Kies uw locatie om content te zien uit uw land?

x

Image

Privacy Policy WE ZETTEN ALLES OP ALLES OM UW PRIVACY TE BESCHERMEN

Deze policy geeft het type processen weer die ertoe kunnen leiden dat we uw gegevens verzamelen. Uw gebruik van deze website geeft ons het recht om die informatie te verzamelen.

Wie is de gegevensbeheerder?

De gegevensbeheerder van Slimstock.com is Slimstock, Grosvenor House, Prospect Hill, Redditch. Wanneer een registratieformulier op deze website wordt gepresenteerd, kan de gegevensbeheerder variëren afhankelijk van het daadwerkelijke aanbod of het doel van de gegevensverzameling, maar het wordt in ieder geval weergegeven op de privacyverklaring van het individuele registratieformulier. Neem voor meer informatie contact op met Contact.UK@slimstock.com.

Wat doet Slimstock met mijn persoonlijke gegevens?

Slimstock zal persoonsgegevens alleen verwerken zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

1) Hoe lang verwerkt Slimstock uw persoonsgegevens?

Waar Slimstock uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt zoals toegestaan door de wet of onder uw toestemming, zal Slimstock uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de hieronder uiteengezette doeleinden te vervullen of totdat u uw toestemming intrekt, of voor gevallen waarin Slimstock een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw persoonsgegevens heeft totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Slimstock.

Echter, voor gevallen waarin Slimstock op grond van dwingend recht verplicht is om uw persoonsgegevens langer te bewaren of waar uw persoonsgegevens nodig zijn voor Slimstock om rechtsvorderingen in te stellen of zich ertegen te verweren, zal Slimstock uw persoonsgegevens bewaren tot het einde van de relevante bewaartermijn of tot de betreffende vorderingen zijn afgewikkeld.

2) Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijde informatie opvragen over welke persoonsgegevens Slimstock over jou verwerkt en de correctie of verwijdering van dergelijke persoonsgegevens. Slimstock kan u persoonsgegevens echter alleen verwijderen als er geen wettelijke verplichting of prevalerend recht van Slimstock bestaat om deze te bewaren.

Indien Slimstock uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te voeren, kun u een kopie opvragen van de persoonsgegevens die u aan Slimstock hebt verstrekt. Stuur in dat geval een e-mail naar Contact.UK@slimstock.com en geef aan op welke informatie of verwerkingsactiviteiten uw verzoek betrekking heeft en in welk formaat u deze informatie wilt hebben en of u deze naar een andere ontvanger gestuurd dient te worden.

Verder kun u verzoeken dat Slimstock uw persoonsgegevens beperkt van verdere verwerking als één van de volgende situaties van toepassing is: u stelt dat de persoonsgegevens die Slimstock over u heeft onjuist zijn, er voor Slimstock geen wettelijke basis is om uw persoonsgegevens te verwerken en u geeft opdracht Slimstock om uw persoonsgegevens te beperken van verdere verwerking, Slimstock heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig, maar u geeft Slimstock de opdracht om dergelijke gegevens te bewaren om wettelijke rechten te claimen of uit te oefenen, of om u te verdedigen tegen vorderingen van derden, of in het geval u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Slimstock op basis van gerechtvaardigd belang voor zo lang als nodig is bewaard om te beoordelen of Slimstock een prevalerend belang of wettelijke verplichting heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Slimstock voor de bovengenoemde doeleinden door contact op te nemen met Contact.UK@slimstock.com. Als u dit doet, zal Slimstock stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid (dat wil zeggen, op grond van een gerechtvaardigd belang zoals hierboven uiteengezet) en deze van haar systemen verwijderen, tenzij Slimstock dergelijke persoonsgegevens mag gebruiken voor een ander doel uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Slimstock uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen. Als u van mening bent dat Slimstock uw persoonsgegevens niet verwerkt in overeenstemming met de vereisten uiteengezet in dit document of met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u op elk moment een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het EER-land dat op u van toepassing is.

Neem voor het maken van een dergelijke instructie of voor meer informatie contact op met Slimstock via Contact.UK@slimstock.com.

3) Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de verzamelde informatie voornamelijk om de taak te verwerken waarvoor u de website hebt bezocht. Gegevens die in de EU worden verzameld, worden bewaard in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om onbevoegde toegang tot deze informatie te voorkomen. Deze beveiliging vereist mogelijk dat u aanvullende authenticatiemethoden gebruikt als u informatie over uw accountgegevens wilt verkrijgen.

4) Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

We kunnen één of alle van de volgende soorten informatie verzamelen, afhankelijk van het type transactie, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, samen met gegevens over uw gebruik van de website. Andere informatie die van tijd tot tijd nodig kan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, kan ook worden verzameld uit openbaar beschikbare bronnen.

5) Website-cookies en link-tracking

Cookies stellen ons in staat om belangrijke sitefunctionaliteit te bieden, zodat u niet veel informatie opnieuw hoeft in te voeren. Ze stellen ons ook in staat om te onthouden op welke links en pagina’s tijdens een sessie zijn geklikt of bekeken. Als u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, kunnen we deze persoonlijke gegevens aan andere informatie koppelen. Zo kunnen we identificeren en vastleggen wat voor u het meest relevant is. Door uw browserbediening te gebruiken, heb u altijd de controle over de cookies die we opslaan en openen op uw computer.

U internetbrowser heeft de ingebouwde voorziening voor het opslaan van kleine bestanden – “cookies” – die informatie bevatten waardoor een website u als gebruiker kan herkennen. Onze website maakt gebruik van deze mogelijkheid om uw ervaring te verbeteren.

Een aantal van deze cookies gebruiken we voor analytische doeleinden, deze worden hieronder uitgebreid beschreven. Door gebruik te maken van de website van Slimstock geef u toestemming voor het gebruik van cookies voor deze doeleinden. We gebruiken een combinatie van zowel sessie- als permanente cookies. Sessiecookies houden u huidige bezoek bij en hoe u door de site navigeert, permanente cookies stellen onze website in staat jou als terugkerende bezoeker te herkennen wanneer u terugkeert. De sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden verwijderd op een vooraf bepaalde vervaldatum, of wanneer ze door u worden verwijderd.

In de meeste webbrowsers kunnen gebruikersprivacy-instellingen alle cookies of cookies van derden blokkeren. Het blokkeren van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze. Bezoek www.aboutcookies.org voor uitgebreide informatie over het wijzigen van u cookie-instellingen in een groot aantal verschillende webbrowsers.

Google Analytics is een website-monitoringtool waarmee gebruikers het aantal websitebezoekers en hun bron kunnen zien en kunnen analyseren hoe de inhoud van hun website wordt bekeken en genavigeerd. Dit maakt op zijn beurt optimalisatie mogelijk van de inhoud en pagina’s op www.slimstock.com en de marketingprogramma’s die verkeer naar de website leiden. Google Analytics slaat geen persoonlijke informatie over websitebezoekers op, maar gebruikt wel permanente cookies om terugkerende bezoekers te identificeren. U kunt u universeel afmelden voor alle Google Analytics-tracking die door alle websites wordt gebruikt door de volgende URL te bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt ons cookiebeleid in meer detail bekijken door deze link te volgen: https://www.slimstock.com/en/our-story/cookie-policy/

6) Welke soorten communicatie sturen we u?

Door u e-mailadres in te voeren, stem u ermee in om de door jou gevraagde specifieke informatie te ontvangen en stel u ons in staat om jou passende en nuttige berichten te sturen. Daarnaast kan Slimstock u op basis van rechtmatig belang ook zonder voorafgaande toestemming relevante communicatie verstrekken in de vorm van direct marketing. Dit omvat maar is niet beperkt tot: uitnodigingen voor onze toonaangevende evenementen en webinars, onze nieuwste inzichten (whitepapers, handleidingen, rapporten, infographics, video’s en casestudy’s) en promotionele aanbiedingen voor software en diensten. Ook houden we u graag op de hoogte van de liefdadigheidsevenementen en initiatieven waaraan wij deelnemen. Ben u klant van Slimstock, dan ontvang u ook productupdates. Deze updates zullen de geweldige nieuwe releases benadrukken die we hebben ontwikkeld. U kunt u voorkeuren op elk moment bijwerken door op de link te klikken in alle e-mails die u van ons ontvangt. De link staat altijd in de footer van de e-mail. U kunt ook stoppen met het ontvangen van e-mails van ons via diezelfde link. Als u geen e-mail van ons bij de hand hebt en u voorkeuren wilt bijwerken, neem dan contact op met Contact.UK@slimstock.com.

Informatie die verzameld wordt

Afhankelijk van het type transactie dat u aangaat, kunnen we alle of een deel van de informatie verzamelen die u aan ons verstrekt, waaronder je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, samen met gegevens over je gebruik van de website. Andere informatie die van tijd tot tijd nodig kan zijn om een ​​verzoek te verwerken, kan ook worden verzameld zoals aangegeven op de website

Gebruik van uw gegevens

We gebruiken de verzamelde informatie voornamelijk om de taak te verwerken waarvoor u de website hebt bezocht. Gegevens die in de EU worden verzameld, worden bewaard in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om onbevoegde toegang tot deze informatie te voorkomen. Deze beveiliging vereist mogelijk dat u aanvullende authenticatiemethoden dient te gebruiken als u informatie over uw accountgegevens wilt verkrijgen.

Cookiebeleid

Onze internetbrowser heeft de ingebouwde voorziening voor het opslaan van kleine bestanden – “cookies” – die informatie bevatten waardoor een website u als gebruiker kan herkennen. Onze website maakt gebruik van deze mogelijkheid om uw ervaring te verbeteren.

Een aantal van deze cookies gebruiken we voor analytische doeleinden, deze worden hieronder uitgebreid beschreven. Door gebruik te maken van de website van Slimstock geeft u toestemming voor het gebruik van cookies voor deze doeleinden. We gebruiken een combinatie van zowel sessie- als permanente cookies. Sessiecookies houden uw huidige bezoek bij en hoe u door de site navigeert, permanente cookies stellen onze website in staat jou als terugkerende bezoeker te herkennen wanneer je terugkeert. De sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden verwijderd op een vooraf bepaalde vervaldatum, of wanneer ze door u worden verwijderd.

De meeste webbrowsers staan gebruikersprivacy-instellingen toe om ofwel alle cookies, ofwel cookies van derden te blokkeren. Het blokkeren van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze. Bezoek www.aboutcookies.org voor uitgebreide informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen in een groot aantal verschillende webbrowsers.

Google analytics cookies

Google Analytics is een website-monitoringtool waarmee gebruikers het aantal websitebezoekers en hun bron kunnen zien en kunnen analyseren hoe de inhoud van hun website wordt bekeken en genavigeerd. Dit maakt op zijn beurt optimalisatie mogelijk van de inhoud en pagina’s op www.communigator.co.uk en de marketingprogramma’s die verkeer naar de website leiden. Google Analytics slaat geen persoonlijke informatie over websitebezoekers op, maar gebruikt wel permanente cookies om terugkerende bezoekers te identificeren. U kunt u  universeel afmelden voor alle Google Analytics-tracking die door alle websites wordt gebruikt door de volgende URL te bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt ons cookiebeleid in meer detail bekijken door deze link te volgen.