Cursus Voorraadbeheer - Slimstock Academy

Cursus voorraadbeheer

Deze cursus voorraadbeheer biedt u de expertise om de volgende stap te zetten in het voorraadbeheer binnen uw onderneming. Door theorie te koppelen aan concrete praktijkvoorbeelden zorgen we ervoor dat u op de hoogte bent van de juiste ins- en outs van voorraadbeheer. We helpen u analyses te maken en zorgen ervoor dat u de uitkomst van deze analyses kunt doorvertalen naar concrete verbeterpunten in uw eigen omgeving. Na het volgen van deze cursus bent u een uitstekende gesprekspartner voor uw leidinggevende als het gaat om voorraadbeheer.

Het doel van deze cursus

Het belang van voorraad kunnen benoemen en weten welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de aanwezigheid en hoogte van voorraad.
Aan de hand van onderbouwde analyses kwaliteitsverbeterende voorstellen uitwerken en weten hoe corrigerende maatregelen toegepast kunnen worden.

Leerdoelen

Voorraad

 • Het belang van voorraad kunnen benoemen

Voorraadmanagement

 • Weten wat een voorraadstrategie is

Voorraadconditie (Analyse)

 • Inzicht krijgen in de voorraadconditie

Operationele besturing

 • De rol en positie van de planner in de eigen organisatie kunnen benoemen

Programma

De training beslaat 4 dagen, elk vanaf 09.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Voor koffie, thee, frisdrank en lunch wordt gezorgd.

1e dag: Voorraad

 • Het belang van voorraad kunnen benoemen.
 • Weten wat de soorten en functies van voorraad zijn.
 • Kennis hebben van voorraadkosten en weten waar de kosten uit bestaan.

2e dag: Voorraadmanagement

 • Weten wat een voorraadstrategie is
 • Bestel- en voorraadkosten
 • Economic Order Quantity (EOQ)
 • Invloed van bestellen op het voorraadverloop
 • Het belang van servicelevels benoemen
 • Management variabelen
 • Externe variabelen
 • Forecasten

3e dag: Voorraadconditie (Analyse)

 • Inzicht verkrijgen in de voorraadconditie
 • Het doel van een ABC analyse kunnen benoemen
 • Het kunnen uitvoeren van een ABC analyse

4e dag: Operationele besturing

 • De rol en positie van de planner in de eigen organisatie kunnen benoemen
 • Belangen rondom voorraad van de diverse functionarissen en afdelingen kunnen benoemen
 • Verantwoordelijkheden rondom voorraadbeheer herkennen
 • Kennis hebben van Multi-echelon voorraadbeheer
 • Leveranciersmanagement kunnen toepassen
 • Weten welke meetinstrumenten belangrijk zijn (KPI’s)

Niveau

Er is geen specifieke logistieke kennis vereist. Kennis van het eigen bedrijf draagt bij aan de kennisopbouw. De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Locatie

Trainingsruimte Slimstock Academy
Zutphenseweg 29 G1
7481 AH Deventer, Nederland

Slimstock
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen, België

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus voorraadbeheer zijn € 1.800,- excl. btw per persoon inclusief opleiding, lesmaterialen, koffie/thee en lunch.

Kunt u een training niet bijwonen? Wij vragen u vriendelijk doch dringend 3 werkdagen voor aanvang van de training u af te melden, via academy@slimstock.com. Wanneer u zich niet op tijd kunt afmelden, behouden wij ons het recht voor om een no-show fee van € 85 in rekening te brengen.

Tip: Voor Full Service klanten wordt deze training gratis aangeboden!

2 deelnemers per bedrijf per trainingsdatum

Aanmelden

TOP