Cursus Advanced Voorraadbeheer - Slimstock Academy

Advanced voorraadbeheer

In de cursus Advanced Voorraadbeheer leert u de theorie achter voorraadbeheer. Tijdens deze cursus worden de twee basisvragen binnen voorraadbeheer beantwoord:

 • Wanneer moeten welke artikelen besteld worden?
 • Hoeveel artikelen moeten besteld worden?

Het juist beantwoorden van deze vragen bepaalt in grote mate de winst van een onderneming. Er zit veel bedrijfskapitaal in de voorraad, daarom biedt een juiste voorraadstrategie competitief voordeel.

Leerdoelen

 • Het kunnen initiëren en begeleiden van verbeterprocessen in forecasting en voorraadbeheer.
 • Het verder kunnen oppakken van literatuur omtrent forecasting en voorraadbeheer
 • Het begrijpen van de berekeningen die in huidige softwarepakketten aanwezig is

De cursus bestaat uit 7 lezingen die doorheen 2 dagen worden behandeld

Programma

De training beslaat 2 dagen, vanaf 09.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
Voor koffie, thee, frisdrank en lunch wordt gezorgd.

Algemeen kader

 • Soorten voorraad
 • Theorie versus praktijk
 • Succesfactoren voor voorraadbeheer

Statistiek

 • Statistiek: discrete en continue verdelingen
 • De verwachte standaardafwijking en het verwacht gemiddelde
 • Het testen van verdelingen: de chi-square test
 • Het testen van verdelingen: een pragmatische benadering
 • De verdelingsclassificatie en een theoretische beslissingsboom
 • De noodzakelijke verdelingen
 • Central Limit Theorem (CLT)
 • Bootstrapping: een non-parametrische verdeling
 • De covariantie meten: een noodzakelijke tool in productie-omgevingen

Forecasting

 • Spelvorm: “Beat the instructor”
 • Een forecasting-framework
 • De noodzakelijke rugzak met forecasting tools
 • Reageren op forecastexcepties
 • De verschillende methodieken in de literatuur en een empirisch onderzoek
 • De ‘beste’ methodiek uitgelicht
 • Forecasten van onregelmatige artikelen
 • Van forecast naar voorraadbeheer

Seriegrootte bepaling

 • Wanneer en waarom de EOQ?
 • De EOQ voor één product
 • De kostenongevoeligheid van de EOQ
 • De EOQ met kwantumkortingen
 • De EOQ met beperkingen
 • De EOQ voor meerdere producten
 • Een eenvoudig alternatief voor implementatie-doeleinden
 • De Silver-Meal heuristiek: wat kan ketensamenwerking opbrengen?
 • Seriegrootte bepaling voor niet-normaal verdeelde artikelen

Veiligheidsvoorraden berekenen

 • De parameters in de veiligheidsvoorraad en de (enige) juiste formule
 • De ‘k-factor’ bepalen
 • Een optimaal service level
 • Out-of-stock kosten
 • Een deductieve manier van service level settings
 • Een berekening voor optimale service levels in de praktijk
 • Een unieke benadering voor een minimale veiligheidsvoorraad
 • Service level setting op artikelniveau, maar op basis van klantdifferentiatie
 • Veiligheidsvoorraad voor niet-normaal verdeelde artikelen

Speciale vraagstukken

 • De ‘undershoot’
 • De relatie tussen de seriegrootte en de veiligheidsvoorraad
 • Het voorraadbeheer van nieuwe artikelen
 • De bestelhoeveelheid van end-of-life artikelen
 • De bestelhoeveelheid voor bederfbare goederen
 • Aanpakken van excess stock
 • Voorraadbeheer voor C-artikelen
 • Echelon voorraad

Literatuur

 • Noodzakelijke literatuur voor elke kennisexpert
 • Casestudie

Niveau

De cursus richt zich op personen die zich willen verdiepen in het theoretische voorraadbeheer om de brug te kunnen vormen tussen theorie en praktijk binnen hun eigen onderneming.

Doelgroep: Professionals die hun kennis willen vergroten

Voor deelname dient de cursist aan één van onderstaande criteria te voldoen:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van logistiek of supply chain
 • Afgeronde Cursus Voorraadbeheer aan de Slimstock Academy

Locatie

Trainingsruimte Slimstock Academy
Zutphenseweg 29 G1
7418 AH Deventer

Slimstock
De Regenboog 11
B - 2800 Mechelen

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus Advanced voorraadbeheer zijn € 900,- excl. btw per persoon inclusief opleiding, lesmaterialen, koffie/thee en lunch.

Kunt u een training niet bijwonen? Wij vragen u vriendelijk doch dringend 3 werkdagen voor aanvang van de training u af te melden, via academy@slimstock.com. Wanneer u zich niet op tijd kunt afmelden, behouden wij ons het recht voor om een no-show fee van 85 euro door te berekenen. 

Let op: Voor full Service klanten wordt deze training gratis aangeboden!

2 deelnemers per bedrijf per trainingsdatum

Aanmelden

TOP