooie zomer. Als u bovenstaande tips ter harte neemt, bent u de volgende keer nog beter voorbereid en heeft u een nog mooiere, relaxtere vakantie.

De experts van Slimstock

Meer weten over voorraadoptimalisatie in vakantieperioden? De experts van Slimstock hebben er veel ervaring mee en staan voor u klaar.
Neem gerust contact op: t: +31(0)570 63 84 00, e:

SHARE: